В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Ashrafyan L.A.

Ashrafyan L.A.

Соавторы: Адамян Л.В., Жорданиа К.И., Antonova I.B., Arapidi G.P., Muizhnek E.L., АПОЛИХИНА И.А., Аксель Е.М., Артамонова Е.В., Боков М.Н., Бударина А.А., Варламов Н.Е., Герштейн Е.С., Говорун В.М. показать полностью..., Кадагидзе З.Г., Киселев В.И., Кушлинский Н.Е., Лютоева Е.А., Свешников П.Г., Солопова О.Н., Стилиди И.С., Шевчук А.С., Шемчукова О.Б., Шендер В.О., Kuznetcov I.N., Алешикова О.И., Ануфриева К.С., Артымук Н.В., Баранов И.И., Герфанова Е.В., Городецкая Е.А., Казубская Т.П., Карселадзе А.И., Коломиец Л.Н., Кондакова И.В., Короленкова Л.И., Урманчеев С.Ф., Шнайдер П.В., Abubakirov A.N., Alexeev D.B., Altukhov I., Anufrieva K.S., Babaeva N.A., Bayramova G., Bozek P., Evgeniya A., Gasparov B., Igor K., Karseladze A.I., Kazachenko V.P., Kazakova A.N., Khomyakova E., Kovalchuk S.I., Lukina M.M., Nechushkina V.M., Rubina A.Y., Slonov A.L., Ulrich D., Vadim D., Wang S., АРТЫМУК Н.В., Адамян Р.Т., Азиев О.В., Айламазян Э.К., Акуленко Л.В., Акуленко Л.Д., Андреев В.О., Андреева Е.Н., Аниканов Н.А., Апанасевич В.И., Арсланян К.Н., Асатурова А.В., БЕЛОКРИНИЦКАЯ Т.Е., Баисова Б.И., Балан В.Е., Баринов В.В., Батырова З.К., Белая Н.Л., Белоколодова Т.И., Белоцерковцова Л.Д., Беляев К.П., Бесова Н.С., Бирюков А.М., Блюмберг А.Г., Бойченко В.С., Бокина Л.И., Брага Э.А., Брага Э.А., Будько Е.А., Бутенко И.О., Вашакмадзе С.Л., Вереникина Е.В., Воронцова А.В., Высоцкая О.Н., Г Е., ГРИНЕВИЧ В.Н., Горбань С.Д., Горбачев А.Ю., Горбунова В.А., Грицай А.Н., Губина О.В., Гуляева Л.Ф., Давыдова И.Ю., Демидова Л., Дмитриева Н.В., Долгушина Н.В., Дубровина С.О., Евтушенко Е.Г., Еремеев А.В., Ермощенкова М.В., Зазерская И.Е., Закарян А.Н., Захарова Т.И., Зиганшин Р.Х., Зикиряходжаев А.Д., Иванов Ю.П., Иванова О.М., Иловайская И.А., КАПРИН А.Д., Кайшева А.Л., Карахалис Л.Ю., Киселев Ф.Л., Киселева М.В., Клиге Р.К., Козаченко В.П., Коломиец Л.В., Кравец О.С., Крейнина Ю.М., Кудлай А.А., Кузнецов В.В., Кучин А.В., Кушлинский Д.Н., Лагарькова М.А., Лазарева Н.И., Лебедев А.И., Лесняк О.М., Логинов В.И., Маджуга А.В., Мазитова М.И., Мазуренко Н.Н., Малихова О.А., Мальянц И.К., Мещерякова Л.А., Мохов А.А., Мухтаруллина С.В., Никогосян С.О., Нуммаев Б.Г., Огнерубов Н.А., Павлюков М.С., Пальцев М.А., Паяниди Ю.Г., Петрикова Н.А., Петухова И.Н., Подзолкова Н.М., Покатаев И.А., Протасова А.Э., Сельчук В.Ю., Серов В.Н., Сметник А.А., Смольнова Т.Ю., Сотникова Л.С., Сухих Г.М., Титова В.А., Тихонов А.А., Торжевская г.И., Трякин А.А., Тюляндин С.А., Тюляндина А.С., Ульрих Е.А., Уляева Л.Ф., Уткин Д.О., Филипенко М.Л., Фридман М.В., Хохлов С.В., Хуламханова М.М., Чевкина Е.М., Чекалева М.А., Чекалова М.А., Чернуха Г.Е., Черткова А.И., Шабанов М.А., Шаварда А.Л., Шахпаронов М.И., Шелепова В.М., Юренева С.В.

13 статей, 7 книг, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 69, Scopus: 72

IstinaResearcherID (IRID): 7767979

Деятельность