Образование

Результаты деятельности

Всего: 6 статей, 1 тезисы доклада, 4 книги.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 22, Scopus: 86

Просмотреть публикации »

Соавторы: Lioznov D., VOVCHENKO G.D., komissarov, Белобородов В.Б., Брико Н.И., Веселова Е.И., Гущин В.А., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Адамян Л.В., Баранов А.А., Бойко Е.А., Дмитриев А.С., Камкин Е.Г., Каракулина Е.В., Костенко Н.А., Лобзин Ю.В., Плоскирев А.Е., Почтовый А.А., Пшеничная Н.Ю., Сперанская А.С., Усков А.Н., Шульгина М.В., Aksenova E.I., Ananyev V.Y., Andreeva E.E., Bodnev S.A., Bogun A., Botikov A., Demina Y.V. Dubodelov D.V. Enman A.V. Esyrev O.V. Fedonin G.G. Gaponova T. Garushyants S.K. Gasanov G.A. Gladkikh A.S. Glazov M.B. Iavelov I. Iliukhina A.A. Ishmukhametov A. Karpova O.V. Kharit S.M. Kochanova N.A. Kunda M.S. Kutyrev V.V. Kuzin S.N. Letyushev A.N. Logunov D.Y. M M Maksyutov R.A. Mikailova O.M. Moldovanov V.V. Nabieva E. Neverov A.D. Nikiforova M.A. Noskov A.K. Odintsova A.S. Osina N.A. Popova A.Y. Popova A.V. Protzenko G.A. Pushkar D.Y. Ritov V.B. Rudakov N.V. Ryzhova N.N. Saenko V.V. Samojlov A.E. Savchenko V.G. Selezov S.Y. Shcheblyakov D. Shpak I.M. Shtrek S.V. Shvyrev N. Siniavin A.E. Skryabin Y.P. Svanadze N.K. TURMUKHAMBETOVA V. Tivanova E.V. Tkacheva O. Toporkov A.V. Totolian A.A. Trotsenko O.E. Ugleva S.V. Vasilchenko L.A. Vodopyanov A.S. Volynkina A.S. Yezhlova E.B. Zaitseva N.I. Zubkova O.V. Zyuzya Авдеев С.Н. Авдеев С.Н. Адамян Л.В. Акимкин В.Г. Алексеева Е.И. Алешенко Н.Л. Артемов Е.К. Багненко С.Ф. Базыкин Г.А. Байбарина Е.Н. Байгарина Г.П. Барано-ва Н.Н. Баранова Н.Н. Белкин А.А. Беляевский А. Белялетдинова И.Х. Бодрова Р.А. Буклова Т.В. Бургасова О.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Вишнева Е.А. Волкова Е.В. Волок В.П. Волчкова Е.В. Волчкова Е.В. Воронина О.Л. Гапонова Т.В. Гинцбург А.Л. Говорун В.М. Годков М.А. Гончаров С.Ф. Гончаров С.Ф. Гончарова Г.И. Горелов А.В. Готье С.В. Гроусова Д.М. ДРАПКИНА О.М. Дегтярев Д.Н. Дедков В.Г. Дивисенко Е.В. Должикова И.В. Драпкина О.М. Драпкина О.М. Дятлов И.А. Еровиченков А.А. Жукова О.В. Загребнева А.И. Зайратьянц О.В. Зайцев А.А. Иванова Г.Н. Иванова Д.О. Игнатьев Г.М. Каминский Г.Д. Климов В.А. Клотченко С.А. Ковыршина А.В. Козловская Л.И. Колобухина Л.В. Комаров А.Г. Кондрашова О.И. Коновалова Л.И. Котова В.О. Крылов В.С. Кузина А.В. Куличенко А.Н. Лебединский К.М. Лободанов А.П. Логунов Д.Ю. Лопатовская К.В. Лунин В.В. Лысенко М.А. М Ю. МАЛЛИНИКОВА Е.Ю. Максимов Н.Л. Мамонтова Н.А. Мамонтова Н.А. Мельникова Е.Е. Мефед К.М. Миронов К.О. Миронов Н.Е. Митьков В.В. Мишина И.А. Молчанов И.В. Никитин И.Г. Никифоров В.Н. Николаева А.В. Омельяновский В.В. Остроушко А.А. Панова А. Панченко Е.П. Панченко М.П. Пименов Н.В. Пиняева А.Н. Потекаев Н.Н. Пырегов А.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. Рождественский К.А. Рошаль Л.М. Рудакова А.В. Русских А.С. Самойлова А.А. Сафина К.Р. Семененко Т.А. Синицын В.Е. Стефаненко С.М. Суранова Т.Г. Сухоруких О.Т. ТРАГИРА И.Н. Ткачук А.П. Ткачук В.А. Тухватулин А.И. Тюрин И.Е. Франк Г.А. Хамаганова Т.Н. Хафизов К.Ф. Царенко С.В. Цинзерлинг В.А. Черкашина А.С. Чуланов В.П. Шелыгин Ю.А. Шипулин Г.А. Шульгина М.В. Щетинин А.М. Ярошецкий А.И. киров м.а. никитенко е.н.