Образование

Результаты деятельности

Всего: 5 статей, 12 книг, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 0

Просмотреть публикации »

Соавторы: Тюрин И.Е., Французевич Л.Я., Chuchalin A.G., Айсанов З.Р., Багненко С.Ф., Баранова Н.Н., Белкин А.А., Бодрова Р.А., Черняев А.Л., Шульгина М.В., VOVCHENKO G.D., Адамян Л.В., Адамян Л.В., Баранов А.А., Баранова Н.Н., Белобородов В.Б., Беляевский А., Бойко Е.А., Брико Н.И., Буклова Т.В., Васильева Е.Ю., Веселова Е.И., Вишнева Е.А., Горбачевский С.В., ЕДЕМСКИЙ А.Г., Каракулина Е.В., Караськов А.М., Коробкова И.З., Кравченко Н.Ю., Малахов А.Б., Мартынюк Т.В., Мершина Е.А., Науменко Ж.К., Неклюдова Г.В., Царева Н.А., ЧЕРНЯВСКИЙ А.М., ЧЕРНЯВСКИЙ М.А., Чазова И.Е., Черняк А.В., 29, 49, Apfelbacher C., Beloborodov V.B., Blyuss O., Chikina S.Y., Comberiati P., Glybochko P.V., Golovinski? S.V., M B., MIRRAKHIMOV M., Makarenko E., Munblit D., Warner J., m m., А2, АВГУСТОВИЧ8 Б.А., АВРААМОВИЧ9 Ф.Г., АЛДАШЕВ А.А., АЛЕКСАНДРОВИЧ1 Б.А., АЛЕКСАНДРОВИЧ11 Ш.Г., АЛЕКСАНДРОВИЧ12 Ц.В., АЛЕКСАНДРОВНА14 Ф.А., АЛЕКСАНДРОВНА15 В.Е., АЛЕКСАНДРОВНА34 П.А., АЛЕКСАНДРОВНА37 С.О., АЛЕКСАНДРОВНА6 К.Н., АЛЕКСЕЕВИЧ26 З.А., АЛЕКСЕЕВНА11 Б.Е., АЛЕКСЕЕВНА14 М.Н., АНАТОЛЬЕВИЧ1 М.Д., АНАТОЛЬЕВИЧ14 Р.А., АНАТОЛЬЕВИЧ2 К.В., АНАТОЛЬЕВИЧ4 Л.Д., АНАТОЛЬЕВИЧ45 Ш.Ю., АНАТОЛЬЕВНА14 В.И., АНАТОЛЬЕВНА32 Л.М., АНДРЕЕВИЧ18 Г.М., АХМЕТОВНА9 Б.Р., Адамян Л.В., Аксельрод А.С., Алексеева Е.И., Алексеева Е.И., Алексеева Е.И., Алипов Н.Н., Атаян В.В., БОРИСОВИЧ24 З.И., БОРИСОВИЧ43 Ц.М., БОРИСОВИЧ44 Ч.В., БОРИСОВИЧ9 Б.В., Байбарина Е.Н., Байбарина Е.Н., Банзелюк Е.Н., Баранов А.А., Баранова О.П., Белевский А.С., Бобков А.П., Бугаева П.О., Бутнару Д.В., ВАГОЕВНА2 А.Л., ВАДИМОВИЧ25 З.О., ВАДИМОВНА6 Ш.В., ВАЛЕНТИНОВНА10 Б.Т., ВАЛЕНТИНОВНА23 Ж.О., ВАЛЕНТИНОВНА4 М.Е., ВАЛЕРЬЕВИЧ14 У.А., ВАСИЛЬЕВИЧ16 В.Г., ВАСИЛЬЕВИЧ18 Ц.С., ВАСИЛЬЕВИЧ34 М.В., ВАСИЛЬЕВИЧ39 Р.В., ВАСИЛЬЕВНА1 В.Е., ВИКТОРОВИЧ18 К.В., ВИКТОРОВИЧ2 П.А., ВИКТОРОВНА31 Л.Г., ВЛАДИМИРОВИЧ19 Г.