Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 220 статей, 51 тезисы докладов, 6 книг, 5 руководств диссертациями, 3 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 449, Scopus: 1242

Просмотреть публикации »

Соавторы: Виллевальде С.В., Моисеев В.С., Труханова М.А., Киякбаев Г.К., КОТОВСКАЯ Ю.В., Мареев В.Ю., Толкачева В.В., Ефремовцева М.А., Kotovskaya Y., Писарюк А.С., Беграмбекова Ю.Л., Галявич А.С., ДРАПКИНА О.М., Дорошенко Д.А., Васюк Ю.А., Гаскина А.А., Караулова Ю.Л., Козиолова Н.А., Павликова Е.П., Поваляев Н.М., Балацкий А.В., Мареев Ю.В., Соловьева А.Е., Сорокина М.А., Efremovtseva M., Kotova E.O., Агеев Ф.Т., Моисеев С.В., Мильто А.С., Meray I.I. Safarova A. Беленков Ю.Н. Гендлин Г.Е. Орлова Я.А. Шестакова М.В. Avdoshina S. Shavarov A. Аришева О.С. Бобкова И.Н. Гармаш И.В. Глезер М.Г. Мерай И.А. СКИБИЦКИЙ В.В. Шаваров А.А. Milto A. Амирбегишвили И.М. Балашова А.А. Гарганеева А.А. Козловская Л.В. Манухина Н.В. Мацкеплишвили С.Т. ПЕРЕПЕЧ Н.Б. Ставцева Ю.В. Тетерина М.А. Mamatov B. Арутюнов Г.П. Бакаева Л.А. Гиляревский С.Р. Гиляревский С.Р. Дупляков Д.В. Лопатин Ю.М. DUPLYAKOV D.V. Kotova E. Tyukhmenev E. ГРИНШТЕЙН Ю.И. Лелякина Т.А. Лопатин Ю.М. Мухин Н.А. Потапенко А.В. Середенина Е.М. Торшин И.Ю. Троицкая А. Фомин И.В. Шапошник И.И. Швецов М.Ю. Швецов М.Ю. Albrecht D. Boytsov S.A. Mayskov V. Polokhov D. Stavtseva Y. TARLOVSKAYA E.I. Авдошина С.В. Бабаева Л.А. Воробьев А.С. ГАРГАНЕЕВА А.А. Готье С.В. Громова О.А. Добронравов В.А. Дячук Л.И. Зоря Р.С. Клименко А. Коротеев А.В. Майсков В.В. Мильто А.С. Недошивин А.О. Саидова М.А. Сафарова А.Ф. Терещенко Е.Ю. Тигай Ж.Г. Albrecht D. Alexandriya L. Barbarash O.L. Bulanov N. Buravlev Е. Chandra P. Chandra P. Deng A. Fendrikova A.V. Ignatova A.A. Karaulova J.L. Lazarev P. Maev I.V. Moiseyev V.S. Panteleev M. Shlyakhto E.V. Stavtseva J. Suntsova E.V. Абдулазизов О.Ш. Аверков О.А. Аверков О.В. Бощенко А.А. ВЕРБИЛО С.Л. Галочкин С.А. Голостенова Л.М. Голухова Е.З. Горева Л.А. Гришина Т.Р. Гусаим Т.А. Гусев Е.И. Джиоева О.Н. ЕРМОЛЕНКО В.М. Ежова Л.Г. Жарков П.А. Ивонин В.А. Кахкцян П.В. Конради А.О. Кужелева Е.Б. МИТЬКОВА М.Д. Мазурчик Н.В. Мальков П.Г. Малявская С.И. Мартынов А.И. Небиеридзе Д.В. Новиков П.И. Новичкова Г.А. Носков А.В. Огурцов П.П. Орлов А.В. Пономаренко Е.А. Русланова К.Р. СИТНИКОВА М.Ю. Свешникова А.Н. Смирнов А.В. Стрижаков Л.А. Теребилина Н.Н. Ткачева О.Н. Филькова А.А. Фомин В.В. Фомин И.В. Фролов Д.Н. Ходорович Н.А. Худорожкова Е.Д. Чазова И.Е. Чесникова А.И. Шаварова Е.К. Шляхто Е.В. Юровский А.В. Якушин С.С. Abdulasisov O. Akhmedov R.R. Anita S. Babaeva L. Bayarsaikhan M. Bernard P. Berwanger O. Bogdel A. Borovikov N. Botckaleva Y. Boyko A.N. Canadi J. Casagrande L. Chestikova A.U. Cosyns B. Dahlke M. David O.J. Dyatchuk L. ES Efremushkina A.A. Emotte C. Fedorova D.V. Fung I.Y. Galeev È.M. Galyavich A. Generalova L. Gilbert H. Globenko A. Gromova O.A. Gurevich V.S. Habib G. Halabi A. Hassani A. Hinrichsen H. Iavelov I. Jordaan P. Julien T. Kaminnyi A.I. Kaprin A.D. Karpov R.E. Kashtalap V.V. Kazakhmedov E.R. Khodorovich N. Khomitskaya Y. Lancellotti FR (.P. Langenickel T.H. Lelyavina Т.А. Lloyd P. Lobzhanidze T. Lvov A.N. MAKOLKIN V. Maggioni A.P. Maggioni FR; A.P. Marwa M. Maschan A. Medovchshikov V.V. Meiser K. Michal P. Montoya F.C. Mozgovaya E.V. Nasonova S. Oganov R.G. Oleg A. Ovchinnikov A.G. Pang Y. Parasar P. Patrizio L. Petersen-Sylla M. Picard F. Pierre Jordaan &.I. Pigareva Y. Plokhova E.V. Popescu IT; B.A. Potekaev N. Prendergast R.B. Prescott M.F. Pryce M. RU Rajman I. Rogoza A.N. Schmouder R. Shavarov A.A. Shumaila F. Skabitskii I.V. Soseliya N. Spiropoulos N.A. Surya A. Tapilskaya N.I. Tornos G.P. Troitskiy A.A. Vasiliev O.S. Veclich A.S. Velmakin S. Vrba F.J. Yeshniyazov N.B. Zaehringer A. Zemlyanukhina A.A. Абрамова В.