В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

ДРАПКИНА О.М.

Соавторы: Мясников Р.П., Синицын В.Е., Boytsov S.A., Кобалава Ж.Д., Корецкий С.Н., Мершина Е.А., Киселева А.В., Мешков А.Н., Харлап М.С., Klimushina M.V., Галявич А.С., Дивашук М.Г., Козиолова Н.А. показать полностью..., Мареев В.Ю., Беграмбекова Ю.Л., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Васюк Ю.А., Куликова О.В., Куценко В.А., Balanova Y.A., Курилова О.В., Мареев Ю.В., Орлова Я.А., СКИБИЦКИЙ В.В., Сотникова Е.А., Яровая Е.Б., Kapustina A.V., Rudenko B.A., Жарикова А.А., Творогова Т.В., Хлебус Э.Ю., Шальнов С.А., Evstifeeva S.E., Meshkov A.N., Muromtseva G.A., TARLOVSKAYA E.I., Гендлин Г.Е., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., СКИРКО О.П., Belenkov Y.N., DUPLYAKOV D.V., Iavelov I., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., Моисеев В.С., Шальнова С.А., Pokrovskaya M.S., Shlyakhto E.V., Виллевальде С.В., Готье С.В., Ефимова И.А., Концева А.В., Максимов С.А., Пилюс П.С., Brodehl A., Ershova A.I., Karamnova N.S., Milting H., Shanoyan A.S., Shukurov F.B., Slominskii P.A., Басаргина Е.Н., ГАРГАНЕЕВА А.А., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гарганеева А.А., Добронравов В.А., Имаева А.Э., КОТОВСКАЯ Ю.В., Коротеев А.В., Лопатин Ю.М., Макарова Ю.К., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев С.В., Мухин Н.А., Недошивин А.О., Саидова М.А., Фомин И.В., Шестакова М.В., Gurevich V.S., Pokrovskaya M.S., Prishchepa N.N., Stanasiuk C.,  Sergienko I. ., Ардашев А.В., Ахмеджанов Н.М., Барский В.И., Беленков Ю.Н., Бобкова И.Н., Бойцов С.А., Бощенко А.А., ВЕРБИЛО С.Л., Воевода М.И., Гиляревский С.Р., Гордеев И.Г., Джиоева О.Н., Дупляков Д.В., ЕРМОЛЕНКО В.М., Ежов М.В., Ефремовцева М.А., Желяков Е.Г., Зоря Р.С., Ивонин В.А., Канорский С.Г., Козловская Л.В., Козловская Л.В., Комаров А.Л., Кухарчук В.В., Ларина О.М., Лопатин Ю.М., МИТЬКОВА М.Д., Мартынов А.И., Метельская В.А., Муканеева Д.К., Мырзаматова А.О., Недогода С.В., Никифоров В.Н., Носков А.В., Панченко Е.П., Писарюк А.С., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ребров А.П., Рыжов А.П., СИТНИКОВА М.Ю., Сайганов С.А., Сердюк С.Е., Сломинский П.А., Снежицкий В.А., Уразгильдеева С.А., Фомин В.В., Фомин И.В., Худорожкова Е.Д., Чазова И.Е., Чесникова А.И., Шляхто Е.В., 218 Шестакова М.В., Anatoliy M., Arutyunov A.G., BARSKIY V., BLOKHIN A., Cappato R., Chestikova A.U., Chigidinova D.S., Chigidinova D.S., Danilenko, Demidova T., Gaponova T., Gerull B., Gumanova N.G., Gummert J., Gärtner A., Klauke B., Klimentov A.A., Klingel K., Kochanova N.A., Kudryavtseva M.M., Kudryavtseva M., LANKIN V., Laser K.T., Lelyavina Т.А., Lioznov D., M, M, Maris P., Mirgorodskaya O.V., Moiseyev V.S., Moseichuk K.A., Nasonova S., Ovchinnikov A.G., PASSMAN R., Pohl G.M., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., RAVIELI A., Santini M., Savchenko V.G., Shevtsov A.B., Shvabskaya O.B., Skirko O.P., Skoblov M.Y., Skopets I.S., Smetnev S.A., Sparber P.A., Stein S.E., Tikhase A.K., Tkacheva O., Tsvetkova N.V., VOVCHENKO G.D., Vakhovskaia T.V., Zateyshchikov D.A., Zyuzya, А Э.И., Аверьянов А.В., Адамян Л.В., Айду Э.А., Алексеева Е.И., Алиева А.С., Андреенко Е.Ю., Анциферов М.Б., Аронов Д.М., Арутюнов А.Г., БОРИСОВ А.Л., Бабокин В.Е., Багненко С.Ф., Базаева  Е.В., Бардымова Т.П., Бацигов Х.А., Беленков Ю.Н., Белкин А.А., Белобородов В.Б., Беляевский А., Береговская С.А., Блохин А.В., Бодрова Р.