Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Belenkov Y.N., Арутюнов Г.П., Середенина Е.М., Кулев Б.Д., Ovchinnikov A.G., Лопатин Ю.М., Плисюк А.Г., Даниелян М.О., Патрушева И.Ф., Галявич А.С. показать полностью..., Гиляревский С.Р., Рябцева О.Ю., Шляхто Е.В., Козиолова Н.А., Михайлов Г.В., Бланкова З.Н., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Фомин И.В., Кадушина Е.Б., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., Баранова И.В., Васюк Ю.А., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Скворцов А.А., Коротеев А.В., Беленков Ю.Н., Виценя М.В., Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Чазова Т.Е., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Даниелян М.О., Кобалава Ж.Д., Лазебник Л.Б., Арзамасцева Н.Е., Беграмбекова Ю.Л., ГАРГАНЕЕВА А.А., Narusov O.Y., Моисеев В.С., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., СКИБИЦКИЙ В.В., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Камалов А.А., Кастанаян А.А., Мартынов А.И., Масенко В.П., Басинкевич А.Б., Гендлин Г.Е., Boytsov S.A., Kuzmina A.E., Aseychev A.V., Недогода С.В., Недошивин А.О., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Свиридова Л.А., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Якушин С.С., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кечеджиева С.Г., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Ардашев А.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Баринова И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Deev A.D., Salasyuk A.S., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Терещенко С.Н., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шестакова М.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и., др и., и др., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., И Д., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузнецов М.Б., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Макарова Н.В., Макарова Н.В., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Бубнов М.Г., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Герасимова В.В., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., DUPLYAKOV D.V., Galaninskyi P.V., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Rogoza A.N., Shapeton A., Shlyakhto E.V., Simonova G.I., TARLOVSKAYA E.I., Vygodin V., Zhigunova L.V., Baldina O.N., AZIZOVA O.

161 статья, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 35, Web of Science: 41

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam