Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 2 книги, 3 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 7

Просмотреть публикации »

Соавторы: Склеенова Е.Ю., Эйдельштейн М.В., BECKER G., Kryzhanovskaya O., Буранова Е.А., Дудкова Л.В., Кириллов Г.М., Кречикова О.И., Маркелова Н.Н., Мартьянова Н.А., Перевалова Э.Г., Полехина О.В., Попова Л., Рязанцева М.О., Соловая Н.А., Суворова Т.И., Moldovan S., Nizhegorodtsev M.Y., Кузьменко А.В., Никотина А.Д., Шамаева С.В., Шер Е.Ю., Розанов С.Б., Rybin N., Акимов А.В., Блинова Г.И., Блохина Е.А., Витязев В.Г., Ворошилов В.Г., Звонарева Е.С. Зиновьев Д.А. Зубарева Н.А. Кормилов С.И. Москвитина Е.Н. Наговицына С.А. Новикова О.В. Плакхина Е.В. Стрелкова В.А. Ханова Н.И. Хохлов К.О. Чурилова Е.А. ANIKIN I. Ganova E.V. Volkovskaya I.I. Божкова С.А. Брызгалова М.В. ВУНУКАЙНЕН Т.М. Гордиенко С.А. Ерохина Е.А. Земляной А.Б. Зубрицкий В.Ф. Зыкова Т.А. Куцевалова О.Ю. Молчанов И.В. НАСЫБУЛЛОВА З.З. ПОРТНЯГИНА У.С. ХАБИБРАХМАНОВА Д.Ф. ХОХЛЯВИН Р.Л. ХРЕБТОВСКАЯ В.А. ЩИГОРЦЕВА Н.Г. Щетинин Е.С. ЯДРЕЕВА О.Н. Molchanov I.V. Shmakov R. Stasenko V. Акимкин В.Г. Алиева Е.А. Афонина Е.И. Бирюков Е.А. Брусина Е.Б. Голубкова А.А. Гордеев С.А. Ежлова Е.Б. Ершова О.Н. Зуева Л.В. Ивонина Е.О. Костенко Н.А. Краевой С.А. Митрохин С.Д. Найговзина Н.Б. Припутневич Т.В. Рязанова С.А. Фельдблюм И.В. Шарин В.В. Швабский О.Р. Шестопалов Н.В. Шкода А.С. Шумилов В.И. панова н.и. Kosinov M. Борисов А.А. Виноградова А.Г. Королева И.С. Лобзин Ю.В. Мартынович Е.Ф. Молчанов С.В. Намазова-Баранова Л.С. Рудакова А.В. СУХОРУКОВА М.В. Таточенко В.К. Тушин И.С. Шайдуллина Г.Р. Шамраева С.Н. Шекк В.А. Arbatsky N.P. Arutyunov A.G. AДОНИНА Е.Э. Belysheva I.V. Bykonya S.A. Bykonya S.A. Given D.R. Kharit S.M. Khokhlyavina R.M. Khokhlyavina R.M. Khrebtovskaya V.A. Khrebtovskaya V.A. Kryanga V.G. Kryanga V.G. Kucevalova O.Y. Kucevalova O.Y. Manakov S.A. Nasybullova Z.Z. Nasybullova Z.Z. Polikarpova S.V. Portnyagina U.S. Portnyagina U.S. Protzenko G.A. Roy A. Shagin D.A. Shakhmuradyan R.M. Shakhmuradyan R.M. Shepotajlova N.V. Shepotajlova N.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Slepakova S.A. Slepakova S.A. Timokhova A.V. Varibrus E.V. Varibrus E.V. Абрамова Н.В. Александрова И.А. Алиева Е.В. Арутюнов Г.П. Асташина Л.Н. Белявский А.В. Брико Н.И. Вишнева Е.А. ГЛУШКОВ П.С. Гендлин Г.Е. Гординская Н.А. Драгунов Д.О. Ерохина Е.Л. Жданова О.Л. Жиков В.В. Зырянов С. Иванчик А.М. Келлер Л. Козиолова Н.А. Корсунская М.И. Косарева Т. Кульпин А.А. Левашов О.В. Маянский Н.А. Мирошников К.А. Михайлова Ю.В. Некаева Е.С. Олейник О.А. Орлова Я.А. Панова Н.И. Попов Д.А. Рачина С.А. Рылова А.К. Сафронова Е.Ю. Селимзянова Л.Р. Сидоренко С.В. Симбирева А.А. Синопальников А.И. Снегова Н.Ф. Соколова О.С. Сухорукова М.Д. Тимошин А.Д. Федосеенко М.В. Частоедова А.Н. Чернышова Т.В. Чесникова А.И. Чучалин А.Г. Шайдуллин Ф.Р. Шнейдер М.М.