Образование

Результаты деятельности

Всего: 26 статей, 2 тезисов докладов, 15 книг, 2 руководства диссертациями.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 35, Scopus: 74

Просмотреть публикации »

Соавторы: Багненко С.Ф., Шульгина М.В., Баранов А.А., Дорошенко Д.А., Авдеев С.Н., Ashrafyan L.A., Алексеева Е.И., Елагин В.В., Арсланян К.Н., Герштейн Е.С., VOVCHENKO G.D., Белкин А.А., Белобородов В.Б., Бодрова Р.А., Брагина Е.Е., Брико Н.И., Буклова Т.В., Веселова Е.И., Вечорко В.И., Вишнева Е.А., Жорданиа К.И., Казубская Т.П., Кашко А.А., Курцер М.А., Кушлинский Н.Е., Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Шифман Е.М., Kushlinsky D.N., Laktionov K.P., Sadekov A., АВДЕЕВ С.Н., АПОЛИХИНА И.А., Азиев О.В., Аксель Е.М., Алексеева Е.И., Андреенко Г.В., Ануфриева К.С., Артамонова Е.В., Артымук Н.В., Арустамян Р.Р., Асатурова А.В., Бойко Е.А., Брага Э.А., Васильева Е.Ю., Высоких М.Ю., Дьяконов С.А., Ермилова В.Д., Ильичёв А.В., Кадагидзе З.Г., Каминский Г.Д., Карселадзе А.И., Кондакова И.В., Конышева О.В., Короленкова Л.И., Лапочкина О.Б., Логинов В.И., Лукина Н.В., Лютова Л.В., Мынбаев О.А., Озернюк Н.Д., Панина О.Б., Савельева Г.М., Сичинава Л.Г., Степанян А.А., Сухих Г.Т., Уварова Е.В., Фатхудинов Т.Х., Хащенко Е.П., Чупрынин В.Д., Щипицына В.С., Abubakirov A.N., Allakhverdieva E.Z., Arapidi G.P., Bayramova G., Buzdin A., Danilenko, Filippova E., Gaponova T., Golonzko V.A., Iavelov I., Kholodenko R.V., Kochanova N.A., Kovalchuk O., Krasnyi A.M., Kulabukhova E.A., Levkina N.V., Lioznov D., M, M, Malkov V., Nosov V.B., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., Rubina A.Y., Saribekian A.S., Savchenko V.G., Sorokin M.V., Tereshkina I.V., Tkacheva O., Utkin D.P., Vechorko V.I., Vechorko V.I., Zyuzya, АРТЫМУК Н.В., Айламазян Э.К., Акуленко Л.Д., Алексеева Е.И., Алексеева Е.И., Алексеева М.Н., Андреев В.О., Андреева Е.Н., Арустамян Р.Р., Арустамян С.Р., БЕЛОКРИНИЦКАЯ Т.Е., Баисова Б.И., Баранов А.А., Баранов И.И., Баранова Н.Н., Баранова Н.Н., Батырова З.К., Белевский А.С., Белоколодова Т.И., Белоусов В.В., Белоцерковцова Л.Д., Бельков А.П., Беляевский А., Бессараб Т.П., Брага Э.А., Бугеренко А.Е., Бурденный А.М., Вавилова Т.В., Вавилова Т.В., Ванин А.Ф., Василов Р.Г., Васильева И.А., Васильева И.А., Васильева И.А., Влацкая Ю.Ф., Волкова Е.В., Володин Н.Н., Волчкова Е.В., Волчкова Е.В., ГАЙДАРОВА А.Х., Гаранжа А.Б., Говорун В.М., Годков М.А., Голонзко В.А., Готье С.В., Гуляева Л.Ф., ДРАПКИНА О.М., Дегтярев Д.Н., Долгушина Н.В., Дробышевская Е.В., Жукова Е.В., Жукова О.В., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Иванов Ю.П., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Кайшева А.Л., Калинкина Е.А., Карабасова М.А., Карабасова М.А., Киселев Ю.Н., Климов В.А., Коломиец Л.В., Коломиец Л.Н., Короткова Е.А., Красный А.М., Крылов В.С., Кудлай А.А., Кузьмин В.Н., Кузьмин Д.К., Кучин А.В., Кушлинский Д.Н., Лагарькова М.А., Лебединский К.М., Лобзин Ю.В., Лунин В.В., Лысенко М.А., Ляшко А.А., Ляшко Е.С., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., Мазус А.И., Малихова О.А., Мальдов Д.Г., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Манухова Л.А., Марей М.В., Мельникова Е.Е., Митьков В.В., Мишина И.А., Молчанов И.В., Муштенко С.В., Набиуллина Д.Р., Недолужко А.В., Никитин И.Г., Никифоров В.Н., Николаева А.В., Огнерубов Н.А., Ольшанский А.Я., Омельяновский В.В., Орлова-Морозова Е.A., Осипов А.Н., Панова А., Панченко Е.П., Пашко А.А., Паяниди Ю.Г., Пименов Н.В., Плоскирев А.Е., Поддубская Е.В., Потекаев Н.Н., Прасолов В.С., Пронин А.Ю., Пронина И.В., Пустовалова М.В., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Рошаль Л.М., Русских А.С., Самойлова А.А., Сельчук В.Ю., Серебряков Е.М., Сереженков В.А., Серков И.Л., Сидорова К.С., Синицын В.Е., Смирнов Е.В., Смольнова Т.Ю., Стефаненко С.М., Стилиди И.С., Суранова Т.Г., Сухих В.Т., Сухих Г.Т., Сухоруких О.Т., ТРАГИРА И.Н., Тихонов А.А., Ткаченко э.а., Тюлькина Е.Е., Тюрин И.Е., Уляева Л.Ф., Усков А.Н., Филипенко М.Л., Франк Г.А., Фридман М.В., Халилулин Т.Р., Хоперская О.А., Царенко С.В., Цинзерлинг В.А., Цыганова Е.В., Чевкина Е.М., Черткова А.И., Чуланов В.П., Шевчук А.С., Шелыгин Ю.А., Шендер В.О., Шипулин Г.А., Шкавро Н.Н., Шнайдер П.В., Шубина Т.А., Шульгина М.В., Ярошецкий А.И., киров м.а.