С., ВЛАДИМИРОВИЧ21 Л.Ю., ВЛАДИМИРОВИЧ37 О.В., ВЛАДИМИРОВИЧ7 Н.В., ВЛАДИМИРОВИЧ9 М.И., ВЛАДИМИРОВНА12 В.Т., ВЛАДИМИРОВНА14 Ш.М., ВЛАДИМИРОВНА17 Г.Т., ВЛАДИМИРОВНА2 Н.А., ВЛАДИМИРОВНА20 П.М., ВЛАДИМИРОВНА6 И.И., ВЯЧЕСЛАВОВИЧ20 Г.А., ВЯЧЕСЛАВОВИЧ9 М.В., Вавилова Т.В., Вавилова Т.В., Васильева И.А., Васильева И.А., Визель И.Ю., Визен Н.С., Волчкова Е.В., Волчкова Е.В., ГЕННАДИЕВИЧ7 Н.И., ГЕННАДЬЕВНА14 С.А., ГРИГОРЬЕВИЧ17 С.В., ГРИГОРЬЕВНА6 С.Т., Геппе Н.А., Геппе Н.А., Гончарова Н.С., Горбачева Л.Р., ДМИТРИЕВИЧ14 К.Г., Демко И.В., Дьяконова И.Н., ЕВГЕНЬЕВИЧ9 С.В., ЕВГЕНЬЕВИЧ9 Т.И., ЕВГЕНЬЕВНА14 П.А., ЕВГЕНЬЕВНА14 Р.А., ЕВГЕНЬЕВНА35 М.И., ЕВГЕНЬЕВНА7 И.Г., ИВАНОВИЧ1 Б.Н., ИГОРЕВИЧ14 К.О., ИГОРЕВИЧ7 Я.А., ИГОРЕВНА14 В.Е., ИГОРЕВНА7 З.А., ИЗРАИЛЕВИЧ33 М.А., ИОСИФОВНА1 А.Е., Илькович М.М., Каменская М.А., Каменский А.А., Камкин А.Г., Камкин Е.Г., Камкин Е.Г., Камкина О.В., Капустина В.А., Костенко Н.А., Костенко Н.А., Кузецова Т.Е., Кузьмин В.С., ЛЬВОВИЧ31 Н.Е., Лещенко И.В., Ляпина Л.А., МИХАЙЛОВИЧ30 Л.К., МИХАЙЛОВИЧ40 Р.Л., МИХАЙЛОВИЧ7 С.С., МИХАЙЛОВНА21 Д.Д., МИХАЙЛОВНА22 Д.О., Мержоева З.М., Митрохин В.М., Моисеева О.М., НИКОЛАЕВИЧ14 П.Н., НИКОЛАЕВИЧ2 Д.Д., НИКОЛАЕВИЧ20 К.А., НИКОЛАЕВИЧ42 У.А., НИКОЛАЕВИЧ7 П.Н., НИКОЛАЕВИЧ7 П.Д., НИКОЛАЕВНА14 Т.И., НИКОЛАЕВНА6 Б.Н., НИКОЛАЕВНА7 Т.О., Наточин Ю.В., Неклюдов Н.А., Нечаев Н.Н., ОЛЕГОВИЧ27 И.Д., ПАВЛОВИЧ36 М.С., ПАВЛОВНА П.Е., ПЕТРОВИЧ14 Ч.В., Политов М.Е., Прошина А.А., РАШИДОВНА14 З.Ю., Раевская О.С., СЕМЕНОВИЧ22 Я.И., СЕРГЕЕВИЧ14 Д.А., СЕРГЕЕВНА32 Ф.Д., СООРОНБАЕВ Т.М., СТАНИСЛАВОВИЧ7 Б.А., Самсонова М.С., Свистунов А.А., Синопальников А.И., Степанян И.Э., Струкова С.М., Струтынский А.В., Сутягин П.В., Тарасова О.С., Терпигорев С.А., Тимашев П.С., Ткачук В.А., Трушенко Н.В., ФЕДОРОВИЧ4 Б.С., ФЕДОРОВИЧ6 Г.С., Фассахов Р.С., Фомин В.В., ШОТАЕВИЧ38 Р.А., Шмелев Е.И., Шмелева Н.М., ЭДУАРДОВИЧ28 К.О., ЮРЬЕВИЧ25 П.Д., ЮРЬЕВИЧ29 К.М., ЮРЬЕВНА13 В.Е., ЮРЬЕВНА34 П.Н., ЮРЬЕВНА9 М.Е., ЯВОРОВСКИЙ А.Г.