Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Belenkov Y.N., Арутюнов Г.П., Середенина Е.М., Ovchinnikov A.G., Кулев Б.Д., Лопатин Ю.М., Галявич А.С., Гиляревский С.Р., Даниелян М.О., Плисюк А.Г. показать полностью..., Патрушева И.Ф., Бланкова З.Н., Козиолова Н.А., Васюк Ю.А., Михайлов Г.В., Рябцева О.Ю., Шляхто Е.В., Баранова И.В., Кадушина Е.Б., Коротеев А.В., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Фомин И.В., Беграмбекова Ю.Л., Беленков Ю.Н., Виценя М.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Скворцов А.А., Narusov O.Y., Арзамасцева Н.Е., Баринова И.В., Гендлин Г.Е., Даниелян М.О., Лазебник Л.Б., СКИБИЦКИЙ В.В., Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Чазова Т.Е., Aseychev A.V., Boytsov S.A., Kuzmina A.E., Басинкевич А.Б., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Камалов А.А., Кастанаян А.А., Мартынов А.И., Масенко В.П., Моисеев В.С., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Чесникова А.И., DUPLYAKOV D.V., Deev A.D., Salasyuk A.S., Shcherbinina E.V., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Ардашев А.В., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кечеджиева С.Г., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Мареев Ю.В., Марфина Т.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Мухина А.А., Недогода С.В., Недошивин А.О., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Свиридова Л.А., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., Якушин С.С., AZIZOVA O., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Galaninskyi P.V., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Rogoza A.N., Shapeton A., Simonova G.I., Vygodin V., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Бубнов М.Г., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Герасимова В.В., Готье С.В., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., И Д., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузнецов М.Б., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Мартыненко А.В., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Терещенко С.Н., Терновой С.К., Фомин В.В., Фомин И.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и., др и., и др.

165 статей, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 65, Scopus: 40

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam