Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2011 к.ф.-м.н. Влияние межмолекулярного взаимодействия на фотофизические характеристики комплексов пирена с гуминовыми веществами и уранила с лигандами-анионами в воде

Результаты деятельности

Соавторы: Фадеев В.В., Будылин Г.С., Якимов Б.П., Приезжев А.В., Максимов Е.Г., Семенов А.Н., Тихонова Т.Н., Перминова И.В., Случанко Н.Н., Жданова Н.Г., Жеребкер А.Я., Пащенко В.З., Калмыков С.Н., Дарвин М.Е., Муравьёв А.В., Цораев Г.В., Rodionov S.A., Friedrich T., Lademann J., Рубекина А.А., Рубин А.Б., Давыдов Д.А., Гайер А.В., Гурфинкель Ю.И., Камалов А.А., Eugene N., Клементьев К.Е., Луговцов А.Е., Петров В.Г., Тимашев П.С. Банишев А.А. Горин Д.А. Никонова Е.Э. Ровнягина Н.Р. Омельяненко Н.П. Баев А.В. Буянкин К.Е. Ефремов Ю.М. Злобина Н.В. Петрова Г.П. Романчук А.Ю. Церегородцева П.С. Евлашин С.А. Константинов А.И. Кузьминов Ф.И. Сергеева И.А. Kharybin O.N. Moldenhauer M. Novoselova M.V. Schleusener J. Sehyun S. Wagner C. Армаганов А.Г. Гоголева М.А. Друца В.Л. Еланская И.В. Ермолинский П.Б. Ковалев А.В. Компанец В.О. Лебедев В.А. Мацкеплишвили С.Т. Паршина Е.Ю. Проскурина О.В. Слонимский Ю.Б. Сорокин Н.И. Устинов В.Д. Чекалин С.В. Gorbunov M.Y. Gorbunov Y. Lee K. Rainer N. Shcheslavskiy V.I. Tavraz N. Willoweit M. Zagaynova E.V. Бикмулина П.Ю. Великанов А.Н. Венец А.В. Воликов А.Б. Вржещ Е.П. Гаршев А.В. Горбунов М.Ю. Грачева Н.Н. Гречищева Н.Ю. Зленко Д.В. Камалов Д.М. Кошелева Н.В. Лычагин А.В. Панчишин И.М. Поляков А.Ю. Рознятовский В.А. Свистунов А.А. Сысоев Н.Н. Ширяев А.А. Antonella G. Antoshin A.A. Arnon Z.A. Bates D. Belyaev V.E. Bratashov D.N. Buhrke D. Chagin A.S. Drachev V.P. Gait M.J. Glybochko P.V. Istranov L. Jurgen P. Jörg H. Kononikhin A. Korshun V.A. Kuryanova A.S. Lazarev V.A. Mollenhauer M. Molodenskiy D. Noak B. Pipko I.I. Pugach S.P. Rudakovskaya P.G. Rüger M. Schmitt F.J. Shaham-Niv S. Shirmanova M.V. Svistushkin V.M. Yaya F. kon e. Алленова А.С. Алферова В.А. Арон И.С. Бардакова К.Н. Басалова Н.А. Берловская Е.Е. Бутнару Д.В. Вайпан Д.В. Валишина А.А. Веселова И.А. Владимиров Г.К. Власова И.И. Вржещ П.В. Гаркави А.В. Гафарова Э.Р. Герман С.В. Гибизова В.В. Горелкин П.В. Горкун А.А. Гребенюк Е.А. Гришин Ю.К. Гудилин Е.А. Дарвин М.Н. Демина Т.С. Дмитриенко Д.В. Дьяконов П.В. Егорова Б.В. Елагин В.В. Ефименко А.Ю. ЗОЛОТОВА А.А. Зурина И.М. Истранов А.Л. Истранова Е.В. Каган В.Е. Кирпичников М.П. Козловская Л.И. Колпакова Е.С. Костюкевич Ю.И. Кудрявцев Д.С. Куликова Н.А. Кургузенков С.А. Куренкова А.Д. Курков А.В. Липина Л.Н. Майдыковский А.И. Масленникова А.Д. Матвеев П.И. Миронов К.С. Мойсенович А.М. Мосоян Ж.А. Мурзина Т.В. Нестерова О.Ю. Никитин С.Ю. Николаев Е.Н. Новоселецкая Е.С. Островский М.А. Парфенов В.А. Петров П.К. Пешкова М.А. Преснякова Е.В. Протасова Е.А. Рочев Ю.А. Румянцев А.М. Сасонко М.Л. Семенова Е.Ф. Семилетов И.П. Середенина Е.М. Сережникова Н.Б. Смирнов Е.А. Соркина Т.А. Старостина С.В. Стригунов А.А. Фабричнова А.А. Фадеев В.В. Фадеев Н.А. Файзуллин А.Л. Фельдман Т.Б. Фомин В.В. Чепелова Н.К. Черкасова О.П. Шахова Н.Е. Шехтер А.Б. Шлёнская А. Шпичка А.И. Шустова Е.Ю. Яблоцкий К.В. Яковлева М.А. кузнецова д.а. Adler-Abramovich L. Adler-Abramovich L. Adler-Abramovich L. Aguilar-Alarcón P. Alexei M. Alexey S. Aralov A.V. Argentova-Stevens A.M. Artashes K. Artur L. Asimakopoulos A.G. Banishev A.A. Baosheng G. Barmin* R.A. Barshtein G.R. Batuk D. Batuk O.N. Becker W. Belcov P.A. Belukhina S.Y. Bondur V.G. Boujja Z. Breitenbach J. Brylev V.A. Bryukhanova K.I. Bulygina E.B. Carrington A. Chernyshev V.S. Chia-Liang C. Chuprov-Netochin R.N. Cohen-Gerassi D. Cohen-Gerassi D. Cohen-Gerassi D. David L. Demina P.A. Diudbin G.D. Drachev V.A. Druzhkova I.N. Dudenkova V.V. Egorova N.S. Emiliano B. Ezhova K. Falkowski P.G. Farmakovskaya M. Fatkhudinov T.H. Fedoros E.I. Fleming S. Franz-Josef S. Franz-Josef S. Galanzha E.I. Gaoshen C. Ginzburg P. Gleb B. Goncharuk Y.R. Gostev T.S. Gradzielski M. Grigoryev A. Guslyakova O.I. Haibo L. Halperin-Sternfeld M. Harir M. Hassanali A. Hertkorn N. Ignatova N.I. Ishmukhametov A. Ivanov I.A. Jegorov A.V. Juan P.F. Julijana C. Junghans C. Khlebtsov B.N. Khrulev A.A. Kim S. Kisung L. Klimenko O.A. Klimova-Korsmik O.G. Kloz M. Kolarevic J. Komarov D.V. Kreisel T. Kutyakov S.V. Kорсунский А.М. Lazado C.C. Lee K. Leonardo C. Lin Y.C. Los D.A. Lukina M.M. Machnev A.A. Makam P. Maksimova E.A. Maskevich A.A. Matveeva V.G. Meinke M. Mikaelyan K.A. Mikkelsen Ø. Ming-Ming C. Mokrousov M. Murdalov E.E. Nadezhda S. Nestoklon M.O. Noskov R.E. Noyan A.A. Ntziachristos V. Nurfajin N. Obukhova E.N. Olaf L. Pei-Shan S. Peters G. Podgorski D. Pogosyan D.A. Proskurin G.V. Qaisrani M.N. RYABOVA A.V. Roth A.M. Rovnyagina N.N. Rukhlenko I.D. SVIRIN M.D. Sandmann G. Sapozhnikov P.V. Schmitt F.J. Scully M.O. Serejnikova N.B. Shelukhina I.V. Shin S. Siebenhaar F. Spencer R.G. Spinozzi F. Steel N. Stepanov A.V. Streshnev P.P. Thomas F. Tikhonova T.V. Trimassov I.A. Varlakova G.A. Victor F. Vladana V. Wei B. Wu K. Xu C. Zaguri D. Zhang J. Zharov V.P. Örjan G. А Г.