Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013–2015 Магистратура Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии (Биология)
  • 2009–2013 Бакалавриат Южный федеральный университет, Факультет биологичесских наук (Биология)

Результаты деятельности

Соавторы: Златник Е.Ю., Сагакянц А.Б., Новикова И.А., Ульянова Е.П., Шульгина О.Г., Кит О.И., Дженкова Е.А., Золотарева Е.И., Владимирова Л.Ю., Мирзоян Э.А., Межевова И.В., Позднякова В.В., Селютина О.Н., Арджа А.Ю., Непомнящая Е.М., Пржедецкий Ю.В., Филиппова С.Ю., Шевченко А.Н., NERODO G.A., Андрейко Е.А., Вереникина Е.В., Шапошников А.В., Никитина В.П., Новикова И.А., Филатова Е.В., Каймакчи О.Ю., Максимов А.Ю., Франциянц Е.М., Хван В.К., Черникова Е.Н. Аушева Т.В. Белякова Л.И. Ващенко Л.Н. Закора Г.И. Каминский Г.В. Кечеджиева Э.Э. Кузнецова Н.С. Меньшенина А.П. Милакин А.Г. Росторгуев Э.Е. Теплякова М.А. Тимофеева С.В. Чембарова Т.В. Maldonado M. Novikova I.A. Базаев А.Л. Белякова Л.И. Геворкян Ю.А. Гненная Н.В. Гончарова Е.Г. Гранкина А.О. Дашков А.В. Камаева И.А. Колесников Е.Н. Лысенко И.Б. Моисеенко Т.И. Пржедецкая В.Ю. Савченко Д.А. Солдаткина Н.В. Харагезов Д.А. Хомутенко И.А. Чалхахян Л.Х. Чертова Н.А. Sitkovskaya A.O. Баужадзе М.В. Волкова В.Л. Гречкин Ф.Н. Каймакчи Д.О. Калабанова Е.А. Кравцова О.Е. Кутилин Д.С. Малинин С.А. Мезенцев С.С. Пустовая И.В. Сторожакова А.Э. Ульянова Ю.В. Шатова Ю.С. черкасова а.а. Dashkova I.R. Ignatova S.N. Kolpakov S.A. Kolpakova E.P. Nerode A. Saforyan N.S. Vashchenko L.N. Yakubova D. Абрамова Н.А. Адамян М.Л. Алиев Т.А. Бурцев Д.В. Витковская Е.И. Владимирова Л.В. Гусарева М.А. Дашков А.В. Жукова Г.В. Кавицкий С.Э. Колесников Е.В. Лисутин А.Э. Льянова А.А. Попова И.Л. СИТКОВСКАЯ А.О. Тихановская Н.М. Тишина А.В. Хохлова О.В. Шарай Е.А. габричидзе п.н. кривцова Agieva A.A. Alieva F.V. Atmachidi D.P. CHOKHELI V. Chalkhakhyan L.K. Chupanov G.M. Goncharova A.S. Ignatov S.N. Kaymakchi D.O. Kaymakchi O.Y. Kharin L.V. Lysenko E.P. Novoselova K.A. Oganyan N.B. Samoylenko N.B. Tokmakov V.V. Trifanov V.S. VARDUNY T. Алиев Т.А. Бакулина С.М. Буров О.Н. Васильченко Н.Г. Водолажский Д.И. Вошедский В.И. Гаппоева М.А. Дашкова И.Р. Дзигунова Ю.В. Донцов В.А. Егоров Г.Ю. Егоров Г.А. Енин Я.С. Женило О.Е. Закарян К.М. Зинькович М.С. Ильченко С.А. Ишонина О.Г. КАБАНОВ С.Н. КОЛПАКОВА Е.П. Кательницкая О.В. Кожушко М.А. Колесников В.Е. Колесников Е.Б. Колпаков Е.А. Командиров М.А. Комарова Е.Ф. Кочуев С.С. Крузе П.А. Лазутин Ю.Н. Машкова И.Р. Милькин П.А. Петров Д.С. Подзорова Н.А. Полуэктов С.И. Порываев Ю.А. Потемкин Д.С. Расторгуев В.Н. Романова (Миндарь) М.В. Рядинская Л.А. Сакун П.Г. Саманева Н.Ю. Самойленко Н.С. Снежко А.В. Токмаков В.В. Толмах Р.Е. Удаленкова Е.А. Ушакова Н.Д. Черникова Н.В. Черняк М.Н. Шалашная Е.В. Швырев Д.А. Шевченко А.Н. Юдин Л.Г. Якубова Д.Ю. самойленко н.б.