Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Belenkov Y.N., Беленков Ю.Н., Арутюнов Г.П., Ovchinnikov A.G., Рябцева О.Ю., Середенина Е.М., Бланкова З.Н., Кулев Б.Д., Галявич А.С., Даниелян М.О., Лопатин Ю.М. показать полностью..., Плисюк А.Г., Гиляревский С.Р., Козиолова Н.А., Патрушева И.Ф., Баранова И.В., Васюк Ю.А., Михайлов Г.В., Свиридова Л.А., Беленков Ю.Н., Кадушина Е.Б., Коротеев А.В., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Шляхто Е.В., Беграмбекова Ю.Л., Виценя М.В., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Масенко В.П., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Скворцов А.А., Фомин И.В., Чазова Т.Е., Narusov O.Y., Арзамасцева Н.Е., Баринова И.В., Борисов А.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гендлин Г.Е., Даниелян М.О., Камалов А.А., Лазебник Л.Б., Моисеев В.С., СКИБИЦКИЙ В.В., Смирнова М.Д., Терновой С.К., Фофанова Т.В., Aseychev A.V., Boytsov S.A., DUPLYAKOV D.V., Fedotenko I.A., Kuzmina A.E., Басинкевич А.Б., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Мартынов А.И., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Якушин С.С., Deev A.D., Salasyuk A.S., Sharina M., Shcherbinina E.V., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Zherebchikova C., Zherebchikova K., Ардашев А.В., Артемьева Е.В., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Маленкова В.Ю., Малишевский М.В., Мареев Ю.В., Марфина Т.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Мухина А.А., Недогода С.В., Недошивин А.О., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Самсонова Н.С., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Фомин И.В., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., 11 Рябцева О.Ю., 5 R.O., AZIZOVA O., Aslanyan É.G., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Galaninskyi P.V., Goubrina E.S., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Ogerelieva M., Rogoza A.N., Shapeton A., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Valikulova F.Y., Vygodin V., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гаджи-Касумов В.С., Герасимова В.В., Готье С.В., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., Житняя Ю.С., Журбина Е.С., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маликова А.В., Мартыненко А.В., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Орлова И.А., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Ризаев Р.Г., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Талышинский Р.М., Терещенко С.Н., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и.

173 статьи, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 110, Scopus: 51

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam