Новиков П.И.

Новиков П.И.

Соавторы: Моисеев С.В., Bulanov N., Зыкова А.С., Лопатина И.А., Моисеев С.В., Шевцова Т.П., Мешков А.Д., Стрижаков Л.А., Smitienko I., Мухин Н.А., Мезенцева М.В., Никифорова Н.В., Гуляев С.В. показать полностью..., Макаров Е.А., Руссу Л.И., Семенкова Е.Н., Виноградова Е.С., Краснова Т.Н., Кузнецова Е.И., Сорокин Ю.Д., Smitienko I.O., Дубровская Л.В., Жабина Е.С., Исаева Е.И., Панасюк В.В., Янушкевич Т.Н., Mukhin N.A., Zagvozkina E.S., Борисов Е.Н., Козловская Л.В., Мешков А.Н., Рамеев В.В., Розина Т.П., Самоходская Л.М., Сафонова Е.Д., Baranova M., Shchegoleva E., Акулкина Л.А., Богданова М.В., Диттерле В.Е., Иваницкий Л.В., Кобалава Ж.Д., Куликов А.Н., Мухин Н.А., Павликова Е.П., Панова А., Соколова М.В., Царева Н.А., Чотчаева Ф.Р., краснова т.н., Alibaz-Oner F., Boyko A.N., Chikina S.Y., Direskeneli H., Glybochko P.V., Kaprin A.D., Kaymaz-Tahra S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Lazarev P., Luqmani R., Lvov A.N., Maev I.V., Plokhova E.V., Potekaev N., Safarova A., Sorotskaya V.N., Troitskiy A.A., Vasiliev O.S., Zykov A.O., Абдурахманов Д.Т., Авакян Г.Н., Авдеев В.Г., Аверков О.В., Айнутдинова И.Н., Анаев Э.Х., Ануфpиев Н.Г., Аришева О.С., Астафьева А.П., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Балацкий А.В., Бекетов В.Д., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Бровко М.Ю., Буланова Е.Л., Булатов Н.В., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Виллевальде С.В., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Георгинова О.А., Гитель Е.П., Гнеушева Т.Ю., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дубровин К.В., Дундуа Д.П., Ермолова Л.А., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жабина Е., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Загребнева А.И., Игнатова Т.М., Исаева Е.О., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Камалов А.А., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Капустина В.А., Караулова Ю.Л., Карпов В.К., Катунина Е.А., Китбалян А.А., Киякбаев Г.К., Козловская Л.В., Корогодина А.Д., Краева В.В., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мацкеплишвили С.Т., Мержоева З.М., Мершина Е.А., Миченко А.В., Моисеев А.С., Моисеев В.С., НИКИФОРОВ А.С., Надточеева В.Б., Незговоpова Н.Н., Низов А.Н., Нимирицкая С.В., Ногтев П.В., Нуралиева Г.С., Олейник С.В., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павлова З.Ш., Парфенов С.Ю., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Политов М.Е., Потапов П.П., Потекаев Н.Н., Проскурнина Е.В., Ракинцев Д.С., Распопина Н.А., Рощупкина С.В., Роюк В.В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Семенкова Е.В., Семенкова Е.Н., Середенина Е.М., Синегpибов В.А., Синегpибова О.А., Синицын В.Е., Синопальников А.И., Сметанников А.Ф., Смирнова Е.В., Созарукова М.М., Соловьева А.Е., Сорокина А.Г., Сосновская А.В., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Тао Е.А., Торшин И.Ю., Троицкая А., Трушенко Н.В., Тюрин И.Е., Умбетова К.Т., ФЕСЕНКО О.В., Филатова А.Л., Фомин В.В., Фомин В.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Халикова Е.Ю., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Чурганова Л.Ю., Шаварова Е.К., Шеримова А.Е., Шестакова М.В., Шоломова В.И., Щепалина А.А., паша с.а.

74 статьи, 1 книга, 16 докладов на конференциях, 2 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 57, Scopus: 103

IstinaResearcherID (IRID): 1483967

Деятельность