Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 81 статья, 41 тезисы докладов, 17 докладов на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0

Просмотреть публикации »

Соавторы: Сагакянц А.Б., Златник Е.Ю., Ульянова Е.П., Новикова И.А., Бондаренко Е.С., Золотарева Е.И., Непомнящая Е.М., Кит О.И., Владимирова Л.Ю., Дженкова Е.А., Солдаткина Н.В., Черникова Е.Н., Геворкян Ю.А., Позднякова В.В., Пржедецкий Ю.В., Селютина О.Н., Шевченко А.Н., Бакулина С.М., Вереникина Е.В., Харагезов Д.А., Филатова Е.В., Yakubova D., Бахтин А.В., Белякова Л.И., Калабанова Е.А., Меньшенина А.П., Сторожакова А.Э., Шатова Ю.С., Ващенко Л.Н., Гранкина А.О. Жукова Г.В. Колесников Е.Н. Милакин А.Г. Мирзоян Э.А. Пржедецкая В.Ю. Саманева Н.Ю. Kaymakchi D.O. Maldonado M. Poluektov S.I. Sitkovskaya A.O. Абрамова Н.А. Арджа А.Ю. Базаев А.Л. Белякова Л.И. Бурцев Д.В. Гончарова Е.Г. Закарян К.М. КАБАНОВ С.Н. КОЛПАКОВА Е.П. Карнаухов Н.С. Лазутин Ю.Н. Льянова А.А. Мезенцев С.С. Попова И.Л. Теплякова М.А. Тихановская Н.М. Франциянц Е.М. Хван В.К. Чертова Н.А. Аушева Т.В. Баужадзе М.В. Волкова В.Л. Дашков А.В. Женило О.Е. Закора Г.И. Иозефи К.Д. КОЛПАКОВ С.А. Каймакчи Д.О. Каминский Г.В. Кательницкая О.В. Пустовая И.В. Рядинская Л.А. Снежко Т.А. Тишина А.В. Удаленкова И.А. Ульянова Ю.В. Хомутенко И.А. колесников в.о. Chalabova T.G. Dashkova I.R. Kharagezov D.A. Pushkareva T.F. Samoylenko N.B. Быкадорова О.В. Гаппоева М.А. Гвалдин Д.Ю. Гречкин Ф.Н. Енгибарян М.А. Исаева Р.Г. Каймакчи О.Ю. Камаева И.А. Кациева Т.Б. Кожушко М.А. Комарова Е.Ф. Кочуев С.С. Кузнецова М.А. Лукбанова Е.А. Лысенко И.Б. Максимов А.Ю. Межевова И.В. Моисеенко Т.И. Никитина В.П. Петриашвили И.Р. Порханова Н.В. Розенко Л.Я. Росторгуев Э.Е. Самойленко Н.С. Сергеева М.М. Снежко А.В. Токмаков В.В. Чалхахян Л.Х. Шарай Е.А. Юрченко Д.Ю. габричидзе п.н. трифонов в.а. Busarova A.V. Chalkhakhyan L.K. Kaymakchi O.Y. Lysenko E.P. Mitashok I.S. Nikitin I.S. Petriashvili I.R. Porkhanova N.V. Tokmakov V.V. Абдуллаева Н.М. Алиев Т.А. Барашев А.А. Бова Ф.С. Бондаренко Е. Бреус А.А. Бурцев Д.В. Бусарова А.В. Гайсултанова Я.С. Галина А.В. Гненная Н.В. Гусаров В.В. Демидова А.А. Димитриади С.Н. Дмитриева В.В. Донцов В.А. Егоров Г.А. Заикина Е.В. Иващенко Л.Б. Каплиева И.В. Кечеджиева Э.Э. Кечерюкова Т.М. Колесников Е.В. Корнилова И.С. Кудиева Э.С. Кузнецов С.А. Кузнецов С.А. Лаптева Т.О. Лейман И.А. Лисутин А.Э. Лысенко Е.В. МАХОВА Т.А. Малинин С.А. Маслов А.А. Мезенцев С.А. Меньшенин М.П. Миташок И.С. Мищенко Н. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Нескубина И.В. Николаева Н.В. Новикова И.А. Петрусенко Н.А. Попова Н.Н. Поповян О.П. Протасова Т.П. СИТКОВСКАЯ А.О. Савченко Д.А. Санамян Н.П. Светицкая Я.В. Сидоренко Ю.В. Симоненко Н.П. Спиридонов Д.А. Статешный О.Н. Сустретов В.А. Татимов М.З. Теплякова М. Тимофеева С.В. Тимошкина Н.Н. Ткачев С.И. Толмач И.И. Триандофилиди Е.И. Удаленкова Е.А. Филиппова С.Ю. Ханова Н.И. Хомутенко Н.А. Чембарова Т.В. Черняк М.А. Шевченко А.Н. Шихлярова А.И. Шмырёв Д.Д. Шуликов П.Б. Юдин Л.Г. самойленко н.б.