Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Belenkov Y.N., Арутюнов Г.П., Фомин И.В., Середенина Е.М., Кулев Б.Д., Лопатин Ю.М., Ovchinnikov A.G., Галявич А.С., Гиляревский С.Р., Даниелян М.О. показать полностью..., Плисюк А.Г., Патрушева И.Ф., Козиолова Н.А., Васюк Ю.А., Шляхто Е.В., Беграмбекова Ю.Л., Бланкова З.Н., Михайлов Г.В., Рябцева О.Ю., Семина Е.В., Коц Я.И., Кадушина Е.Б., Баранова И.В., Беленков Ю.Н., Кузьмина А.Е., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Кобалава Ж.Д., Коротеев А.В., Виценя М.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гендлин Г.Е., ДРАПКИНА О.М., Даниелян М.О., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Скворцов А.А., Фомин И.В., Арзамасцева Н.Е., Лазебник Л.Б., Narusov O.Y., СКИБИЦКИЙ В.В., Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Чазова Т.Е., Деев А.Д., Aseychev A.V., Boytsov S.A., Камалов А.А., Кастанаян А.А., Жубрина Е.С., Басинкевич А.Б., Глезер М.Г., Kuzmina A.E., Мартынов А.И., Масенко В.П., Матвеев Ю.В., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Кечеджиева С.Г., Жигунова Л.В., Deev A.D., Кочегура Т.Н., Капранов В.В., Ардашев А.В., Аронов Д.М., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Бадин Ю.В., Баринова И.В., Бубнов М.Г., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Salasyuk A.S., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Малишевский М.В., Матчин Ю.Г., Моисеев В.С., Недогода С.В., Недошивин А.О., Парфёнова Е.В., Полтавская М.Г., Рогожкина Ю.А., Рылова А.К., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Свиридова Л.А., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Якушин С.С., Козловская Л.В., Джахангиров Т.Ш., Дробижев М.Ю., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Железных Е.А., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., AZIZOVA O., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Galaninskyi P.V., Кузнецов М.Б., Кузьмин А.Г., Кузнецов В.А., Кечеджиева С.Г., Кательницкая Л.П., Демидов И.В., Константинова Е.В., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Коновалова Г.Г., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Колчин А.А., И Д., Иваненко В.В., Казей Д.В., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Иванченко В.С., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гарганеева А.А., Герасимова В.В., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Ланкин В.З., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лёкина Ю.О., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Макарова Н.В., Макарова Н.В., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Rogoza A.N., Shapeton A., Shlyakhto E.V., Simonova G.I., Vygodin V., Zhigunova L.V., Маленкова В.Ю., Мартыненко А.В., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Терещенко С.Н., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шестакова М.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и., др и., и др.

166 статей, 17 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 33, Web of Science: 31

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam