Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2007 д.м.н. Онкогематологические заболевания и новые возможности их терапии (на модели Ростовской области)

Результаты деятельности

Соавторы: Гуськова Н.К., Зыкова Т.А., Селютина О.Н., Шевякова Е.А., Николаева Н.В., Ноздричева А.С., Камаева И.А., Кит О.И., Новикова И.А., Целищева И.В., Великородная Л.А., Абакумова С.В., КАПУЗА Е.А., Владимирова Л.Ю., Златник Е.Ю., Pushkareva T.F., Ушакова Н.Д., Дмитриева В.В., Саманева Н.Ю., Захарченко В.Р., Белгова С.В., Гуськова Е.А., Пушкарева Т.Ф., Пушкарева Т.Ф., Франциянц Е.М., Гайсултанова Я.С., Голомеева Н.В., Капуза Е.А., Сагакянц А.Б., Дженкова Е.А. Козюк О.В. Тишина А.В. Горошинская И.А. Гуськова Е.В. Ишонина О.Г. Калабанова Е.А. Лисунова З.П. БОГОМОЛОВА О.А. Бондаренко Е.С. Донская А.К. Енгибарян М.А. Кательницкая О.В. Козель Ю.Ю. Розенко Д.А. Шатохина О.Н. Konovalchik M.A. Бандовкина В.А. Белова С.В. Гусарева М.А. Димитриади С.Н. Зудерман Н.Е. КАПУЗА Е.А. Куцевалова О.Ю. Максимов А.Ю. Сторожакова А.Э. Тихановская Н.М. Goncharova A.S. Kapuza E.A. Kapuza E.A. Mitashok I.S. Novoselova K.A. Torpudzhyan I. АВАНЕСОВА К.А. Абрамова Н.А. Геворкян Ю.А. Гненная Н.В. Дурицкий М.Н. ЗУДЕРМАН Н.Е. Зехцер И.И. КАБАНОВ С.Н. Лукбанова Е.А. Льянова А.А. Немашкалова Л.А. Нескубина И.В. Пак Е.Е. Погорелова Ю.А. Попова И.Л. Розенко Л.Я. Рядинская Л.А. Снежко Т.А. Ханова Н.И. Черярина Н.Д. Шалашная Е.В. Chalkhakhyan L.K. Kurbanova L. Sayapin Y.A. Shatokhina O.N. Snezhko I.V. БАРАНЕНКОВА М.А. Величко А.В. Волкова В.Л. Каминский Г.В. Каплиева И.В. Комарова Е.Ф. Мацура А.А. Миташок И.С. Николаева Н.В. Позднякова В.В. Пустовая И.В. САМАНЕВА Н.А. Снежко А.В. Ульянова Е.П. Ульянова Ю.В. Филиппова С.Ю. Чембарова Т.В. Шапошников А.В. Шейко Е.А. Шихлярова А.И. Шульгина О.Г. Aslamyan N. Aslanyan K.S. Bauzhadze M.V. Divaeva L.N. Gabrichidze P.N. Klyasova Shatokhin G.Y. Korosteleva O.V. Kotieva I.M. Kushtova L.B. Kushtova L.B. Legostaev V.M. Lukbanova E.A. Maldonado M. Malygin V.N. Martynov D.V. Salamov G.V. Sitkovskaya A.O. Uskova E.A. ZUDERMAN N.Е. Zhukovskaya O. Абдуллаева Н.М. Абрамова Н.А. Альникин А.Б. Балицкий Г.В. Баужадзе М.В. Беспалова А.И. Богомолова О.Э. Быкадорова О.В. ВЕЛИЧКО А.В. Вереникина Е.В. Воловик В.Г. Волошин М.И. Гварамия А.К. Гусаков Е.А. Гусаков Е.А. Дмитриева В.В. Дорофеенко А.И. Заикина Е.В. Золотарева Е.И. Зыкина Е.В. КУЗНЕЦОВ С.А. Капуза Е.А. Касьяненко В.Н. Касьяненко В.Н. Качесова П.С. Киблицкая Н.С. Клясова Г.А. Коваленко В.А. Колесников Е.Н. Кононенко В.И. Коростелев Кузнецов С.А. Куштова Л.Б. Лаптева Т.О. МАЛЫГИН В.Н. Максимова Н.А. Малинин С.А. Малинин С.А. Малыгин В.М. Мартынов Д.В. Мартынов Д.В. Межевова И.В. Мишина А.В. Мкртчян Г.А. Морковник Д.А. Морозова М.А. Мягкова Т.Ю. Непомнящая Е.М. Новоселова А.В. Новоселова К.А. Пак Е.Е. Пандова О.В. Панова Н.И. Петров Д.С. Постовая М.Г. Протасова Т.П. Пушкарева С.О. Романова (Миндарь) М.В. Старжецкая М.В. Сурикова Е.И. Сычева Е.А. ТЕН И А.1. Тимофеева С.В. Тимошкина Н.Н. Тищенко И.С. Толмачева Е.А. Трепитаки Л.К. ХИНДИКАЙНЕН А.Ю. Харагезов Д.А. Черкес М.А. Черникова Е.Н. Чертова Н.А. ШАТОХИНА О.Н. ШАТОХИНА О.Н. Шатохин Ю.В. Шевченко А.Н. Шульга А.В. ЯКУБЕНКО С.В. протасова т.п.