А., Болдуева С.А., Брико Н.И., Бубнова М.Г., Бугаев И.А., Буклова Т.В., Васильева И.А., Везирова Э.Э., Веселова Е.И., Виноградов П.П., Вишнева Е.А., Волков Д.Е., Волкова Е.В., Волкова Э.Г., Воробьёва Н.М., ГАНДАЕВА Л.А., Гадаева Э.К., Гасанова Л.Г., Годков М.А., Голухова Е.З., Григорьева Н.М., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Гупало Е.М., Дадали Е.Л., Дегтярев Д.Н., Джунусбекова Г.А., Дзахоев М.Э., Довженко Т.В., Долудин Ю.В., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дрек-сель Х., Дронова Т.И., Егоров Д., Ершов А.Г., Ершова А.И., Жарикова А.В., Жукова О.В., Забозлаев Ф.Г., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Залуцкий А.А., Зиганшина З.Р., Зинченко А.А., Зятенкова Е.В., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Ильницкий А.Н., Индукаева Е.В., КРАВЧУК Б.Б., Калинкин А.Л., Каминский Г.Д., Капустина, Кароли Н.А., Карпов Ю.А., Каюков И.Г., Киселева А.А., Киселева А.А., Киселева А.А., Климов В.А., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козлова В.А., Колоцей Л.В., Комисов А.А., Комолятова В.Н., Конради А.О., Константинов В.О., Костина С.А., Коталевская Ю.Ю., Кочарян А.А., Кропачева Е.С., Крылов В.С., Кужелева Е.Б., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., Куликова О.В., Куликова О.Г., Лебединский К.М., Лелякина Т.А., Линчак Р.М., Лобзин Ю.В., Лопатина М.В., Лукшина Е.А., Лунин В.В., Лысенко М.А., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., МРОЧЕК А.Г., Малай Н.В., Маликова А.В., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Мамчур С.Е., Марахонов А.В., Мельникова Е.Е., Митьков В.В., Мишина И.А., Можейко Н.П., Молчанов И.В., Мороз В.В., Мустаева С.Э., Нечепуренко А.А., Никитин И.Г., Николаева А.В., Никулина О.Ф., Нифонтов А.С., Новиков В.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Омельяновский В.В., Осипова О.А., ПОДЖИКИНАС А., ПОДЗОЛКОВ В.И., ПРОЩАЕВ К.И., Панова А., Панченко Е.П., Петрова М.М., Пименов Н.В., Плаксин А.В., Плоскирев А.Е., Погосова Н.В., Полтавская М.Г., Пономарев Р.С., Попович М.М., Потекаев Н.Н., Протасов К.В., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Рамеев В.В., Рамеева А.С., Раменский В.Е., Ройтберг Г.Е., Рошаль Л.М., Рунихина Н.К., Русских А.С., Руяткина Л.А., Рылова А.К., Рытова А.И., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., Салухов В.В., Самойлова А.А., Сафиуллина А.А., Селивёрстов Ю.А., Середенина Е.М., Сисакян А.С., Ситникова М.А., Смирнов А.В., Совет А.И., Сорокина Е.И., Стефаненко С.М., Стражеско И.Д., Стрижаков Л.А., Сугралиев А.Б., Суранова Т.Г., Сухоруких О.Т., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., ТРАГИРА И.Н., Тао П.П., Терещенко С.Н., Ткачева О.Н., Тышова О., Тюрин И.Е., Тюрина А.Н., УСКАЧ Т.М., Усков А.Н., Фадеев В.В., Федоров Г., Фомин В.В., Фомичева Е.И., Фомичева М.Р., Франк Г.А., Фролова Е.в., ХИРМАНОВ В.Н., Хрипун А.В., Царенко С.В., Цинзерлинг В.А., Чесникова А.И., Чуланов В.П., ШАМХАЛОВА М.Ш., ШУТОВ А.М., Шапошник И.И., Швецов М.Ю., Швецов М.Ю., Шевченко А.О., Шелыгин Ю.А., Шепель Н.Э., Шилов Е.М., Шипулин Г.А., Шульгина М.В., Шумарина А.О., Щербакова Н.Н., Щербакова Н.И., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Яковлева М.В., Якунин С.А., Ярошецкий А.И., борисов и., карпов ю.а., киров м.а.

65 статей, 2 книги, 1 тезисы доклада, 2 патента

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 107, Scopus: 52

IstinaResearcherID (IRID): 9148037

Деятельность