Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • д.м.н. Психологический фактор и "Открытый прием" в организационной системе мониторинга здоровья, нетрадиционного скрининга рака и предопухолевой патологии

Результаты деятельности

Соавторы: Кит О.И., Аушева Т.В., Шатова Ю.С., Владимирова Л.Ю., Новикова И.А., Франциянц Е.М., Кечеджиева Э.Э., Андрейко Е.А., Непомнящая Е.М., Шихлярова А.И., Златник Е.Ю., Каплиева И.В., Филиппова С.Ю., Бандовкина В.А., Гвалдин Д.Ю., Тимошкина Н.Н., Черникова Е.Н., Бакулина С.М., Селютина О.Н., Dashkova I.R., Горошинская И.А., Гуськова Н.К., Погорелова Ю.А., Токмаков В.В., Sitkovskaya A.O., Дашкова И.Р., Жукова Г.В., Максимова Н.А., Попова Н.Н., Протасова Т.П. Тимофеева С.В. Трепитаки Л.К. Ульянова Е.П. Чембарова Т.В. Черногоров П.В. Черярина Н.Д. Ratieva A.S. Бондаренко Е.С. Гусарева М.А. Лисутин А.Э. Межевова И.В. Немашкалова Л.А. Ноздричева А.С. Пржедецкий Ю.В. Сторожакова А.Э. Тихановская Н.М. Целищева И.В. Шевченко Н.А. Арапова Ю.Ю. Бабиева С.М. Гненная Н.В. Зинькович М.С. Меньшенина А.П. Нескубина И.В. Рядинская Л.А. Сагакянц А.Б. Сурикова Е.И. Шейко Е.А. Saforyan N.S. Абакумова С.В. Карнаухов Н.С. Касьяненко В.Н. Качесова П.С. Кучкина Л.П. Пржедецкая В.Ю. Розенко Л.Я. Сагателян С.А. Саманева Н.Ю. Теплякова М.А. Тихонова С.Н. Шлык О.С. Шульгина О.Г. Atmachidi D.P. KOROBOV A.A. Sagatelyan S.A. Shirnina E.А. Tishina A.V. Vereskunova M.I. Абрамова Н.А. Алиев Т.А. Алиев Т.А. Барашев А.А. Барашев А.А. Белгова С.В. Босенко Е.С. Быкадорова О.В. Вошедский В.И. Донская А.К. Захарченко В.Р. Ильченко М.Г. КАБАНОВ С.Н. Калабанова Е.А. Коваленко В.А. Козель Ю.Ю. Лаптева Т.О. Луганская Р.Г. Мамай В.И. Омельчук Е.П. Позднякова В.В. Полупанов Н.С. Попова И.Л. Ратиева А.С. Розенко Д.А. Светицкая Я.В. Удаленкова И.А. Ушакова Н.Д. Ходакова Д.В. Шалашная Е.В. Шевченко А.Н. Agieva A.A. Alieva F.V. Anistratov P.А. Antonets A.V. Barashev A.A. Barashev A.A. Barteneva T.А. Djenkova L.А. Maschenko N.M. Maslov A.A. Mozulyaka V.V. Myagkova V.S. Novoselova K.A. Pavlyatenko I.V. Rozenko L.Y. Rudenko M.Y. Zernov V.А. Абакумова С.С. Агаркова Е.И. Айрапетова Т.Г. Аракелова А.Ю. Арапов Д.Ю. Арджа А.Ю. БАБИЕВА С.М. Барашев А.А. Бартенева Т.А. Бурцев Д.В. Быкадорова О.В. ВЕРЕСКУНОВА М.И. Васильева Е.О. Вереникина Е.В. Винник Ю.Р. Волошин М.И. Гайсултанова Я.С. Галина А.В. Гудцкова Т.Н. Гуськова Е.А. ДАШКОВА И.Р. ДАШКОВА И.Р. Дашков И.Д. Джандигова Ф.Р. Дженкова Е.А. Егорова А.С. Заикина Е.В. Закора Г.И. Золотарева Е.И. Зыкина Е.В. Иванова В.А. Ишонина О.Г. КОРОБЕЙНИКОВА Е.П. Карнаухова Е.А. Кательницкая О.В. Кварчия М.В. Козюк О.В. Колесников В.Е. Косенко Е.С. Кузнецова М.А. Кулигина А.С. Курилов К.А. Лаптева Т.И. Лукбанова Е.А. Льянова А.А. Максимов А.Ю. Машкова И.Р. Машурова С.А. Мащенко Н.М. Мозуляка В.В. Мхитарьян О.В. Николаева Н.В. Пандова О.В. Потемкин Д.С. Пушкин А.А. Родионова О.Г. Романова (Миндарь) М.В. САЛАТОВ Р.Н. СИТКОВСКАЯ А.О. Сакун П.Г. Салатов Р.Н. Салатова А.М. Сафорьян Н.С. Семилеткин О.М. Сергеева М.Г. Сергеева М.М. Сердюкова Е.В. Сидоренко К.В. Скопинцев А.М. Скударь Е.В. Снежко А.В. Солнцева А.А. ТЕТЕРНИКОВ А.В. ТОДОРОВ С.С. Ткачев С.Ю. Тодоров С.С. Толмах Р.Е. Толмачева Е.А. Триандафилиди Е.И. Туманян С.В. Филатова Е.В. Фотиева И.В. Хомутенко И.А. Шарапова Я.А. Шевченко А.Н. Шишкина Л.Ю. протасова т.п.