Образование

Результаты деятельности

Всего: 39 статей, 1 тезисы доклада, 2 книги, 5 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 24, Scopus: 184

Просмотреть публикации »

Соавторы: Моисеев С.В., Новиков П.И., Зыкова А.С., Макаров Е.А., Виноградова Е.С., Мешков А.Д., Акулкина Л.А., Сафонова Е.Д., Сорокин Ю.Д., Тао Е.А., Шоломова В.И., Бровко М.Ю., Краснова Т.Н., Гавришева С.В., Гуляев С.В., Лопатина И.А., Моисеев А.С., Надточеева В.Б., Никулкина Е.Н., Павликова Е.П., Розина Т.П., Танащук Е.Л., Царева Н.А., Шевцова Т.П., Abdurakhmanov D., Baranova M., Chikina S.Y., Moiseev S.A., Mukhin N.A., Safarova A. Shchegoleva E. Vasiliev O.S. Аверков О.В. Айнутдинова И.Н. Аришева О.С. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Бородин О.О. Буланова Е.Л. Виллевальде С.В. Гнеушева Т.Ю. Дубровин К.В. Дубровская Л.В. Ермолова Л.А. Жабина Е.С. Капустина В.А. Китбалян А.А. Клементьева А.Г. Кобалава Ж.Д. Краева В.В. Мержоева З.М. Мершина Е.А. Мешков А.Н. Мухин Н.А. Набатчикова Е. Никифорова Н.В. Нимирицкая С.В. Ногтев П.В. Нуралиева Г.С. Панасюк В.В. Политов М.Е. Потапов П.П. Распопина Н.А. Роюк В.В. Семенкова Е.Н. Стрижаков Л.А. Трушенко Н.В. Умбетова К.Т. Филатова А.Л. Халикова Е.Ю. Щепалина А.А. Янушкевич Т.Н. 1 1.1. Beregova T.V. Bouchareb A. Boyko A.N. Chuchin G. Dzhamal U. Filatova E. Gazel U. Geetha D. Glybochko P.V. Golub V.V. Guillevin L. Hrušková Z. Jana S. Jean-François F. Kalashnikov M. Kaprin A.D. Karovaikina E. Kerstin S. Kotova E.O. Kotovskaya Y. Kronbichler A. Kronbichler A. Kuchieva A. Lazarev P. Little A. Lvov A.N. Maev I.V. McAdoo S.P. Milovanov S.V. O\textquotesingleNeill L. Plokhova E.V. Potekaev N. Sarah M.T. Satrapová V. Satrapová V. Schepalina A. Smitienko I. Smitienko I.O. Suvorov A. Tairova N. Troitskiy A.A. Tverdokhlebov G. Vasilyeva M. Zykov A.O. Авакян Г.Н. Авакян Г.Н. Анаев Э.Х. Анаев Э.Х. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Балацкий А.В. Бекетов В.Д. Будко А.А. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Визен Н.С. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Гитель Е.П. Григорьева О.А. Громова О.А. Гусев Е.И. Дичива Д.Т. Дундуа Д.П. Ефименко А.Ю. Ефремов Е.А. Жабина Е. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЛОНИНА У.А. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Калинина Н.И. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Караулова Ю.Л. Карпов В.К. Катунина Е.А. Киякбаев Г.К. Козловская Л.В. Красимир С.П. Кучиева А.М. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Лобко С.И. Лысенко(Козловская) Л.В. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Макаревич П.И. Мацкеплишвили С.Т. Милованова С.В. Минакова Е.Г. Миченко А.В. Моисеев В.С. Мохаммад А.М. НИКИФОРОВ А.С. Низов А.Н. Новиков П.А. Носова А.А. Няйкина Н.Ю. Орлова Я.А. Охоботов Д.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павлова З.Ш. Панова А. Парфёнова Е.В. Петрухин А.С. Пикин О.В. Плисюк А.Г. Потекаев Н.Н. Пузей А.А. Разумов В.Ф. Рамеев В.В. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Самоходская Л.М. Санадзе А.Г. Середенина Е.М. Синопальников А.И. Соколова М.В. Соловьева А.Е. Старостина Е.Е. Стражеско И.Д. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тюрин И.Е. ФЕСЕНКО О.В. Филатова А.Л. Фомин В.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Черняк А.В. Шаварова Е.К. Шахгильдян Н.В. Шеримова А.Е. Шестакова М.В. борисов и.