Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2022 д.м.н. Рак яичников. Новые подходы к прогнозу течения заболевания и экспериментальной терапии (клинико-экспериментальное исследование)
  • 2007 к.м.н. Применение метода двойного дренирования брюшной полости у больных с опухолями яичников

Результаты деятельности

Соавторы: Меньшенина А.П., Моисеенко Т.И., Адамян М.Л., Франциянц Е.М., Никитина В.П., Женило О.Е., Арджа А.Ю., Кит О.И., Зыкова Т.А., Златник Е.Ю., Шевякова Е.А., Новикова И.А., Непомнящая Е.М., Ушакова Н.Д., Порываев Ю.А., черкасова а.а., Мягкова Т.Ю., Ульянова Е.П., Черникова Н.В., Сагакянц А.Б., Якубова Д.Ю., Бандовкина В.А., Каплиева И.В., Крузе П.А., Туманян С.В., селезнева о.г., Абдуллаева Н.М., Крузе П.А., Черярина Н.Д., Шихлярова А.И. Goncharova A.S. Kecheryukova M.M. NERODO G.A. Иванова В.А. Романова (Миндарь) М.В. Чалабова Т.Г. Жукова Г.В. Межевова И.В. Попова Н.Н. Тимофеева С.В. Филиппова С.Ю. Chalabova T.G. Yakubova D. Бондаренко Е.С. Горошинская И.А. Кательницкая О.В. Комарова Е.Ф. Максимов А.Ю. Петрусенко Н.А. Ходакова Д.В. Шульгина О.Г. Великородная Л.А. Галина А.В. Гненная Н.В. Кравцова О.Е. Сурикова Е.И. Чембарова Т.В. Шевченко А.Н. Дженкова Е.А. Никитин И.С. Пустовалова А.В. Снежко А.В. Трепитаки Л.К. Хомутенко И.А. Шевчук А.С. Sitkovskaya A.O. Владимирова Л.Ю. Гуськова Н.К. Енгибарян М.А. Немашкалова Л.А. Неродо Г.А. Погорелова Ю.А. Тимошкина Н.Н. Филатова Е.В. Черникова Е.Н. Kurbanova L. Nikitin I.S. Беляев К.П. Буров О.Н. Захарченко В.Р. Иванова В.А. Лукбанова Е.А. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Нескубина И.В. Kruze P.A. Lukyanova E.A. Богомолова О.Э. Гурнак В.В. Гусарева М.А. Женило М.В. Зыкина Е.В. КЕЧЕРЮКОВА М.М. Кечерюкова Т.М. Корниенко С.В. Кутилин Д.С. Максимова Н.А. Никитин И.С. Позднякова В.В. Селютина О.Н. Харагезов Д.А. Шейко Е.А. кривцова Antonova I.B. Bogomolova O.A. Enin Y.S. Poryvaev Y.A. Аллилуев И.А. БОГОМОЛОВА О.А. Бахтин А.В. Бойко К.П. Быкадорова О.В. Гвалдин Д.Ю. Гуськова О.Н. Демидова Л. Енин Я.С. Ишонина О.Г. Каймакчи О.Ю. Калабанова Е.А. Качесова П.С. Кравец О.С. Крейнина Ю.М. Меньшенин М.П. Мухтаруллина С.В. Новикова И.А. Орос О.В. Пандова О.В. Покатаев И.А. Половодова В.В. Рогозин М.А. Розенко Д.А. Розенко Л.Я. Росторгуев Э.Е. СИТКОВСКАЯ А.О. Снежко Е.А. Солдаткина Н.В. Тимошкова М.Ю. Тюляндина А.С. Ушакова Н.В. Шалашная Е.В. Шевченко Н.С. Шевченко Н.А. Ashrafyan L.A. Atmachidi D.P. Bauzhadze M.V. Busarova A.V. Chalabova T.G. Chernova N.A. FRANCIJANC E.M. Filatova E.V. Gvaramiya A.K. Kornienko S.V. Kravtsova O. Lukbanova E.A. Maldonado M. Mogushkova K.A. Nechushkina V.M. Nerode A. Nerodo E. Novoselova K.A. Porkhanova N.V. Potemkin D. Pushkareva T.F. Selezneva G. Sitkovskaya A.O. Torpujyan I.S. Ulrich D. Vashchenko L.N. Vereskunova M.I. Vovkochina M. Yakubova D.Y. Yakubova D. Zhukovskaya O. АВАНЕСОВА К.А. Арапов Д.Ю. Арапова Ю.Ю. Бабиева С.М. Бакулина С.М. Барашев А.А. Белова С.В. Бойко К.М. ВЕРЕСКУНОВА М.И. Ващенко Л.Н. Водолажский Д.И. Волкова В.А. Волкова В.А. Гаппоева М.А. Геворкян Ю.А. Голомеева Н.В. Гончарова Н.Г. Гурова С.В. Гусев В.И. Гуськова Е.А. Демидова А.А. Дурицкий М.Н. Евсегнеева И.В. Егорова А.С. Ерёмин К.С. Женило (Кравцова) О.Е. Закора Г.И. Закора Г.И. Зехцер И.И. Золотарева Е.И. Иванова В.А. Ильченко М.Г. КАБАНОВ С.Н. КОЗЛОВА Л.С. КОЛПАКОВ С.А. КОЛПАКОВА Е.П. Кавицкий С.Э. Карнаухов Н.С. Касьяненко В.Н. Кательницкий И.И. Кечеджиева Э.Э. Коваленко Н.В. Коваленко Н.В. Колесников Е.Н. Коломиец Л.В. Коломиец Л.Н. Комарова Е.С. Комарова Е.Ю. Крузе П.А. Лаптева Т.И. Лисунова З.П. Лысенко И.Б. Максимова Н.А. Мезенцев С.С. Мещерякова М.Ю. Могушкова Х.А. Морковник Д.А. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Никитин И.С. Ноздричева А.С. Постовая М.Г. Пржедецкий Ю.В. Протасова Т.П. Розенко Л.Я. Саманева Н.Ю. Светицкая Я.В. Селезнева Г.М. Селезнева Е.А. Сергеева М.М. Спиридонов Д.А. Сторожакова А.Э. Сугак Е.Ю. ТРИФАНОВ В.С. Тимошкова К.С. Тихановская Н.М. Тишина А.В. Ткаля Л.Д. Трякин А.А. Тюляндин С.А. Урманчеев С.Ф. Хохлов С.В. Цандекова М.Р. Целищева И.В. Черкас А.В. Черкес М.А. Черногоров П.В. Чертова Н.А. Чертова Н.А. Чурилова А.В. Шамова Т.В. Шатова Ю.С. Шишкина О.Г. Шульга А.В. Якубова Д.Ю. арзамасцева м.а. протасова т.п.