З. Акимов Б.А. Аллахвердиев С.И. Аралов А.В. Арутюнян А.М. Афанасьевская Е.В. Багpаташвили В.Н. Байжуманов А.А. Бармин Р.А. Беляев Е.С. Березин С.Б. Буханько А.Ю. Бучатская Ю.П. Ванеев А.Н. Варлаков А.П. Васильев В.И. Васильев Р.Б. Васюкова О.Э. Велигжанин А.А. Вердиян Е.Э. Вишнякова П.А. Волков Д.С. Волошина О.В. Воробьев В.А. Галочкина А.В. Гвоздев Д.А. Геворкян З.А. Глориозов И.П. Гольдт А.Е. Горюнков А.А. Грузинов А.Ю. Гуслякова Е.В. Давыдов Д.Ж. Дагесян С.А. Денисенко Г.М. Дзитиев В.К. Днепровский В.С. Дороватовский П.В. Дубиненков И.В. Дударев О.В. Ежов А.А. Ельцов А.В. Ена А.В. Ерофеев А.С. Ерофеев А.С. Ефремов Р.Г. Жеребцов А.А. Жмак М.Н. Загидуллин В.Э. Зайцев К.В. Зарубин М.П. Зубавичус Я.В. Зубайраева М.Р. Калинина (Гайнанова) О.Ю. Капустин В.В. Кац Д.С. Кашеверов И.Е. Квашнин Д.Г. Ким Э.Е. Кириллова А. Кистенев Ю.В. Козлова Е.А. Колмогоров В.С. Кононевич Ю.Н. Кононихин А.С. Корнеев А.А. Кошелев В.Б. Крюкова Е.В. Кулакова И.И. Лексина У.М. Лемпорт П.С. Лин М.Д. Лопатина В.Э. Лотош Н.Ю. Лощенов В.Б. Лукашев Е.П. Луцкий А.Е. Лысухин Д. Мамонов Е.А. Манцевич В.Н. Марков В.Ю. Маслаков К.И. Маслов Д.В. Меледина М.А. Мершина Е.А. Мефодьева Е.А. Миронович К.В. Мисюрин В.А. Митрофанов А.А. Михновец И.Э. Моисеенко А.В. Мокрышева Н.Г. Назаров Д.А. Ненайденко В.Г. Никитин Т.Д. Николаева Ю.В. Орлов А.А. Осминкина Л.А. Осолодкин Д.И. Ощепков М.С. ПРИХОЖДЕНКО Е.С. Палюлин В.А. Панкратов Д.А. Панчишин А.И. Пахомов А.А. Пачуашвили Н.В. Переведенцева Е.В. Петров В.С. Петров К.С. Петрусевич Ю.М. Пономарев В.Ю. Радченко Е.В. Рамонова А.А. Родионов С.А. Рудаковская П.Г. Рухович Г.Д. Савицкий А.П. Салецкий А.М. Сапожникова К.А. Свяховский С.Е. Селищева А.А. Семенов А.А. Синдеева Л.В. Синицын В.Е. Слатинская О.В. Слащук К.Ю. Слесарчук Н.А. Слуцкая Е.А. Смирнов А.М. Солдатов В.С. Соловьев А.А. Соловьёв И.А. Старчеус Е.С. Стрелков С.В. Суетин Н.В. Сухих Г.Т. Сухоруков М.В. Сыбачин А.В. ТАРАБРИН Е.А. Табакмахер В.М. Тафеенко В.А. Терентьева Д.А. Тивтикян А.С. Тимошенко В.Ю. Тимошенко Р.В. Тугаева К.В. Туник С.П. Уварова В.И. Уверский В.Н. Урусова Л.С. Устинов А.В. Устынюк Ю.А. Ф-Й Ш. Фадеев Н.Б. Фадюкова О.Е. Федоров Ю.В. Федорова О.А. Филатова Д.А. Хасан А. Хватов Е.В. Хрусталев В.Н. Целищева Е.Е. Цетлин В.И. Цигура Д.А. Черепанов Д.А. Чистов А.А. Чумаков С.П. Шевчук Е.И. Шмитт-Копплин Ф. Штро А.А. Якимов Б.П. Яковлев Р.Ю. Яковук А.С. Ярошевич И.А. Яценко А.В. Ященок А.М. васин с.п.