Образование

Результаты деятельности

Всего: 78 статей, 15 тезисов докладов, 14 книг, 2 доклада на конференциях, 4 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 19, Scopus: 78

Просмотреть публикации »

Соавторы: Фадеев В.В., Мокрышева Н.Г., Дедов И.И., Еремкина А.К., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Горбачева А.М., Ковалева Е.В., Елфимова А.Р., Белая Н.Л., Дзеранова Л.К., Pigarova E.A., Дедов И.И., Бельцевич Д.Г., Кузнецов Н.С., Krupinova J., Бибик Е.Е., Маганева И.С., Мамедова Э., Мирная С.С., Салимханов Р.Х., Трошина Е.А., Vikulova O.K., Шестакова М.В., Dobreva E.A., Абросимов А.Ю., Богданов В.П., Румянцев П.О., Rebrova O.Y., Астафьева Л.И., Ванушко В.Э. Волчков П.Ю. Иловайская И.А. Иоутси В.А. Крупинова Ю.А. Крюкова И.В. Родионова С.С. Суплотова Л.А. Урусова Л.С. Бохян В.Ю. Буклемишев Ю.В. Дегтярев М.В. Мазурина Н.В. Майоров А.Ю. Панов Ю.М. Помыткин И.А. Усольцева Л.О. Феденко А.А. Busiashvili I.u. Mudunov A.M. Pogoda T.V. Zakharova V. Абойшева Е.А. Алексеев Б.Я. Алымов Ю.В. Болотин М.В. Болотина Л.В. Володичева В.Л. Воронкова И.А. ГЛИБКА А.А. Гитель Е.П. Горбунова В.А. Григорьев А.И. Григорьев А.Ю. ДРАПКИНА О.М. Дзгоева Ф.Х. Дронова Т.И. Ершова Е.В. Жуков Н.В. Кадашев Б.А. Калашников В.Ю. Клабуков И.Д. Коломейцев А.В. Комшилова К.А. Куценко А.С. Лактионов К.К. Лесников Е.В. Люндуп А.В. Максимова Н.В. Поляков А.П. Пржиялковская Е.Г. Рослякова А.А. Саранцева К.А. Свириденко Н.Ю. Слащук К.Ю. Смолин Е.С. Стилиди И.С. Стронгин Л.Г. Тертычный А.С. Ткачева О.Н. Трунин Ю.Ю. Фалалеева Н.А. Федотов Р.Н. Филоненко Е.В. Харкевич Г.Ю. Чагай Н.Б. гребенникова т.а. 213 Бельцевич Д.Г. 214 Дедов И.И. 222 Дедов И.И. 261 Бельцевич Д.Г. 294 Z.M. 43 Стрижова Н.В. Aboishava L.A. Aboishava L.A. Antsupova M.A. Barysheva V.O. Bel’tsevich D.G. Borovok N. Brand M.D. Butsenko A.N. Cметанина С.А. Demidova I.Y. Dogadin S.A. Dubovitskaya T.A. Golovnina O.A. Ilovaуskaya I.A. Janis L. Khodzhaeva Z. Krasheninnikov M.E. Miliutina A.P. Miliutina A.P. Minniakhmetov I. Nurana M. Peterson P.W. Petraikin A.V. Ponomarev E.D. Tiulpakov A.N. Vikulova O.K. Zektser V. Zhang Y. АБОЙШЕВА Е.А. Абдулхабирова Ф.М. Абусуев С.А. Алаев Л.Б. Аметов А.С. Андреева Т.В. Анциферов М.Б. Анцупова М.А. Арбатская Н.Ю. Астахов Ф.К. Атарщиков Д.С. Баркан А. Беглова Е.А. Беловалова И.М. Беркутова Т.А. Боголюбова-Кузнецова А.В. Бондаренко Е.В. Бондаренко И.В. Бордан Н.С. Бровкина А.Ф. Бурумкулова Ф.Ф. ВОРОТНИКОВА С.Ю. Вальский В.В. Власова И.С. Волконский М.В. Воронцова М.В. Галагудза М.М. Галстян Г.Р. Галстян Г.Р. Геворкян А.А. Геворкян Г.Г. Голоунина О.О. Горбачева А.М. Горбунова В.А. Горохов М.В. Гребенникова Т.А. Григорьев А.Ю. Григорян О.Р. Девяткин А.А. Дедов А.Г. Догадова Л.И. Древаль А.В. Дубовицкая Т.А. Дутко Н.П. Ерофеева Т.И. Есаян М.О. Жаров А.А. Железнякова А.В. Зайратьянц О.В. Захарова В.В. ИВАНОВ С.А. Калинин П.Л. Карасева Е.В. Карасева Е.В. Карпенко В.Ю. Катхурия Ю.Б. Ким И.В. Коломейцева А.А. Кондратьева (Геворкян) Г.Н. Крашенинников М.Е. Кроон К.П. Крылов В.В. Лапшина А.К. Лесняк О.М. Лесняк П.И. Лысенко О.А. Люндуп А.В. М М.А. МУДУНОВ А.М. Мазеркина Н.А. Мазурина С.А. Мальков П.Г. Маркина Н.В. Маркович А.А. Марова Е.И. Мацкеплишвили С.Т. Милютина А.П. Михайлова Д.В. Миченко А.В. Мкртумян А.М. Неймарк А. Нероев В.В. Никитин А.В. Нуралиева Н.Ф. Овод В. Павленко А.В. Паневин Т.С. Пантелеева О.Г. Перевозчикова Н.М. Петеркова В.А. Петрухин В.А. Пикунов М.Ю. Подвязников С.О. Подлужный Д.В. Полин В.Ф. Поляков А.В. Порубаева Э.Э. Пшиялковская Е.Г. Радзинский В.Е. Райхман А.О. Ренева С.А. Рогаев Е.И. Роживаногв Р.В. Романов И.Ю. Романцова Т.И. Рослякова А.А. Рунихина Н.К. Руяткина Л.А. Саакян С.В. Савватеева Е.Н. Севрюков Е.А. Севрюков Ф.Е. Сейдашева Э.И. Сиднева Ю.Г. Скрипников И.А. Солодовников А.С. Станоевич И.В. Старостина Е.Е. Суркова Е.В. Сухих Г.Т. ТОРОПОВА Н.П. Табакман Ю.Ю. Танашян М.М. Тевосян Л.Х. Терновой С.К. Теселько Н.В. Ткачук В.А. Трошина Е.А. Трошкина Е.О. Фадеев В.Н. Фадеев В.И. Франк Г.А. Хусаинова Р.И. Цориев Т.Т. Чагров А.В. Чеботникова Т.В. Черников В.П. Шеремета М.С. Шестакова Е.А. Шестакова М.В. Шишкина Л.В. Юкина М.Ю. иванов с.а. пивоварова с.ю.