В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Belenkov Y.N., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Ovchinnikov A.G., Арутюнов Г.П., Галявич А.С., Бланкова З.Н., Рябцева О.Ю., Середенина Е.М., Козиолова Н.А., Васюк Ю.А., Кулев Б.Д. показать полностью..., Гиляревский С.Р., Даниелян М.О., Беграмбекова Ю.Л., Лопатин Ю.М., Маленкова В.Ю., Плисюк А.Г., Беленков Ю.Н., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Мареев Ю.В., Патрушева И.Ф., Boytsov S.A., Глезер М.Г., Коротеев А.В., Свиридова Л.А., Скворцов А.А., Баранова И.В., Виценя М.В., Камалов А.А., Михайлов Г.В., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Гендлин Г.Е., Кадушина Е.Б., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., Масенко В.П., РЕВИШВИЛИ А.Ш., СКИБИЦКИЙ В.В., Шляхто Е.В., Narusov O.Y., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Саидова М.А., Фомин И.В., Фомин И.В., Чазова Т.Е., Якушин С.С., DUPLYAKOV D.V., Potehina A.V., TARLOVSKAYA E.I., Арефьева Т.И., Арзамасцева Н.Е., Бадин Ю.В., Баринова И.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Даниелян М.О., Лазебник Л.Б., Маликова А.В., Моисеев В.С., Овчинников А.Г., СИТНИКОВА М.Ю., Смирнова М.Д., Терновой С.К., Фофанова Т.В., Чазова И.Е., Aseychev A.V., Fedotenko I.A., Kuzmina A.E., Shlyakhto E.V., Артемьева Е.В., Бадулина Е.С., Бакланова Н.А., Басинкевич А.Б., Борисов А.А., Виноградова Н.Г., Гарганеева А.А., Гиляревский С.Р., Готье С.В., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Лопатин Ю.М., Мартынов А.И., Недошивин А.О., Нелюбина А.С., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., Сайфутдинов Р.Ш., Силонов В.М., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чесникова А.И., Deev A.D., Nasonova S., Salasyuk A.S., Sharina M., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Zherebchikova C., Ардашев А.В., Артемьева Е.Г., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кечеджиева С.Г., Клесарева Е.А., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Марфина Т.В., Матчин Ю.Г., Мацкеплишвили С.Т., Мухина А.А., Недогода С.В., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., Самсонова Н.С., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., Щербинина Е.В., 11 Рябцева О.Ю., 5 R.O., AZIZOVA O., Aslanyan É.G., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Chestikova A.U., Filatova A.Y., Filatova A.Y., Filatova A.Y., Galaninskyi P.V., Goubrina E.S., Iavelov I., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., Litonova G., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Ogerelieva M., Prostakova T.S., Reitblat O.M., Rogoza A.N., Shapeton A., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Sychov A., Valikulova F.Y., Vygodin V., Zherebchikova K., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Агеева С.Ф., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Алехин М.Н., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Атауллаханова Д.М., Афанасьева М.И., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Балахонова Т.В., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Белоусов Ю.Б., Бойцов С.А., Бощенко А.А., ВЕРБИЛО С.Л., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гаджи-Касумов В.С., Герасимова В.В., Гупало Е.М., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Джиоева О.Н., Добронравов В.А., Довженко Т.В., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Дупляков Д.В., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., Житняя Ю.С., Журбина Е.С., Зоря Р.С., Ибрагимов Н.М., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Ивонин В.А., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кобылянский А.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кужелева Е.Б., Кузнецов В.А., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Левчук Н.Н., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., МИТЬКОВА М.Д., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Мартыненко А.В., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мусуралиева Д.И., Мухин Н.А., Неласов Н.Ю., Носков А.В., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Орлова И.А., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Пестова А.А., Писарюк А.С., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Пожарская Н.И., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Пылаева Е.А., Ризаев Р.Г., Рыбакова М.К., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Саидова М.О., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сафиуллина А.А., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Стенина М.Б., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Сычев А.В., Талышинский Р.М., Терещенко С.Н., УСКАЧ Т.М., Фомин В.В., Фролова М.А., Хадзегова А.Б., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Худорожкова Е.Д., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щинова А.К., Щинова А.И., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., Ящук Е.В., борисов и.

204 статьи, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 3 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 183, Scopus: 74

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность