В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

Bulanov N.

Соавторы: Новиков П.И., Моисеев С.В., Зыкова А.С., Моисеев С.В., Виноградова Е.С., Макаров Е.А., Мешков А.Д., Сафонова Е.Д., Акулкина Л.А., Сорокин Ю.Д., Тао Е.А., Шоломова В.И., Бровко М.Ю. показать полностью..., Гуляев С.В., Лопатина И.А., Павликова Е.П., Царева Н.А., Шевцова Т.П., Baranova M., Chikina S.Y., Mukhin N.A., Safarova A., Shchegoleva E., Vasiliev O.S., Аверков О.В., Айнутдинова И.Н., Аришева О.С., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Буланова Е.Л., Виллевальде С.В., Гнеушева Т.Ю., Дубровин К.В., Дубровская Л.В., Ермолова Л.А., Жабина Е.С., Капустина В.А., Китбалян А.А., Кобалава Ж.Д., Краева В.В., Мержоева З.М., Мершина Е.А., Мешков А.Н., Моисеев А.С., Мухин Н.А., Надточеева В.Б., Никифорова Н.В., Нимирицкая С.В., Ногтев П.В., Нуралиева Г.С., Панасюк В.В., Политов М.Е., Потапов П.П., Распопина Н.А., Роюк В.В., Семенкова Е.Н., Сорокина А.Г., Стрижаков Л.А., Трушенко Н.В., Умбетова К.Т., Халикова Е.Ю., Щепалина А.А., Янушкевич Т.Н., краснова т.н., 1 1.1., Abdurakhmanov D., Bouchareb A., Boyko A.N., Gazel U., Geetha D., Glybochko P.V., Golub V.V., Guillevin L., Hanger D.P., Jana S., Jean-François F., Kaprin A.D., Kerstin S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Kronbichler A., Kronbichler A., Lazarev P., Little A., Lvov A.N., Maev I.V., Marija Z., McAdoo S.P., Milovanov S.V., Moiseev S.A., Plokhova E.V., Potekaev N., Sarah M.T., Satrapová V., Smitienko I., Smitienko I.O., Troitskiy A.A., Zykov A.O., Авакян Г.Н., Авакян Г.Н., Анаев Э.Х., Анаев Э.Х., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Балацкий А.В., Бекетов В.Д., Бородин О.О., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Визен Н.С., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Гавришева С.В., Гитель Е.П., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дундуа Д.П., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жабина Е., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Караулова Ю.Л., Карпов В.К., Катунина Е.А., Киякбаев Г.К., Козловская Л.В., Красимир С.П., Кучиева А.М., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лобко С.И., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мацкеплишвили С.Т., Миченко А.В., Моисеев В.С., Мохаммад А.М., НИКИФОРОВ А.С., Набатчикова Е., Низов А.Н., Никулкина Е.Н., Новиков П.А., Няйкина Н.Ю., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павлова З.Ш., Панова А., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Потекаев Н.Н., Пузей А.А., Разумов В.Ф., Рамеев В.В., Розина Т.П., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Самоходская Л.М., Санадзе А.Г., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Соколова М.В., Соловьева А.Е., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Танащук Е.Л., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., ФЕСЕНКО О.В., Филатова А.Л., Фомин В.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Хрушкова Л.Г., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шестакова М.В., борисов и.

32 статьи, 2 книги, 4 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 24, Scopus: 111

IstinaResearcherID (IRID): 41180375

Деятельность