Арутюнов Г.П.

Арутюнов Г.П.

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Козиолова Н.А., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., TARLOVSKAYA E.I., Boytsov S.A., Галявич А.С., ДРАПКИНА О.М., Arutyunov A.G., Ардашев А.В., Васюк Ю.А., Лопатин Ю.М. показать полностью..., СКИБИЦКИЙ В.В., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., Коротеев А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Belenkov Y.N., Гендлин Г.Е., Фомин И.В., Shlyakhto E.V., Болдуева С.А., Кобалава Ж.Д., Моисеев В.С., DUPLYAKOV D.V., Iavelov I., Аверьянов А.В., Беграмбекова Ю.Л., Беленков Ю.Н., ГАРГАНЕЕВА А.А., Драгунов Д.О., Желяков Е.Г., Забозлаев Ф.Г., Мартынов А.И., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Ребров А.П., Татарский Б.А., Фомин И.В., Чесникова А.И., Шляхто Е.В., Арутюнов А.Г., Виллевальде С.В., Гиляревский С.Р., Григорьева Н.М., Гринева Е.Н., Гусейнова Р.М., Дощицин В.Л., Егоров Д.С., Зайратьянц О.В., Кастанаян А.А., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Мареев Ю.В., СИТНИКОВА М.Ю., Ситникова М.А., Терещенко С.Н., Фомин В.В., Чесникова А.И., Шапошник И.И., Gurevich V.S.,  Sergienko I. ., Аронов Д.М., Ахмеджанов Н.М., Беленков Ю.Н., Белявский А.В., Бубнова М.Г., Воевода М.И., Вышлов Е.В., Гарькина С.В., Гордеев И.Г., Гринева Е.Н., Гришаев С.Л., Громыко А.А., Громыко Г.А., Джунусбекова Г.А., Думпис Я.Ю., Ежов М.В., КОТОВСКАЯ Ю.В., Калинкин А.Л., Канорский С.Г., Комаров А.Л., Конради А.О., Коц Я.И., Кочарян А.А., Кузовлев А.Н., Кухарчук В.В., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Мареев Ю.В., Мартынов А.И., Матвеев Ю.В., Митьковская н.П., Моисеев С.В., Мухин Н.А., Недогода С.В., Недошивин А.О., Никифоров В.Н., Панченко Е.П., Петрова М.М., Рунихина Н.К., Сайганов С.А., Сисакян А.С., Скворцов А.А., Снежицкий В.А., Соколова А.В., Стражеско И.Д., Сугралиев А.Б., Уразгильдеева С.А., Фролова Е.в., Хрипун А.В., Шестакова М.В., карпов ю.а., 2015, 2015, Anatoliy M., Batzigov H.A., Cappato R., Chestikova A.U., Dorofeeva Duplyakov N.P., Doxycin V.L., Dzagoev M.E., Gratsiansky N.A., Ilnitsky A.N., Kanorsky S.G., Karoli Karanova N.A., Kosilov Komolyatova N.A., Kotovskaya Y., Kozlov A., MAKOLKIN V., Mikhaylov E.N., Moiseyev V.S., Mukhin Nechepurenko N.A., Ovchinnikov A.G., PASSMAN R., Prewiev K.I., Protzenko G.A., RAVIELI A., Santini M., Tkacheva O., Yurenev A., Zateyshchikov D.A., АЛЕКЯН Б.Г., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Акчурин Р.С., Алиева А.С., Аляви А.Л., Аметов А.С., Андрианов А.В., Андрияшкин В.В., Андрющенко А.В., Анисимов С.В., Ардашева / Москва А.В., Ардашева Москва /.А., Ардашева Москва /.А., Архипов М.В., Асташкин Е.И., Атьков О.Ю., Бабенко А.И., Бабокин В.Е., Бакалов С.А., Батюшин М.М., Баулин В.Е., Бацигов Х.А., Болдин М.В., Бугаев И.А., Волков Д.Е., Волкова Э.Г., Вёрткин А.Л., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Галстян Г.Р., Гарганеева А.А., Гарькина С.В., Гиляров М.Ю., Готье С.В., Гриднева Е.Н., Грицаев С.А., Гришаев С.Л., Громыко Г.А., Даниелян М.О., Дзахоев М.Э., Добронравов В.А., Дорофеева Н.К., Дронова Т.И., Думпис Я.Ю., Егоров Д., Ефремовцева М.А., Залуцкий А.А., Звартау Н.Э., Зырянов С., Ильницкий А.Н., КРАВЧУК Б.Б., Кароли Н.А., Карпов Ю.А., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козловская Л.В., Колоцей Л.В., Комолятова В.Н., Константинов В.О., Корсунская М.И., Косачева С.А., Космачева И.В., Котенко о.Н., Кропачева Е.С., Кузнецов В.А., Кузнецов В.М., Лазебник Л.Б., МРОЧЕК А.Г., Мамчур С.Е., Мартыненко А.В., Марцевич С.Ю., Мацкеплишвили С.Т., Мкртумян А.М., Моисеев С.В., Моисеева О.М., Мороз В.В., Моросанова Е.И., Нечепуренко А.А., Нифонтов А.С., Новиков В.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Остапенко В.С., Остроумова О.Д., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Певзнер Д.В., Первичко Е.И., Привалова Е.В., Рачина С.А., Ройтберг Г.Е., Рузанов Д.Ю., Рылова А.К., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., Салухов В.В., Середенина Е.М., Симбирева А.А., Синицын В.Е., Синопальников А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Сорокина Е.И., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Сургалиев А.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Ткачева О.Н., Токарев А.Н., Трукшина М.А., Тышова О., Тюрина А.Н., Федоров Г., Федотов П.А., ХИРМАНОВ В.Н., Хадзегова А.Б., Халимов Ю.Ш., Чучалин А.Г., Шальнов С.А., Шарашкина Н.В., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якусевич В.В., Якушин С.С., борисов и., др под редакцией Е В Шляхто З.А., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., соавт Ш.Е., ш а.и.

36 статей, 10 книг, 1 доклад на конференции, 1 патент

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 37, Scopus: 2

IstinaResearcherID (IRID): 1483541

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam