Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 стажировка АНО ДПО "Академия медицинского образования" (Россия)
  • 2019 стажировка МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2016 стажировка Факультет повышения квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН (Россия)
  • 2002 к.м.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Агеев Ф.Т., Беграмбекова Ю.Л., Плисюк А.Г., Камалов А.А., Мацкеплишвили С.Т., Мершина Е.А., Самоходская Л.М., Синицын В.Е., Потапенко А.В., Павликова Е.П., Мареев Ю.В., Акопян Ж.А., Калинкин А.Л., Краснова Т.Н., Малахов П.С., Рябцева О.Ю., Агапов М.А., Бланкова З.Н., Асратян Д.А., Борисов Е.Н., Буланова М.М., Вайпан Д.В., Жданова Е.А., Кобалава Ж.Д., Пахомов П.В., Pershina, Георгинова О.А., Гиляревский С.Р. Дячук Л.И. Жубрина Е.С. Козиолова Н.А. Кулев Б.Д. Лопатин Ю.М. Осмоловская Ю.Ф. СКИБИЦКИЙ В.В. Свиридова Л.А. Труханова М.А. Шатохина Е.А. Barbarash O.L. Deev A.D. Fendrikova A.V. Kotovskaya Y. Polonskaia A. Salasyuk A.S. Асратян Д.А. Баев А.В. Баранова И.В. Баринова И.В. Беленков Ю.Н. Будылин Г.С. Галявич А.С. Гарганеева А.А. Голшмид М.В. Давыдов Д.А. Даниелян М.О. Деев А.Д. Дмитриева Д.С. Дупляков Д.В. Капранов В.В. Красильникова Е.С. Кузьмина А.Е. Курлыкина Н.В. Лосева Е.А. Малишевский М.В. Масенко В.П. Недогода С.В. Павлова З.Ш. Поляков Р.С. Рогожкина Ю.А. Русланова К.Р. Саидова М.А. Сатлыкова Д.Ф. Синицын А.П. Сусликов А.В. Титов В.Н. Ткачева О.Н. Филатова Д.А. Фукс А.А. Хлечян А. Хома Е.А. Чумачек Е.В. Шапошник И.И. Ширшин Е.А. Якушин С.С. 56 5.5. AZNAOURIDIS C.4. Atochina E.N. BELLIEN J.9. BREGVADZE T.9. BRUNO R.M. Boyko A.N. Bulanov N. CARTY D.M. CAVALLINI M.C. CLARK H.J. COSTA J.A. CRILLY M.A. CSEPREKAL O.8. CUNHA P.2. DE BUYZERE M.L. DE VRIES A.5. DEKKER J.M. DELLES C.8. DEMIRCI M.S. DEVEREUX R.B. DI BARI M.5. DUFOUIL C.3. DUPLYAKOV D.V. DYMOTT J.A. EMPANA J.P. ERGLIS A.9. Efremushkina A.A. FELLSTRÖM B.5. FERREIRA I.4. FESLER P.7. FILIPOVSKY J.5. FOURIE C.M. GILLEBERT T.C. GRIMA N.A. Galeev È.M. Goubrina E.S. HILLIS G.S. IBRAHIM N.N. JOANNIDES 9. JOUVEN X.3. KAWECKA-JASZCZ K.6. KRALLISA A.9. Kaprin A.D. Kazakhmedov E.R. Kotkina T.I. Kotova E.O. LASSNIG E.3. LATKOVSKIS G.9. LEE A.J. Lazarev P. Lvov A.N. MACDONALD A.G. MARCHIONNI N.5. MCCLURE J.D. MCENIERY C.1. MEDINA-LEZAMA J.3. MELANDER O.7. MINTALE I.9. Maev I.V. NIJPELS G.3. O'ROURKE M.F. PANNIER B.3. PAPAIOANNOU T.G. PASCUALAB J.M. PIPINGAS A.7. PORODKO M.3. PROTOGEROU A.D. PUNZENGRUBER C.3. Plokhova E.V. Potekaev N. RAHMAN A.R. RASOOL A.H. RODILLA E.7. ROMAN M.J. ROSSIGNOL P.7. SAFAR M.9. SALCICCIOLI L.2. SALVETTIA M.7. SCHALKWIJK C.G. SCHNEIDER M.P. SCHUTTE A.E. SCOTT N.W. SEIDLEROVA J.5. SETTIMI L.5. SFIKAKIS P.P. SMALL G.R. SMULDERS Y.M. SMULYAN H.9. STAESSEN J.A. STEA F.5. STEFANADIS C.4. STOLARZ-SKRZYPEK K.6. STUDINGER P.8. Safarova A. Skabitskii I.V. Spiropoulos N.A. TADDEI S.5. TERENTES-PRINTZIOS D.4. THUILLEZ C.9. TSELUKYO V.9. TWISK J.W. TZOURIO C.3. Tchaikovsky M.E. Troitskiy A.A. VAN BORTEL L.2. VAN DE LAAR R.J. VAN GREEVENBROEK M.M. VAN KALLEN C.J. VAN ROOYEN J.M. VERMEERSCH S.2. VLACHOPOULOS C.4. VON K.Y. Vasiliev O.S. Veclich A.S. WANG J.G. WASSERTHEURER S.3. WIDIMSKÝ J.7. WILLIAMS D.J. WONG A.R. XAPLANTERIS P.4. ZANCHETTI A.6. ZOFI 8. Zemlyanukhina A.A. Авакян Г.Н. Аверков О.В. Акопян Ж.А. Алехина Ю.В. Анаев Э.Х. Анисимова М.А. Аришева О.С. Аронов Д.М. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Банзелюк Е.Н. Баранов А.П. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Буравлева К.В. Бычкова С.Н. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Валеева Л.В. Вартанян А.А. Вартанян Э.Л. Васюк Ю.А. Вечерина Н.И. Виллевальде С.В. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Галочкин С.А. Гендлин Г.Е. Григорьева О.А. Громова О.А. Гусев Е.И. ДРАПКИНА О.М. Давыдова Н.А. Давыдова Н.А. Даудов И.Ш. Джайн М. Дичива Д.Т. Дундуа Д.П. Дячук Л.И. Евлашин С.А. Ефименко А.Ю. Ефремов Е.А. Железных Е.А. Житняя Ю.С. Журбина Е.С. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Землянухина А.А. Зыкова А.С. Иваненко В.В. Иванова О.А. Иванченко В.С. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОТОВСКАЯ Ю.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Казахмедов Э.Р. Калинина Н.И. Калинкин А.Л. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Карапетян Л.В. Караулова Ю.Л. Карпов В.К. Катунина Е.А. Киякбаев Г.К. Клементьева А.Г. Кужелева Е.Б. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Летникова Л.И. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Макаревич П.И. Макарова Н.А. Мануйлова Ю.А. Миронов Н.А. Миченко А.В. Моисеев А.С. Моисеев В.С. Моисеев С.В. Мустаева С.Э. НИКИФОРОВ А.С. Нежданов К.С. Несмиянов П.П. Низов А.Н. Новиков П.И. Овчинников А.Г. Охоботов Д.А. ПЕРЕПЕЧ Н.Б. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павликова Е.П. Парфёнова Е.В. Патрушева И.Ф. Петрухин А.С. Пикин О.В. Платонова Ю.В. Полтавская М.Г. Потекаев Н.Н. Привалова Е.В. Рамеев В.В. Рахматуллин Т.И. Рунихина Н.К. Рылова А.К. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Седых Е.В. Синицин В.Е. Синопальников А.И. Совет А.И. Соловьева А.Е. Спиропулос Н.А. Стражеско И.Д. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тюрин И.Е. ФЕСЕНКО О.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. Царева Н.А. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Чернина Г.В. Черняк А.В. Шаварова Е.К. Шадловская А. Шатохин Е.А. Шестакова М.В. Язев Е.Е.