Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 к.м.н. Аутоплазмохимиоиммунотерапия и аутоплазмохимиотерапия в лечении больных лимфомой Ходжкина

Результаты деятельности

Всего: 58 статей, 28 тезисов докладов, 1 диссертация, 3 доклада на конференциях, 5 патентов.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 4, Scopus: 7

Просмотреть публикации »

Соавторы: Владимирова Л.Ю., Абрамова Н.А., Рядинская Л.А., Тихановская Н.М., Попова И.Л., Калабанова Е.А., Льянова А.А., КАБАНОВ С.Н., Саманева Н.Ю., Тишина А.В., Кит О.И., Теплякова М.А., Novoselova K.A., Светицкая Я.В., Удаленкова И.А., Сагакянц А.Б., Теплякова М., Франциянц Е.М., Новоселова К.А., Зыкова Т.А., Снежко Т.А., Ульянова Е.П., Шевякова Е.А., Гуськова Н.К., Златник Е.Ю., Кательницкая О.В., Мишина А.В., Новикова И.А., Сычева Е.А., Ващенко Л.Н. Лисунова З.П. Шульгина О.Г. АВАНЕСОВА К.А. Бандовкина В.А. Болотина Л.В. Дженкова Е.А. Захарченко В.Р. Зехцер И.И. Ноздричева А.С. Пржедецкий Ю.В. Целищева И.В. Шатова Ю.С. Енгибарян М.А. Колесников Е.Н. Лисутин А.Э. Лысенко И.Б. Сергеева М.М. Тищенко И.С. Myagkova V.S. Strakhova L.K. Белгова С.В. Бондаренко Е.С. ЕЖОВА М.О. Ежова М.О. Золотарева Е.И. КАРАБИНА Е.В. Колякина Е.В. Мягкова В.С. Позднякова В.В. Снежко А.В. Торпуджян И.С. Черярина Н.Д. Шейко Е.А. Шихлярова А.И. Alieva F.V. Evstigneev I.V. Ezhova M.O. Salamov G. Torpudzhyan I. Абакумова С.В. Алексеев Б.Я. Белова С.В. Гайсултанова Я.С. Гвалдин Д.Ю. Жукова Г.В. Жукова Л.Г. Коваленко Е.И. Копыльцов Е.И. Корниецкая А.Л. Лебединец А.А. Майкопарова С.Ч. Матвеев В.Б. Новоселова А.В. Нюшко К.М. Одинцова М.В. Пайчадзе А.А. Попова И.А. Протасова Т.П. Тимошкина Н.Н. Ульянова Ю.В. Черняев В.А. Черняк М.Н. Agieva A.A. Babieva S.M. Bogomolova O.A. Chernyak M.N. Chubenko V. Dashkova I.R. Ezhova M.О. Fedorov A.N. Gorbunova V. Kharagezov D.A. Kornilova I.S. Kostalanova Y. Levchenko N. MIKHANOVSKAYA N. Manikhalis A. Manzyuk L. Marfutov V.V. Mitashok I.S. Mitashok I. Mukhamedshin R.A. Nersesov I. Novoselova K.А. Podzorova N. Prikhodko E. Ratieva A.S. Salamov G.V. Samaneva N.I. Semiglazova T. Sergeeva M.M. Shagina I.A. Svetickaja J.V. Sycheva E.А. Tarasova A. Yezhova M.O. Авилов А.С. Агапова О.И. Акопян А.А. Алиева Ф.В. Андреяшкина И.И. Антонова А.В. Арапова Ю.Ю. Боброва Е.А. ВАРЛАМОВ И.С. ВАРЛАМОВ С.А. Василевская А.К. Вереникина Е.В. Водолажский Д.И. Волковский Н.Л. Ганьшина И.П. Горбунова А.И. Егоренков В.И. Зубенко В.А. Зуева Е.В. Иткин И.Б. Калядина В.А. Кечеджиева Э.Э. Кечерюкова Т.М. Коледина К.Ф. Колоколов Ф.А. Корнилова И.С. Корнилова И.С. Корнилова И. Корнилова М.А. Кулевская Е.В. Лазутин Ю.Н. Лунев И.А. Манзюк Л.В. Маркизов С.Н. Медведев Д.Е. Мещеряков П.Н. Милакин А.Г. Миташок И.С. Непомнящая Е.М. Новоселова К.А. Новосёлова К.А. Новосёлова К.А. Новосёлова К.А. Новосёлова К.А. Омельчук Е.П. Орлов С.А. Осин С.Б. Осипов М.А. Постовая М.Г. Прокофьев Е.П. Раевская Н.В. Рябинская В.П. Салатова А.М. Саманева Н.Ю. Ситникова Е.Г. Стативка О.А. Страхова Л.К. Строяковский Д.Л. Султанаев С.П. Тетерин А.А. Удаленкова Е.А. Фадеева Н.В. Харагезов Д.А. Хасанова А.И. Черкес М.А. Шарапова Я.А. Шумский А.А. ЩЕРБИНИН А.В. Юмшанов А.В. Якубов М.Р. селезнева о.г.