Образование

Результаты деятельности

Всего: 46 статей, 8 тезисов докладов, 1 книга, 7 докладов на конференциях, 3 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 129, Scopus: 189

Просмотреть публикации »

Соавторы: Зацепин Т.С., Дедков В.Г., Маркелов М.Л., Сперанская А.С., Айгинин А.А., Хафизов К.Ф., Девяткин А.А., Дрибноходова О.П., Корчагин В.И., Мажуга А.Г., Маклакова С.Ю., Миронов К.О., Фарзан В.М., Белоглазкина Е.К., Гопко В.В., Зык Н.В., Иллариошкин С.Н., Коршун В.А., Криницына А.А., Логачёва М.Д., Омельченко Д.О., Платонов А.Е., Bekova M.V., Matsvay A., Апарин И.О., Гмыль А.П., Девяткин А.В., Карганова Г.Г., Максимова М.Ю., Медков В.М. Петров Р.А. Танашян М.М. Чуланов В.П. Akselrod E.V. Koteliansky V. Pimkina E.V. Глазкова Г. Дунаева Е.А. Киреев Д.Е. Кучеров Ф.А. Раскуражев А.А. Устинов А.В. Aralov A.V. Brezgin S.A. Glebe D. Kvach M.V. Lipatnikov A.D. Podkolzin A.T. Safonova M.V. Shmanai V.V. Simirskii V.N. Veselova O.A. Volchkova E.V. Zhogina Y.A. Артюшин И.В. Балацкий А.В. Бочков В.Н. Варижук А.М. Ветчинова А.С. Ефименко А.Ю. Зуев А.П. Козловская Л.И. Костюшев Д.С. Котелянский В.Э. Лалаянц М.Р. Лопатухин А.Э. Лукашев А.Н. Миронов К.С. Потехина Е.С. Приказчикова Т.А. Самоходская Л.М. Справцева А.А. Федотова А.В. Штратникова В.Ю. Aramilev S.V. Ashniev G.A. Blinova E.A. Bogoslovskaia E. Bogoslovskaya E.V. Brylev V.A. Chistov A.A. Danilenko Dolgova A.S. Drapkina O.M. Dunaeva E.A. Fedonin G. Gaponova T. Gmyl L.V. Golenskih A.G. Gorelikov V.N. Gridneva K.A. Iavelov I. Keskinov A.A. Kochanova N.A. Korchagin V.I. Kotova E.O. Kuleshov K.V. Lioznov D. Lisitsa A.V. M M Magassouba N.’. Martynenko-Makaev Y.V. Mazrukho A.B. Murzakova A.V. Neverov A.D. Ochkasova J.V. Potekhina E.S. Prosyannikova M.N. Protzenko G.A. Pushkar D.Y. Romanova L.I. Romanova S.V. Samokhina E.N. Savchenko V.G. Shpakovski G.V. Skoblov A. Tkacheva O. Tsyganova G.M. Tsypkina A.V. VOVCHENKO G.D. Vodop’ianov A.S. Vodop’ianov S.O. Zakamornaya A.I. Zyganova G.M. Zyuzya Абрамов И.С. Адамян Л.В. Аксельрод Э.В. Алексеева Е.И. Альварес Фигероа М.В. Ананьев В.Н. Багненко С.Ф. Бажин А.В. Баринов А.А. Белкин А.А. Белобородов В.Б. Беляев Е.С. Беляевский А. Бесхлебова О.В. Боброва М.М. Богословская Е.В. Бодрова Р.А. Брико Н.И. Буклова Т.В. Васильева И.А. Веселова Е.И. Викентьев А.В. Вишнева Е.А. Войцеховская Я.А. Волкова Е.В. Галкина И.В. Годков М.А. Головин А.В. Гордукова М.А. Готье С.В. Гранитов В.М. Гриднева К.А. ДРАПКИНА О.М. Данилевич Е.В. Дегтярев Д.Н. Дедов А.Г. Дмитрюкова М. Долгова Е.А. Домбровская И.В. Домонова Э.А. Жукова О.В. Загребнева А.И. Зайратьянц О.В. Злобовская О.А. Иванова Г.Н. Иванова Д.О. Каминский Г.Д. Карандашова И.В. Караулова Ю.Л. Кирдяшкина Н.П. Климов В.А. Колясникова Н.М. Королева И.С. Косенков А.В. Костюкевич Ю.И. Кочин А.В. Крылов В.С. Куевда Д.А. Куприянова Е.В. Лебедева Е.Б. Лебединский К.М. Литов А.Г. Лобзин Ю.В. Лунин В.В. Лысенко М.А. М Ю. МАЛЛИНИКОВА Е.Ю. Мамонтова Н.А. Мамонтова Н.А. Мельникова Е.Е. Митьков В.В. Мишина И.А. Моисеев В.С. Молчанов И.В. Мызникова А.И. Неверов А.Д. Никитин И.Г. Никифоров В.Н. Николаева А.В. Нилова М.В. Омельяновский В.В. Панова А. Панченко Е.П. Пиванова Г.П. Пименов Н.В. Пирадов М.А. Писарюк А.С. Платонов А.Е. Плоскирев А.Е. Погодина В.В. Полещук В.А. Потекаев Н.Н. Прокопенко А.В. Пудова Е.А. Пшеничная Н.Ю. Пырегов А.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. Рошаль Л.М. Русских А.С. Рябая О.О. Савельев С.В. Савочкина Ю.А. Самойлова А.А. Северова Е.Э. Сидоров Г.О. Сильвейстрова О.Ю. Синицын В.Е. Сокол А.П. Стефаненко С.М. Строганова А.М. Суранова Т.Г. Сухоруких О.Т. ТРАГИРА И.Н. Тагаченкова Т.А. Тюрин И.Е. Улащик Е.А. Урусов Ф.А. Усков А.Н. Фантин Ю.С. Фоменко П.В. Формановский А.А. Франк Г.А. Хайкин Л.С. Ходакова Н.П. Царенко С.В. Цинзерлинг В.А. Чеканова Т.А. Шелыгин Ю.А. Шипулина О.Ю. Шмелев А.Б. Шпынов С.Н. Шубернецкая О.С. Шульгина М.В. Щелканов М.Ю. Щукина М.Ю. Юдин В.С. Якименко В.В. Яковенко М.Л. Ярошецкий А.И. киров м.а.