Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2008 д.б.н.

Результаты деятельности

Всего: 55 статей, 13 тезисов докладов, 2 книги, 5 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 52, Scopus: 65

Просмотреть публикации »

Соавторы: Логинов В.И., Пронина И.В., Казубская Т.П., Бурденный А.М., Климов Е.А., Сулимова Г.Е., Ходырев Д.С., Кушлинский Н.Е., Filippova E.A., Каганова Н.Л., Filippova E., Гарькавцева Р.Ф., Лукина С.А., Zabarovsky E.R., Ермилова В.Д., Фридман М.В., Забаровский Е.Р., Карпухин А.В., Килосанидзе Г., Киселев Л.Л., Lukina S.S., Жорданиа К.И., Рудько О.И., Brovkina O.I., Kisselev L.L., Дмитриев А.А., Иванова Н.А., Лерман М., Мазуренко Н.Н., Bazov I. Garkavtseva R.F. Kisseljov F.L. Lerman M.I. Utkin D.P. Ангелони Д. Сенченко В.Н. Фридман М. Dmitriev A.A. IVANOVA N. Kashuba V.I. Kudryavtseva A. Lukina S. Protopopov A.I. Uroshlev L.A. Адамян Л.В. Байс Ч. Береснева Е.В. Бояринцева И.С. Витязев В.Г. Зеленин А.В. Кашуба В.И. Компанийцев А.А. Коробейникова Л.А. Краснов Г.С. Лукина С.С. Мойсяк Е.В. Морозов С.Г. Непокульчицкая Н.В. Рахманалиев Э.Р. Серегин Ю.А. Сырых Г.И. Тиммер Т. Удина И.Г. Уткин В.В. Филиппова Е.А. Филиппова Е.С. Филиппова и.А. Фридман М.В. Alexey K. Alimov A. Arja t.E. Ashrafyan L.A. Beniaminov A.D. BragaLoginov V. Burdennyi1 A.M. Buys Charles H.C. Debabov V. Debora A. Filippova e. Fitin A.F. Ivanova N. Kaluzhny D.N. Klein G. Klein G. Kotenko S.V. Krasnov G.S. Kudryavtseva A.V. Kurevlev S. Kushlinskii D O Utkin D.N. Kushlinsky D. Kutsenko A.S. Loginov B.A. Loginov Utkin DO F.E. Luba K. Melnikova N.V. Ming H.W. Moskovtsev A.A. Muravenko O. Nosikov V.V. Pereyaslova1 E.A. Pronina I.N. Pronina L.a. Pugacheva E. Scopus B.F. Tineke T. van der Veen A.Y. Аксель Е.М. Акуленко Л.Д. Ануфриева К.С. Апанович Н.В. Арсенян С.Г. Артамонова Е.В. Аушев В.Н. Бурденный О И Б.А. Бурденный Филиппова А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Вей М.Х. Вейко В.П. Воротников И.К. Геращенко О.В. Губина О.Г. Гуляева Л.Ф. Дмитриев А.А. Иванов А.М. Иванов С.В. Иванова Н.А. Кадагидзе З.Г. Карселадзе А.И. Кашуба В.И. Килосанидзе Т.П. Козлов Ю.И. Коломиец Л.Н. Кондакова И.В. Кондратьева Т.Т. Кондратьева Т.А. Кучин А.В. Кушлинский Т П К И Жорданиа К.Д. Лапидус А.Л. Логинов В.Я. Логинов В.Я. Логинов В.Ю. Лукина А.Е. Лукина С. Любченко Л.Н. Малюкова А.В. Матвеев В.Б. Машко С.В. Михайленко Д.С. Муравенко О.В. Н Л.С. Немцова М.В. Носиков В.В. Огнерубов Н.А. Полтараус А.Б. Поспелова Ю. Прасолов В.С. Протопопов А.И. Разумнова Г.И. Рябчиков Д.А. Свердлов Е.Д. Селезнева А.Е. Селезнева А.С. Соловьёв Ю.Н. Тимофеев Ю.С. Уляева Л.Ф. Урошлев Л.А. Филипенко М.Л. Филиппова А.А. Филиппова Е.А. Ху В.М. Чистяков Д.А. Элст А.т. ван дер В.А. дер Виин А.в. тер Э.А.