Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 стажировка Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2019 стажировка МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2019 стажировка European School of Radiology (Австрия)
  • 2019 стажировка Учебно-методический центр "Юнитал-М" (Россия)
  • 2019 стажировка Учебно-методический центр "Юнитал-М" (Россия)
  • 2018 стажировка ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им.ак.Н.Н.Бурденко" МИНЗДРАВА РОССИИ (Россия)
  • 2018 стажировка ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия)
  • 2017 стажировка ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия)
  • 2017 стажировка Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Консалтинговый центр" (Россия)

Результаты деятельности

Соавторы: Синицын В.Е., Мясников Р.П., Харлап М.С., Корецкий С.Н., Камалов А.А., Филатова Д.А., Баженова Д.А., Мареев В.Ю., ДРАПКИНА О.М., Благова О.В., Дивашук М.Г., Куликова О.В., Орлова Я.А., Павликова Е.П., Росницкий П.Б., Самоходская Л.М., Хохлова В.А., Беграмбекова Ю.Л., Плисюк А.Г., Ларина О.М., Плотникова М.Л., Мешков А.Н., Киселева А.В., Лисицкая М.В., Пилюс П.С., Середенина Е.М., Жарикова А.А., Моисеев С.В., Печенкова Е.В., Пучкова О.С. Boytsov S.A. Басаргина Е.Н. Гаврилов Л.Р. Гагарина Е.В. Краснова Т.Н. Мацкеплишвили С.Т. Нестерова О.Ю. Стригунов А.А. Meshkov A.N. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Дземешкевич С.Л. Малахов П.С. Мареев Ю.В. Петровичев В.С. Сапожников О.А. Чупова Д.Д. NEDOSTUP A.V. Асфандияров Ш.А. Барский В.И. Власова Р.М. ГАГАРИНА Н.В. Лукшина Е.А. Охоботов Д.А. Потапенко А.В. Румшиская А.Д. Цысарь С.А. Brodehl A. Drapkina O.M. Milting H. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Акопян Ж.А. Першина Е.С. Поляк М.Е. Солонцов О.В. Сорокин Н.И. Юлдашев П.В. Stanasiuk C. Афанасьевская Е.В. Береговская С.А. Вариончик Н.В. Давтян К.В. Дячук Л.И. Коробкова И.З. Назарова Г.Б. Ненайденко Е.В. Павлова З.Ш. Пахомов П.В. Сдвигова Н.А. Тивтикян А.С. Bogomazova S.Y. Klimushina M.V. Kudryavtseva M.M. Litvinova L.D. Morel S. NEDOSTUP A.V. Агапов М.А. Асратян Д.А. Бакунович А.В. Бойцов С.А. Буланова М.М. Васильев П.В. Гадаева Э.К. Георгинова О.А. Дзитиев В.К. Добрушина О.Р. Домбровская А.В. Камалов Д.М. Куликова О.В. Латышев В.Д. Маковская Л.А. Мотрева А.П. Павленко Е.В. Паникратова Я.Р. Петряйкин Ф.А. Пономарев Р.С. СЕДОВ В.П. Седов В.П. Сердюк С.Е. Сотникова Е.А. Тао Е.А. Труханова М.А. Тюрин И.Е. Фролова Ю.В. ШИРОКИЙ В.П. Шатохина Е.А. Шляпкина О.С. Шоломова В.И. Aleksandrova S. Angarsky R.K. Bulanov N. Chumakova O.S. Ershova A.I. Gerull B. Gummert J. Klingel K. Krylova N. Laser K.T. Lutokhina Y.A. Oganesyan A. Oganesyan A. Pohl G.M. Pokrovskaya M.S. Polonskaia A. Shestak A. Sotnikova E.A. Stein S.E. Topchyan A.H. Tsvetkova N.V. ZAYDENOV V.A. АВДЕЕВ С.Н. АРУТЮНОВА Я.Э. Акчурина Э.Д. Асратян Д.А. Вайпан Д.В. Вершинина О.Ю. Воробьева Е.А. Вяткин Ю.В. ГАНДАЕВА Л.А. Геворкян З.А. Горбачевский С.В. Дмитриева Д.С. ЕДЕМСКИЙ А.Г. Жданова Е.А. Загвоздкин Е.С. Злобина Н.В. Зозуля Н.И. КОГАН Е.А. Калинкин А.Л. Каранадзе Н.А. Караськов А.М. Киселева А.А. Комарова М.А. Костина И.Э. Кудрявцева М.В. Куликова О.Г. Курилова О.В. Маликова М.С. Мартынюк Т.В. Мартьянова Ю.Б. Моисеев А.С. Моисеев А.С. Никитюк Т.Г. Никулина О.Ф. Онойко М.В. Поляков Р.С. Пучкова Е.Н. Раменский В.Е. Раскин В.В. Серов В.П. Стоянова С.С. Третьяков А.А. Фомин В.В. Фомин В.В. Царева Н.А. Царенко С.В. Цигура Д.А. Цурская Д.Д. ЧЕРНЯВСКИЙ А.М. ЧЕРНЯВСКИЙ М.А. Чазова И.Е. Черняев А.Л. Шурыгина А.С. Щекочихин Д.Ю. Abisheva A. Akhmad K. Antukh D. BARSKIY V. Balaeva M. Balashova M.S. Chernikov V.P. Danko K. Derevnina Y.V. Derevnina Y.V. Gilyadova A.V. Golovinski? S.V. Gombolevskiy V. Gärtner A. Gärtner A. Gärtner A. Ishchenko A.A. Jeurissen B. Jillings S. Kalemberg A.A. Kalmykova O.V. Kiseleva A.V. Kiseleva A. Klauke B. Klauke B. Kovrigina A.M. Kudryavtseva M. MIRRAKHIMOV M. Maris P. Mirgorodskaya O.V. Moiseev A. Morozov S. Nasonova S. Nechayenko M.A. Novruzalieva M.F. Pasyuga V.V. Pavlenko E. Petraikin A.V. Petrova O.V. Plakhov A.Y. Pokrovskaya M.S. Polyak M. Poteshkina N. Pylev A. Ruchiova N. Sadekova M.A. Safarova A. Saidova A.S. Sennikov I. Sergunova K. Sijbers J. Skirko O.P. Skoblov M.Y. Snigir E.A. Solovev A. Sotnikova E.A. Sotnikova Е.A. Sparber P.A. Stepanova E.A. Tao E. Tber M. Van Ombergen A. Virabova I.A. Wuyts F.L. ZAYDENOV V.A. Zaicenoka M. Zlobina P.D. АЛДАШЕВ А.А. АПОЛИХИНА И.А. Агеева С.Ф. Азнауров В.Г. Акиньшина А.И. Акопян Ж.А. Аксельрод А.С. Алиева И.Н. Алёшина А.Н. Андреев Д.А. Андреенко Е.Ю. Арешидзе Д.А. Армаганов А.Г. Архипова И.М. БРАГИНА А.Е. Базаева  Е.В. Балкарова О.В. Бобков А.П. Бобкова И.Н. Будылин Г.С. Букаева А.А. Букшева А.А. Булатов Н.В. Бутаева А.Т. ВОЙТЕНКО А.Г. Вартанян А.А. Вартанян Э.Л. Виноградов П.П. Власова Э.Е. Влодавец Д.В. Вуйцик Н.Б. Гагарина Л.Г. Галяутдинов Д.М. Гиверц И.Ю. Гиляров М.Ю. Глуханюк Е.В. Головачева В.А. Гончарова Н.С. Горбунов Р.М. Дадали Е.Л. Двирнык В.Н. Дейкина Д.Г. Дземешкевич А.С. Долгушин Г.О. Донников Кадочникова А.Е. Драпкина О.М. Дячук Л.И. Евзиков Г.Ю. Емельяненко М.В. Ерохина Е.И. Ефимова И.А. Ефимова И.В. Жарикова А.В. Жиров И.В. Затейщиков Д.А. Зиновьев О.В. Зотова Е.Д. Иосифян М.А. Ищенко А.И. Казаков Д.А. Казымаев С.А. Каймонов В.С. Каштанова Д.А. Кириллова К.И. Киселева А.А. Кобалава Ж.Д. Козлова М.А. Козловская И.Б. Козловская Л.В. Комаров Р.Н. Костина С.А. Коталевская Ю.Ю. Кочатков А.В. Кудрявцева М. Кудрявцева М.А. Кузина Н.В. Кунцевич Г.И. Куприянова А.Г. Курбатов С.А. Куценко В.А. Кучиева А.М. Кушунина Д.В. Лазуткина В.Ю. Лебедева И.С. Ловцевич Н.В. Лукина К.А. Лядов В.К. Лядов В.К. Лядов К.В. Максимова О.Б. Марахонов А.В. Маткевич Е.И. Мельник Е.А. Мершин К.В. Микова В.М. Можейко Н.П. Моисеева О.М. Муравьева А.В. Науменко Ж.К. Неклюдова Г.В. Некрасова Л.А. Нефедов Д.А. Нечаев Н.Н. Нечепуренко А.А. Никифорова Н.В. Новиков П.И. Носикова И.Н. ОСАДЧИЙ К.К. ПУЧЕК В.Д. ПУЧКОВА О.C. Павликова Е.П. Павлунина Т.О. Пестерова О.А. Петухова А.М. Поволоцкая И.С. Подчасов О.В. Попов С.В. Преображенский В.Ю. Раджабова Г.М. Рамеев В.В. Рамеева А.С. Решетов И.В. Розина Т.П. Рубина К.А. Рычкова С.А. СЕМИТКО С.П. СЕСЛАВИНСКАЯ Т.В. СКИРКО О.П. СООРОНБАЕВ Т.М. СУХОТЕРИН А.Ф. Самсонова М.С. Седова М.В. Селивёрстов Ю.А. Семина Е.В. Сенников И.С. Сидякина И.В. Синицин В.Е. Смулевич А.Б. Совет А.И. Соничева Н.А. Стеклов В.И. Стрижаков Л.А. Строков И.А. Струтынский В.А. Сурикова Ю.А. Суслина З.А. Сыркин А.Л. Тао П.П. Томиловская Е.С. Удовиченко А.Е. Фарафонтов А.В. Федулова С.В. Филиппов В.В. Филиппова И.Б. Фомин В.В. Фомина М.А. Фомичева Е.И. Французевич Л.Я. Фукс А.А. Церегородцева П.С. Цфасман Е.М. ЧЕРНЯВСКИЙ С.В. Чомахидзе П.Ш. Чумакова О.С. Чунаева Е.А. ШЕЛУХА П.А. Шамтиева К.В. Шапаров Б.М. Шаповаленко Т.В. Шатохин Е.А. Шахнович А.Р. Шевченко А.О. Шестак А.Г. Шилов А.С. Ширшин Е.А. Шмакова А.А. Шрайнер И.В. Шумарина А.О. Юдин В.С. ЯРОВОЙ Ю.С. ЯРОШ В.Б. Яременко С.А. Яхно Н.Н. Яцык Г.А. паша с.а.