Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2007 к.м.н. Усовершенствование диагностики и лечения больных меланомой кожи I - III стадий

Результаты деятельности

Соавторы: Кит О.И., Франциянц Е.М., Зинькович М.С., Кошелева Н.Г., Кутилин Д.С., Солнцева А.А., Шихлярова А.И., Розенко Л.Я., Толмачева Е.А., Гуськова Н.К., Каплиева И.В., Васильева Е.О., Фатькина Н.Б., Удаленкова И.А., Донская А.К., Енгибарян М.А., Погорелова Ю.А., Солдаткина Н.В., Бандовкина В.А., Вошедский В.И., Геворкян Ю.А., Дженкова Е.А., Жукова Г.В., Захарченко В.Р., Нескубина И.В., Солнцев Н.А., Сурикова Е.И., Трепитаки Л.К., Голомеева Н.В., Ноздричева А.С., Целищева И.В., АВАНЕСОВА К.А., Бондаренко О.К., Владимирова Л.Ю., Савченко Д.А., Сакун П.Г., Тимошкина Н.Н., габричидзе п.н., Legostaev V.M., Зыкова Т.А., Карнаухова Е.А., Павлятенко И.В., Росторгуев Э.Е., Черярина Н.Д., Goncharova A.S., Абакумова С.В., Кошелева Н.Н., Крохмаль Ю.Н., Максимов А.Ю., Шевякова Е.А., Лиман Н.А., Потемкин Д.С., Фаенсон А.В., Шляхова О.В., Vereskunova A.A., Белгова С.В., Белова С.В., Ващенко Л.Н., Власов С.Г., Гуськова Е.А., Донцов В.А., Дурицкий М.Н., Зехцер И.И., Качесова П.С., Лисунова З.П., Максимова Н.А., Мягкова Т.Ю., Позднякова В.В., Розенко Л.Я., Романова (Миндарь) М.В., Atmachidi D.P., Torpudzhyan I., Аушева Т.В., Газиев У.С., Галина А.В., Гаппоева М.А., Колесников Е.Н., Лысенко И.Б., Полуэктов С.И., Протасова Т.П., Харагезов Д.А., Ходакова Д.В., Шейко Е.А., Kotieva I.M., Potemkin D., Аверкин М.А., Арапова Ю.Ю., Васильева Е.О., Васильева Е.О., Вереникина Е.В., Волкова В.Л., Гварамия А.К., Горошинская И.А., Гурнак В.В., Гурова С.В., Гусарев А.Д., Иозефи Д.Я., Камаева И.А., Капуза Е.А., Култышева Ю.А., Межевова И.В., Моисеенко Т.И., Николаева Н.В., Петров Д.С., Попов И.А., Саманева Н.Ю., Селютина О.Н., Стасов В.В., Черногоров П.В., Bosenko E.S., Maslov A.A., Rudenko M.Y., Sagatelyan S.A., Shirnina E.А., Агаркова Е.И., Балицкий Г.В., Баужадзе М.В., Беспалова А.И., Бойко К.П., Бондаренко Е.С., Васильченко Н.Г., Гайсултанова Я.С., Дашков А.В., Димитриади С.Н., Донская А.К., Зыкина Е.В., Ильченко М.Г., Каймакчи Д.О., Командиров М.А., Командиров М.А., Кузнецова Н.С., Лаптева Т.О., Меньшенина А.П., Мирзоян Э.А., Омельчук Е.П., Петров Д.С., Порханова Н.В., Пустовалова А.В., Пушкин А.А., Расторгуев В.Н., Родионова О.Г., Сагакянц А.Б., Сердюкова Е.В., Сидоренко Ю.С., Старжецкая М.В., Терпугов А.Л., Ульянова Ю.В., Ушакова Н.Д., Цаплина Н.Н., Чалабова Т.Г., Черняк М.Н., Шарапова Я.А., Шевченко А.Н., Шляхова О.В., арзамасцева м.а., Anistratov P.А., Barteneva T.А., Chalabova T.G., Djenkova L.А., Donskaya A.K., Ignatova S.N., Iozefi D.Y., Khokhlova O.V., Kotieva I.M., Kurbanova L., Kuznetsov S.A., Luganskaya R.G., Lukbanova E.A., Martynova K.V., Maschenko N.M., Maslov A.A., Mogushkova K.A., NERODO G.A., Pavlyatenko I.V., Pavlyatenko I.V., Popov I.А., Porkhanova N.V., Pushkareva T.F., Rozenko L.Y., Saforiyn N.S., Shlyk S.V., Solntsev A.S., Tkachev S.Y., Torpoudjian I.S., Torpujyan I.S., Tsaplina N.N., Vereskunova M.I., Volkova A.V., Voshedsky V.I., Zernov V.A., Zernov V.А., sheiko е.а., АТМАЧИДИ Д.П., Айрапетова Т.Г., Аллилуев И.А., Аль-Хадж Н.К., Анисимов А.Е., Арапова Ю.Ю., Бабенков О.Ю., Беккер Г.П., Бурцев Д.В., Быкадорова О.В., Быкадорова О.В., ВЕРЕСКУНОВА М.И., ВЕРЕСКУНОВА М.И., Верескунова М.И., Водолажский Д.И., Газиев У.М., Гончаров С.И., Гречкин Ф.Н., Гусев В.И., Гуськова Е.В., Дашков А.В., Евсегнеева И.В., Жукова Г.Н., Захарова Н.А., Збраилова Е.С., Зброилова Е.С., Зема Т.В., Златник Е.Ю., Ишонина О.Г., КАБАНОВ С.Н., Кавицкий С.Э., Кечерюкова Т.М., Козюк О.В., Колесников В.Е., Комарова Е.Ф., Конищев В.Н., Косенко Е.С., Кузнецова М.С., Кучкина Л.П., Кучкина Л.П., ЛЫСЕНКО И.В., Лейман И.А., Лиман Н.А., Лисунова З.П., Лукбанова Е.А., Луман Н., Маркова Н.В., Мезенцев С.С., Мещеряков П.Н., Мусейко К.Н., Мяскова Т.Е., Немашкалова Л.А., Никитин Е.С., Новикова И.А., Носов В.А., Оськин С.В., Петров Д.С., Попов И.А., Попов И.А., Потемкин Д.С., Рогова Т.С., Родионова О.Е., Родионова О.Г., Розенко Д.А., Розенко Л.Я., Рядинская Л.А., СИТКОВСКАЯ А.О., Сергеева М.Г., Сергеева М.М., Снежко А.В., Солдатова К.И., Старов В.В., Статешный О.Н., Тимошина Н.А., Тишина А.В., Толмах Р.Е., Торпуджян И.С., Торпуджян И.С., Ульянова Е.П., Филатова Е.В., Филиппова С.Ю., Хомутенко И.А., Черкиев И.У., Шалашная Е.В., Шатова Ю.С., Шварев Д.С., Шевченко А.О., Шевченко А.Н., Шейко Е.А., Шмырёв Д.Д., протасова т.п., селезнева о.г.