Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2002 д.м.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Франциянц Е.М., Меньшенина А.П., Розенко Д.А., Кит О.И., Горошинская И.А., Моисеенко Т.И., Златник Е.Ю., Вереникина Е.В., Димитриади С.Н., NERODO G.A., Лысенко И.Б., Попова Н.Н., Шевченко А.Н., Адамян М.Л., Немашкалова Л.А., Тихонова С.Н., Черярина Н.Д., Максимов А.Ю., Шихлярова А.И., Голотина Л.Ю., Закора Г.И., Качесова П.С., Новикова И.А., Погорелова Ю.А., Харагезов Д.А., Чалабова Т.Г., kozlova l.s., Арджа А.Ю., МКРТЧЯН Э.Т., Николаева Н.В. Селютина О.Н. Шалашная Е.В. Бандовкина В.А. Бахтин А.В. Дурицкий М.Н. Зудерман Н.Е. Марыков Е.А. Нескубина И.В. Розенко А.Д. Розенко Л.Я. Скопинцев А.М. Сурикова Е.И. Четвериков М.В. Гридасов И.М. Дженкова Е.А. Каплиева И.В. Неродо Г.А. Пайков А.Ю. Туманян С.В. черкасова а.а. Zamora G. Абакумова С.В. ВЕЛИЧКО А.В. Владимирова Л.Ю. Голомеева Н.В. Гуськова Н.К. Еременко А.А. ЗУДЕРМАН Н.Е. Зыкова Т.А. Ишонина О.Г. КАПУЗА Е.А. Козель Ю.Ю. Кузовлев А.Н. Лебединский К.М. Левченко Л.Е. Леонова А.В. Малинин С.А. Мкртчян Л.К. Нестерова Ю.А. Николаенко Э.М. Позднякова В.В. Пустовалова А.В. Сагакянц А.Б. Снежко Т.А. Целищева И.В. Ярустовский М.Б. шульга А.В. Novoselova K.A. Аллилуев И.А. Арапов Д.Ю. Арсентьев Афончиков В.С. Боева Е.А. Бушланов В.П. ВЕЛИЧКО А.В. ВЕЛИЧКО А.В. Ващенко Л.Н. Горгун А.В. Горлов Ю.П. Гурнак В.В. Димитрияди А.В. Закора Г.И. КАПУЗА Е.А. КОЗЛОВА Л.С. Комарова Е.Ф. Кравцова О.Е. Кутилин Д.С. Лазутин Ю.Н. Лейдерман И.Н. Мягкова Т.Ю. Ноздричева А.С. Пржедецкий Ю.В. Пушкарева Т.Ф. Роненсон А.М. Сиденко Л.Ю. Трепитаки Л.К. Филатова Е.В. Царенко С.В. Шатохина О.Н. Шифман Е.М. Шукевич Д.Л. Ярошецкий А.И. Яшкина А.В. Afukov I.I. Boiko K.M. Cкопинцев А.М. FRANCIJANC E.M. Grigoriev E.V. Kharagezov D.A. Lukyanova E.A. Ronenson A.M. Shukevich D.L. Torpudzhyan I. VELICHKO A. YARTSEVA D.V. Yakushin A. ZUDERMAN N.Е. Zamyatin M.N. Zhukovskaya O. АВАНЕСОВА К.А. АНДРЕЕВА И.И. АНДРЕЕНКО А.А. АРСЕНТЬЕВ Л.В. АФОНЧИКОВ АФУКОВ В.С. Абдуллаева Н.М. Абоян И.А. Альникин А.Б. Афуков И.И. БОЕВА БУЛАНОВ Е.А. Белова С.В. Беспалова А.И. Бойко К.П. Бондаренко Е.С. Буров О.Н. ВАСИЛЬЕВ ВЛАСЕНКО Я.И. ВЕРЕСКУНОВА М.И. Веткин А.Г. ГОРБАЧЕВ ГРИГОРЬЕВ В.И. ГРИГОРЬЕВ С.В. ГУЖВИНСКИЙ М.В. Гайсултанова Я.С. Галина А.В. Геворкян Ю.А. Гладкая С.В. Гончаров С.И. Гуменюк Д.П. Гуменюк И.В. Гусарева М.А. Гусев В.И. Гуськова О.Н. Демчук В.О. Демчук О.В. Демчук О.Е. Дзигунова Ю.В. Димитриади Т.А. Дмитриева В.В. Донская А.К. ЕРШОВ Е.Н. Евсегнеева И.В. Енгибарян М.А. Енин Я.С. Женило О.Е. Жукова Г.В. ЗАБОЛОТСКИХ И.Б. ЗЫКОВ В.А. Захарова Н.А. Захарченко В.Р. Зинькович М.С. ИВАНОВА Г.Е. КИРОВ М.Ю. КОГАН М.И. КОЗЛОВА МАСЛОВ Л.С. КОРОБЕЙНИКОВА Е.П. КУЗНЕЦОВ С.А. Камаева И.А. Коваленко В.А. Коган М.И. Козюк О.В. Коробка В.Л. Косенко Е.С. Крузе П.А. Кузнецов С.А. Куцевалова О.Ю. Кучкина Л.П. ЛЕЙДЕРМАН И.Н. ЛЕНЬКИН А.И. ЛОЗОВОЙ К.Н. Лагутин Ю.В. Лейман И.А. МАЛИНИН С.А. МАЛИНИН С.А. МАЛЫГИН В.Н. МАСЛОВ А.А. МИРОНОВА И.А. МУСАЕВА Т.С. Мазурик В.П. Максимов Г.К. Мартынов Д.В. Микутин А.В. Милакин А.Г. Миташок И.С. Мкртчян Г.А. Мороз В.В. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Никитина В.П. ОРЛОВ Ю.П. ОСОКИН Р.А. Пак Е.Е. Панова Н.И. Петриков С.С. Петров Д.С. Половодова В.В. Пржедецкая В.Ю. Протасова Т.П. Пушкарева Т.Ф. РЕЙ С.И. РОЙТМАН Е.В. Рогозин М.А. Ройтман Е.В. СКОРИКОВ И.И. СМЁТКИН А.А. СМЁТКИН А.А. СОКОЛОВ А.А. СТЕПАНЕНКО С.М. СТРАХОВА Н.Б. СУББОТИН В.В. Салатова А.М. Сафорьян Н.С. Светицкая Я.В. Селезнева Г.М. Селезнева Е.А. Сиденко Л.В. Сидоренко Ю.С. Смирнов А.А. Соколов А.А. Солдаткина Н.В. Старжецкая М.В. Статешный О.Н. Сычева Е.А. ТАЛАН А.В. ТЕН И А.1. Тараканов М.В. Тен И А. Тен И.А. Тищенко И.С. Тодоров С.С. Фаенсон А.В. ХИНДИКАЙНЕН А.Ю. ХОРОНЕНКО В.Э. ХОХЛОВ Е.С. Хороненко В.Э. Цандекова М.Р. ЧЕТВЕРИКОВ М.Н. ШАТОХИНА О.Н. ШАТОХИНА О.Н. Шатова Ю.С. Швырев Д.А. Шейко Е.А. Шульга А.В. Щёголев А.В. ЯКУБЕНКО С.В. ЯКУШИН А.В. васильев я.и. полному тексту открыт БИОАДАПТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЛАЗМОФЕРЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ III-IV СТАДИЙ Неродо Г А Д.к. протасова т.п. селезнева о.г.