Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 48 статей, 23 тезисов докладов, 1 диссертация, 4 доклада на конференциях, 9 патентов.

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 4

Просмотреть публикации »

Соавторы: Ушакова Н.Д., Франциянц Е.М., Кит О.И., Попова Н.Н., Димитриади С.Н., Тихонова С.Н., Харагезов Д.А., Скопинцев А.М., Марыков Е.А., Шихлярова А.И., Гуськова Н.К., Туманян С.В., Голомеева Н.В., Черярина Н.Д., Арджа А.Ю., Владимирова Л.Ю., Меньшенина А.П., Селютина О.Н., kozlova l.s., Бандовкина В.А., Геворкян Ю.А., Куцевалова О.Ю., Лысенко И.Б., Погорелова Ю.А., Ханова Н.И., Алёшкина А.В., Гуськова Е.А., Дмитриева В.В., Донская А.К., Розенко А.Д., Розенко Л.Я., Mitashok I.S., Беспалова А.И., Ващенко Л.Н., Горошинская И.А., Дурицкий М.Н., Калабанова Е.А., Каплиева И.В., Коваленко В.А., Козель Ю.Ю., Кузнецов С.А., Мартынов Д.В., Орос О.В., Старжецкая М.В., Сурикова Е.И., Фаенсон А.В., ХИНДИКАЙНЕН А.Ю., Шевченко А.Н., Шульга А.В., шульга А.В., Snezhko I.V., Аушева Т.В., ВЕЛИЧКО А.В., ВЕЛИЧКО А.В., Вереникина Е.В., Донская А.В., Енгибарян М.А., ЗЫКОВ В.А., Зыкова Т.А., Каменский М.Н., Козюк О.В., Малыгин В.М., Мацура А.А., Мирошниченко д.б., Миташок И.С., Мкртчян Г.А., Морозова А.А., Нескубина И.В., Нетывченко Н.В., Николаева Н.В., Ноздричева А.С., Пак Е.Е., Панова Н.И., Пушкарева Т.Ф., Скопинцев А.М., Сычева Е.А., Тен И.А., Филатова Е.В., Целищева И.В., Чекмезова С.А., Швырев Д.А., Шевякова Е.А., Шепеленко А.В., Якубенко Я.Я., Aslamyan N., Aslanyan K.S., Barteneva T.А., Boiko K.M., Djenkova L.А., Kapuza E.A., Klyasova Shatokhin G.Y., Korosteleva O.V., Malygin V.N., Martynov D.V., Pavlyatenko I.V., Rudenko M.Y., Shatokhina O.N., Shirnina E.А., VELICHKO A., Zernov V.А., АТМАЧИДИ Д.П., Айрапетова Н.Г., Алавердян А.А., Анисимова А.Г., Аракелова А.Ю., Арапова Ю.Ю., Бабиева С.М., Баужадзе М.В., ВЕЛИЧКО А.В., Ващенко Л.Н., Великородная Л.А., Величко А.А., Верещак М.А., Волкова В.Л., Воронин Л.Г., Вошедский В.И., Гончаров С.И., Гончаров С.И., Гурнак В.В., Гусак Д.И., Гусарева М.А., Димитрияди А.В., Дмитриева В.В., Егорова О.А., Женило М.В., КАПУЗА Е.А., КОЗЛОВА Л.С., КУЗНЕЦОВ С.А., Кечеджиева Э.Э., Клясова Г.А., Колесников Е.Н., Коростелев, Коршунова О.Е., Кузнецова Н.С., Кучкина Л.П., Лагутин Ю.В., Лазутин Ю.Н., Лейман И.А., МАЛЫГИН В.Н., Мартынов Д.В., Мартынов Д.В., Милакин А.Г., Мкртчян Г.В., Моисеенко Т.И., Мякутин А.В., Нетывченко Н.В., Позднякова В.В., Попова Н.Н., Пржедецкий Ю.В., Протасова Т.П., Пустовая И.В., Пыльцин С.П., Расторгуев В.Н., СЫЧЕВА Е.А., Салатова А.М., Семилеткина Е.Ю., Семянников В.Е., Скопинцев П.Д., Смирнов А.А., Снежко А.В., Сугак Е.Ю., Тен И А., Тихонова С.В., Трепитаки Л.К., Туркин И.Н., Ульянова Ю.В., Чернозубенко А.В., Шарапова Я.А., Шатохин Ю.В., Шатохина О.Н., ЯКУБЕНКО С.В., ЯКУШИН А.В., Ядрышников Г.Н.