Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Belenkov Y.N., Арутюнов Г.П., Середенина Е.М., Ovchinnikov A.G., Кулев Б.Д., Лопатин Ю.М., Даниелян М.О., Плисюк А.Г., Галявич А.С., Гиляревский С.Р. показать полностью..., Патрушева И.Ф., Бланкова З.Н., Козиолова Н.А., Михайлов Г.В., Рябцева О.Ю., Шляхто Е.В., Баранова И.В., Васюк Ю.А., Кадушина Е.Б., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Фомин И.В., Беленков Ю.Н., Виценя М.В., Коротеев А.В., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Скворцов А.А., Narusov O.Y., Арзамасцева Н.Е., Беграмбекова Ю.Л., ГАРГАНЕЕВА А.А., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Даниелян М.О., Кобалава Ж.Д., Лазебник Л.Б., Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Чазова Т.Е., Boytsov S.A., Kuzmina A.E., Aseychev A.V., Басинкевич А.Б., Гендлин Г.Е., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Камалов А.А., Кастанаян А.А., Мартынов А.И., Масенко В.П., Моисеев В.С., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., СКИБИЦКИЙ В.В., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Deev A.D., Salasyuk A.S., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Ардашев А.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Баринова И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кечеджиева С.Г., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Недогода С.В., Недошивин А.О., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Свиридова Л.А., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Якушин С.С., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., DUPLYAKOV D.V., Galaninskyi P.V., Kheimets G.I., Kotkina T.I., Baldina O.N., AZIZOVA O., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Rogoza A.N., Shapeton A., Shlyakhto E.V., Simonova G.I., TARLOVSKAYA E.I., Vygodin V., Zhigunova L.V., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Бубнов М.Г., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Герасимова В.В., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., И Д., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузнецов М.Б., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Макарова Н.В., Макарова Н.В., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Терещенко С.Н., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шестакова М.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и., др и., и др.

161 статья, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 35, Web of Science: 40

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam