Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2018 д.м.н. Современная стратегия лечения злокачественных опухолей придаточного аппарата глаза

Результаты деятельности

Соавторы: Кит О.И., Владимирова Л.Ю., Франциянц Е.М., Ульянова Ю.В., Льянова А.А., Волкова В.Л., Нескубина И.В., Каплиева И.В., Рядинская Л.А., Баужадзе М.В., Шихлярова А.И., Чертова Н.А., Сурикова Е.И., Гусарева М.А., Жукова Г.В., Погорелова Ю.А., Абрамова Н.А., Пустовая И.В., АЕДИНОВА И.В., Комарова Е.Ф., Попова И.Л., Тихановская Н.М., Трепитаки Л.К., Дженкова Е.А., Зыкова Т.А., Сакун П.Г., Novoselova K.A., Бандовкина В.А., Власов С.Г., Светицкий П.В. Росторгуев Э.Е. Теплякова М.А. Черкес М.А. Шевякова Е.А. Вереникина Е.В. Вошедский В.И. Гварамия А.К. Гуськова Н.К. Комарова Е.Ю. Максимова Н.А. Розенко Л.Я. Черярина Н.Д. Choinzonov E.L. Goncharova A.S. Волкова В.А. Галина А.В. Златник Е.Ю. Ильченко М.Г. Лысенко И.Б. Максимов А.Ю. Немашкалова Л.А. Подвязников С.О. Романова (Миндарь) М.В. Харагезов Д.А. Ходакова Д.В. Lukyanova E.A. Maldonado M. Mudunov A.M. Алиева С.Б. Алымов Ю.В. Болотин М.В. Болотина Л.В. Виноградов В.В. Говоров А.В. Дронова Е.А. Качесова П.С. Корниецкая А.Л. Малихова О.А. Непомнящая Е.М. Николаева Н.В. Новак А.В. Нуриманов И.А. Обухова О.А. Оджарова А.А. Позднякова В.В. Поляков А.П. Пржедецкий Ю.В. Ражабова А.А. Решетов И.В. Романов И.С. Рыжов О.Д. Сагакянц А.Б. Снежко А.В. Сторожакова А.Э. Шалашная Е.В. Шатова Ю.С. Шейко Е.А. Bauzhadze M.V. Legostaev V.M. Myagkova V.S. Агаркова Е.И. БОГОМОЛОВА О.А. Бойко А.В. Геворкян А.А. Горошинская И.А. Гурнак В.В. Донская А.К. Заикина Е.В. Игнатова А.В. Иозефи Д.Я. Кутилин Д.С. Лазутин Ю.Н. Мещеряков П.Н. Новикова И.А. Новоселова К.А. Пандова О.В. Попова Н.Н. Постовая М.Г. Солдаткина Н.В. Ульянова Е.П. Aedinova I.V. Gvaramiya A.K. Kurbanova L. Sitkovskaya A.O. АВАНЕСОВА К.А. Аванесов А.М. Алиева Ф.В. Аракелова А.Ю. Арджа А.Ю. Арзамасцева М.А. Аушева Т.В. Гайсултанова Я.С. Голомеева Н.В. Гончарова Е.Г. Гончарова Н.Г. Данилова А.Э. Егорова А.С. Захарченко В.Р. КАБАНОВ С.Н. Калабанова Е.А. Камаева И.А. Капуза Е.А. Касьяненко В.Н. Кательницкая О.В. Кононенко В.И. Култышева Ю.А. Лаптева Т.О. Новикова И.А. Попов И.А. Порываев Ю.А. Рогова Т.С. Розенко Д.А. Салатова А.М. Саманева Н.Ю. Толмачева Е.А. Фалалеева Н.А. Феденко А.А. Филиппова С.Ю. Филоненко Е.В. Фоменко Ю.А. Целищева И.В. Чертова Н.А. Шульгина О.Г. Alieva F.V. Atmachidi D.P. Atmachidi D.P. Babieva S.M. Bogomolova O.A. Chernova N.A. Doroshenko A.A. Enin Y.S. Ezhova M. Iozefi D.Y. Kharagezov D.A. Luganskaya R.G. Lukbanova E.A. Myagkova V.S. Popov I.А. Pustovaya I.V. Salatova A.M. Sayapin Y.A. Sergeeva M.M. Sidorenko Y.S. Vereskunova A.A. Yalymov A.I. Zhukovskaya O. Zykova Т.A. Абакумова С.В. Аллилуев И.А. Альникин А.Б. Аракелова А.Ю. Арапов Д.Ю. Арапова Ю.Ю. Бабиева С.М. Балицкий Г.В. Белова С.В. Богомолова Л.Д. Бойко К.П. Ващенко Л.Н. Воловик В.Г. ГЕВОРКЯН Т.Г. ГУЛИДОВ И.А. ГУЛИДОВ И.А. Грушко С.А. Гусаков Е.А. Гуськова Е.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. Димитриади С.Н. Донская А.К. Егоров Г.А. Женило М.В. Захарова Н.А. Збраилова Е.С. Зброилова Е.С. Зинькович М.С. Иванов С.А. Иванов С.А. Иванов С.А. Каймакчи О.Ю. Карнаухова Е.А. Касьяненко В.Н. Киблицкая Н.С. Коваленко В.А. Козель Ю.Ю. Колесников В.Е. Колесников Е.Н. Командиров М.А. Командиров М.А. Корнилова М.А. Коробейникова И.И. Костоев И.С. Крохмаль Ю.В. Кузнецова М.А. Кузнецова Н.С. Кутумова А. Кучкина Л.П. Кучкина Л.П. Кучукова З.А. ЛЫСЕНКО И.В. Лаптева Т.И. Лукбанова Е.А. МУДУНОВ А.М. Марыков Е.А. Меньшенина А.П. Минкин В.И. Мягкова В.С. Нариманов М.Н. Некрасова Г.А. Нистратов Г.П. Ноздричева А.С. Пандова О.В. ПандоваО В. Панова Н.И. Попов И.А. Пржедецкая В.Ю. Протасова Т.П. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. Расторгуев В.Н. Родионова О.Г. Розенко Л.Я. СЕВРЮКОВ Ф.Е. СЕВРЮКОВ Ф.Е. Светицкий А.П. Селютина О.Н. Сергеева М.М. Сидоренко Ю.С. Снеговой А.В. Снежко Е.А. Сукорцева Н.С. ТРИФАНОВ В.С. Теплякова М. Тимошкина Н.Н. Торпуджян И.С. Удаленкова И.А. Ушакова Н.Д. Филатова Е.В. Хатюшин В.Е. Черкас А.В. Черникова Н.В. Черногоров П.В. Черняк М.Н. Черняк М.А. Чиж Г.И. Шевченко Н.С. арзамасцева м.а. колесников в.о.