В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Виноградова Н.Г.

Виноградова Н.Г.

Соавторы: Ерёмкин Г.С., Морковин А.А., Поповкина А.Б., Шамин М.С., Бадулина Е.С., Бащинская С.В., Бондарева Н.А., Галявич А.С., Зубакин В.А., Камалов А.А., Козиолова Н.А., Краснова Е.Д., Маленкова В.Ю. показать полностью..., Маликова А.В., Никонорова М.Е., Силонов В.М., Шорников В.С., Агеев Ф.Т., Буйволов Ю.А., Диментова Е.А., Конюхов Н.Б., Липилина И.А., Мардашова М.В., Мареев В.Ю., Мелихова Е.В., Скачков С.А., Тиунов Н.А., Шведко М.А., Ivanovsky K., Авдеев В.П., Авилова К.В., Антоновский Т.Р., Асанов Г.С., Брохович Е.Н., Булай В.Г., Воронов Д.А., Воронова А.Д., Гущина Л.Г., Дупляков А.В., Зубакин В.А., Кулагина Н.К., Кулыгина Н., Куркина И.И., Леденев П.В., Мищенко В.Н., Пахлеванова М.Б., Савишкина Ю.С., Сапункова Н.Ю., Соловьев М.Ю., Тиунова М., Шамина К.Ю., Шапина О.С., Belenkov Y.N., Belik A.A., Konyukhov N.B., TARLOVSKAYA E.I., Zou M., z e.a., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Ашитко А., Бадин Ю.В., Баранская А.В., Беленков Ю.Н., Болибрух Е.А., Бородин О.В., Варагина С.А., Варламов А.Е., Войнова И., Воробьева Е.С., Воробьевский И.Б., Воронов Д.А., Гороховский К.Ю., Гришин В.И., Грудинская В.А., Давыдов Д.В., Дворянникова Д., Добромыслов И.Е., Дровянникова Д., Зарубина М.А., Злочевская Я.О., Зубов М.А., Кечеджиева С.Г., Коробова И.В., Кудрявцев Н.В., Куранова Г.А., Лупачик В.В., Любимова К.А., Ляпнева О.В., Мареев Ю.В., Миклин Н.А., Михневич Ю.И., Мищенко А.Л., Недолужко А.В., Николаев С.Н., Никулин В.А., Павлушкин А.В., Панфилова И.М., Пахлеванова П., Пегова А.Н., Полежанкина П.Г., Полухин А.А., Поспелова А.В., Рудовский В.С., Сапунков Н.Э., Семенцова М.В., Сеник В.А., Смирнова С.Л., Супранкова Н.А., Суслина А.Г., Суханова О.В., Татаринова Е.О., Тетерина П.В., Улахович О.С., Федорова Е.А., Федосеева О.В., Фомин И.В., Хасанова Л.Х., Чекулаева Е.Ю., Шехватова Н.А., Щербинина Е.В., Юрьев А.И., Якушин С.С., ахлеванова У.

10 статей, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 5

IstinaResearcherID (IRID): 7018956

Деятельность