Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 д.б.н. Локальные иммунологические и молекулярные аспекты колоканцерогенеза

Результаты деятельности

Соавторы: Кит О.И., Златник Е.Ю., Сагакянц А.Б., Новикова И.А., Бондаренко Е.С., Мирзоян Э.А., Геворкян Ю.А., Франциянц Е.М., Владимирова Л.Ю., Шульгина О.Г., Димитриади Т.А., Солдаткина Н.В., Ульянова Е.П., Шапошников А.В., Каймакчи О.Ю., Милакин А.Г., Вошедский В.И., Гусарева М.А., Лебеденко Е.Ю., Сакун П.Г., Goncharova A.S., Максимов А.Ю., Шатова Ю.С., Бурцев Д.В., Енгибарян М.А., Золотарева Е.И., Колесников Е.Н., Лысенко И.Б., Погорелова Ю.А., Романова (Миндарь) М.В. Селютина О.Н. Теплякова М.А. Харагезов Д.А. Бреус А.А. Вереникина Е.В. Гуськова Н.К. Каминский Г.В. Комарова Е.Ф. Нескубина И.В. Новикова И.А. Савченко Д.А. Тимошкина Н.Н. Тишина А.В. Чалхахян Л.Х. Шалашная Е.В. Швырев Д.А. Шевченко А.Н. Poluektov S.I. Кательницкая О.В. Колесников В.Е. Меньшенина А.П. Пушкин А.А. Росторгуев Э.Е. Сторожакова А.Э. Толмах Р.Е. Kaymakchi D.O. Mikhelson A. NERODO G.A. Абрамова Н.А. Власов С.Г. Гвалдин Д.Ю. Голотина Л.Ю. Горошинская И.А. Зыкина Е.В. Ишонина О.Г. Каплиева И.В. Льянова А.А. Малинин С.А. Николаева Н.В. Попова И.Л. Рогова Т.С. Терпугов А.Л. Тихановская Н.М. Ушакова Н.Д. Ходакова Д.В. Шихлярова А.И. Lukbanova E.A. Sitkovskaya A.O. Бандовкина В.А. Дашков А.В. Дашков А.В. Каймакчи Д.О. Калабанова Е.А. Камаева И.А. Командиров М.А. Кутилин Д.С. Лазутин Ю.Н. Межевова И.В. Пушкарева Т.Ф. Статешный О.Н. Филатова Е.В. Kurbanova L. Legostaev V.M. Pushkareva T.F. Zamora G. Алейнов В.И. Бахтин А.В. Бондаренко О.К. Водолажский Д.И. Габараева В.М. Галина А.В. Дурицкий М.Н. Закора Г.И. Збраилова Е.С. Зыкова Т.А. Карнаухов Н.С. Култышева Ю.А. Лукбанова Е.А. Петров Д.С. Розенко Л.Я. Рядинская Л.А. Саманева Н.Ю. Самойленко Н.С. Сергеева М.М. Снежко А.В. Туманян С.В. Удаленкова И.А. Черняк М.А. Чертова Н.А. Черярина Н.Д. Шевякова Е.А. Aleynov V.I. Bauzhadze M.V. Chalabova T.G. Chalkhakhyan L.K. Engibaryan М.A. Kaymakchi O.Y. Kharagezov D.A. Lukyanova E.A. Maldonado M. Pavlyatenko I.V. Rudenko M.Y. Voshedsky V.I. Zernov V.A. Аллилуев И.А. Арджа А.Ю. Бакулина С.М. Бурцев Д.В. Ващенко Л.Н. Волкова В.А. Волошин М.И. Вошедский В.И. Гайсултанова Я.С. Гаппоева М.А. Гварамия А.К. Гончарова Е.Г. Гончарова Н.Г. Гудцкова Т.Н. Гудцкова Т.Н. Гурова С.В. Дмитриева В.В. ЕЖОВА М.О. Женило О.Е. Жукова Г.В. Жукова Г.В. Закарян К.М. Зброилова Е.С. Зинькович М.С. Ильченко С.А. Иозефи К.Д. КАБАНОВ С.Н. КАПУЗА Е.А. Кавицкий С.Э. Капуза Е.А. Карнаухова Е.А. Касьяненко В.Н. Качесова П.С. Киблицкая Н.С. Колесников Е.В. Командиров М.А. Комарова Е.Ю. Крохмаль Ю.Н. Лейман И.А. Максимова Н.А. Милькин П.А. Моисеенко Т.И. НИСТРАТОВА О.В. Немашкалова Л.А. Непомнящая Е.М. Новоселова К.А. Петров Д.С. Позднякова В.В. Полуэктов С.И. Попова Н.Н. Пржедецкий Ю.В. Пушкарева Т.Ф. Расторгуев В.Н. Родионова О.Г. Руденко М.Ю. САМАНЕВА Н.А. СИТКОВСКАЯ А.О. Снежко Е.А. Снежко Т.А. Солнцев Н.А. Солнцева А.А. ТРИФАНОВ В.С. Тимофеева С.В. Удаленкова Е.А. Филиппова С.Ю. Фоменко (Смирнова) Ю.А. Хомутенко И.А. Чекмезова С.А. Черкес М.А. Черникова Е.Н. Черняк М.Н. Чертова Н.А. Шейко Е.А. габричидзе п.н. протасова т.п. селезнева о.г. черкасова а.а.