В. Авакян Г.Н. Авдеев В.Г. Алиев А.М. Анаев Э.Х. Аронов Д.М. Атауллаханов Ф.И. Ахметов Р.Е. Ашрафул А. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Багманова Н.Х. Баландина А.Н. Банджан В. Баронец В.Ю. Белоусов Ю.Б. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Богомаз А.В. Бойцов С.А. Болотина Л.В. Бритов А.Н. Бритов А.Н. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Валеева Л.В. Ванчакова Н.П. Вечерина Н.И. Волкова Э.Г. Волкова Э.Г. Волкова Э.Г. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Гетия Т.С. Гоголева И.В. Гончаров А.С. Гончаров И.С. Грачева О.Н. Григорьева О.А. Громов А.Н. Гупало Е.М. Деев А.Д. Дичива Д.Т. Довженко Т.В. Домонова Э.А. Дона Д. Дундуа Д.П. Егорова Е.Ю. Ежова Н.Е. Ефименко А.Ю. Ефремов Е.А. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Задионченко B.C. Землянухина А.А. Зыкова А.С. Иванов К.И. Игнатова А.А. Иловайская И.А. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Казахмедов Э.Р. Калачева А.Г. Калев О.Ф. Калинина А.М. Калинина Н.И. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Каприн А.Д. Карапетян Л.В. Карпов В.К. Карпов Ю.А. Кательницкая Л.И. Катунина Е.А. Каюков И.Г. Киякбаев К. Клементьева А.Г. Клименко А.Б. Ковалева А.В. Коденцова В.М. Кожевникова О.В. Козловская Л.В. Козловская Л.В. Кокурина Е.В. Колесникова И.А. Кольцова Э.М. Котова Е.В. Кравцова О.А. Краснова Т.Н. Красота А.Ю. Кукушкин С.К. Кутишенко Н.П. Кухарчук В.В. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Лиманова О.А. Лопатина И.А. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Макаревич П.И. Макарова Н.А. Максимов Н.И. Марцевич С.Ю. Марцевич С.Ю. Масчан М.А. Мершина Е.А. Милягин В.А. Мирилашвили Т.Ш. Миченко А.В. Моисеев А.С. Моисеев В.С. Мустаева С.Э. Мухин Н.А. НИКИФОРОВ А.С. Низов А.Н. Нужный В.П. Оганов Р.Г. Озова Е.М. Олейников В.А. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Охоботов Д.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОДЗОЛКОВ В.И. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павлова З.Ш. Пантелеев М.А. Панченко Л.Ф. Парфёнова Е.В. Петелина И.С. Петрухин А.С. Пигарева Ю.А. Пикин О.В. Плисюк А.Г. Под ред В.Г. Поликарпова Т.С. Полтавская М.Г. Пометов Ю.Д. Потапов П.П. Потекаев Н.Н. Пулин А.А. РОЖИНСКАЯ Л.Я. Рамеев В.В. Рачина С.А. Родионова Е.М. Розина Т.П. Романова В. Ротарь О.П. Рудаков К.В. Рылова А.К. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Сафарова Н.Б. Сафиуллина А.А. Седых Е.В. Семагина И.М. Семенов В.А. Серебрякова Ю.С. Симанкова Т.В. Синопальников А.И. Ситникова М.А. Сичинава том 2 Раздел 20 Женское здоровье С 633-652 Л.Г. Совет А.И. Сорокин М.И. Сорокина М.М. Спиропулос Н.А. Старостина Е.Е. Стражеско И.Д. Сумин А.Н. Сусеков А.В. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Тао Е.А. Тесаков И.П. Трухина Е.Н. Тухсанбоев Ё.С. Тухсанбоев Е.С. Тюрин И.Е. УСКАЧ Т.М. ФЕСЕНКО О.В. Федорова Д. Фейгина Е.Э. Фомин В.В. Фомин В.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХИРМАНОВ В.Н. ХОМЯКОВ В.М. Хомицкая Ю.В. Царева Н.А. Цупко И.В. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Чеботарев Черняк А.В. Чукалин А.С. ШАМХАЛОВА М.Ш. ШУТОВ А.М. Шальнов С.А. Шальнова С.А. Шапошник Г.Л. Шестакова М.В. Шилов Е.М. Школьник Е.Л. Школьникова Е.Э. Шоломова В.И. борисов и. карпов ю.а. коллектива авторов в.с.