В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

Болотина Л.В.

Соавторы: Новак А.В., КАРАБИНА Е.В., Коваленко Е.И., Корниецкая А.Л., Романов И.С., Филоненко Е.В., Алымов Ю.В., Артамонова Е.В., Болотин М.В., Невольских А.А., Обухова О.А., Поляков А.П., Фалалеева Н.А. показать полностью..., Choinzonov E.L., Evstigneev I.V., Mudunov A.M., Алиева С.Б., Виноградов В.В., Геворкян А.А., Говоров А.В., Дронова Е.А., Жукова Л.Г., Козлов Н.А., Малихова О.А., Манзюк Л.В., Нуриманов И.А., Оджарова А.А., Подвязников С.О., Ражабова А.А., Рыжов О.Д., Трякин А.А., Федянин М.Ю., Gladkov O., Алексеев Б.Я., Бойко А.В., Ганьшина И.П., Горбунова А.И., ЕНГИБАРЯН М.А., Игнатова А.В., Имянитов Е.Н., ПОПОВА Н., Сторожакова А.Э., Феденко А.А., Goldberg V., Г Е., Гуторов С.Л., Долгушин М.Б., Копыльцов Е.И., Матвеев В.Б., Мацкеплишвили С.Т., Нюшко К.М., Пайчадзе А.А., Проценко С.В., Саманева Н.Ю., Строяковский Д.Л., Хайлова Л.С., Хасанова А.И., Шелыгин Ю.А., назаренко а.в., Bulanov N., Komov D.V., Kopf M., Krymskaya O.V., Mukhamedshin R.A., Tjuljandin S., Vasiliev O.S., Vladimirova L., Аванесов А.М., Аверков О.В., Авилов А.С., Агапова О.И., Андреяшкина И.И., Аришева О.С., Асаченко А.Ф., Бесова Н.С., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Бутенко А.Н., Василевская А.К., Виллевальде С.В., Возный Э.К., Галкин А., Глебовская В.В., Гордеев С.С., Егоренков В.И., Калинин А.Е., Каприн А.Д., Карачун А.М., Качмазов А.А., Комаров И.Г., Кононенко И.Б., Крылов В.В., Кучукова З.А., Лебединец А.А., МАНИХАС А.Г., Майкопарова С.Ч., Маликова О.А., Маликова О.В., Мамедли З.З., Миташок И.С., Одинцова М.В., Петкау В.В., Подлужный Д.В., Пономаренко Д.С., Потиевская В.И., Проценко С.А., Раевская Н.В., Рыков И.В., Рябчиков Д.А., Рядинская Л.А., Сельчук В.Ю., Сидоров Д.В., Снеговой А.В., Сорокина А.Г., Стилиди И.С., Топчий М.А., Трофимова О.П., Филоненко Д.В., ХОМЯКОВ В.М., Цуканов А.С., Черняев В.А., Шляева А.В., Шолохов В.Н., полуэктова м.ю., 261 Бельцевич Д.Г., Avanesov A.S., Bakhtogarimov I., Boyko A.N., Busiashvili I.u., Cвиридова И.K., Engibaryan N., Fasel N., Fedorov A.N., Gaisina I.N., Gasparov B., Golub V.V., Kaprin A.D., Karalkin P.A., Kertiev B., Kit O.I., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Kudryavtseva A., Lazarev P., Lvov A.N., MIKHANOVSKAYA N., MUKHINA M.A., Maev I.V., Manikhas A.G., Marfutov V.V., Moiseenko F.V., Nersesov I., Nikulin S., Novosad V., Plokhova E.V., Poloznikov A.A., Ponomarenko D., Potekaev N., Povyshev A.Y., Pronin A.U., Ryabishina O.E., Safarova A., Sergeeva N.S., Shagina I.A., Shcherbo D., Shiliaeva L.A., Stradaeva I., Sukhacheva M.V., Troitskiy A.A., sherstnev v.l., vv v.v., Абрамова Н.А., Авакян Г.Н., Авакян Г.Н., Акопян А.А., Алешин В.А., Анаев Э.Х., Анаев Э.Х., Антонов Г.А., Антонова А.В., Артемьева Е.В., Асымбекова Э.У., Атдуев В.А., Ахмедова С.А., Ачкасов С.И., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Базин И.С., Банов С.М., Бекяшев А.Х., Боброва Е.А., Бороздин С.А., Бредер В.В., Буравихина Т.А., ВАРЛАМОВ И.С., ВАРЛАМОВ С.А., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Ванушко В.Э., Вахитов А.Б., Ветлова Е.Р., Визен Н.С., Владимиров В.И., Владимирова Л.Ю., Влиахметова Ч.Х., Волков Н.Г., Волковский Н.Л., Волконский М.В., Волченко Н.Н., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., ГУЛИДОВ И.А., ГУЛИДОВ И.А., Гамаюнов С.В., Гарифуллина, Гафанов Р.А., Геворкян Г.Г., Глигоров Ж., Говоров А.В., Голанов А.В., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., Данилов В.И., Деньгина Новик Н.В., Джалилов С.А., Дичива Д.Т., Дундуа Д.П., Дячук Л.И., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жуков Н.В., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Зайцев А.С., Зенгина Т.Ю., Зубенко В.А., Зуева Е.В., Зыкова А.С., Иванов С.А., Иванов С.А., Иванов С.А., Иванов С.А., Измайлов Т.Р., Ильялов С.Р., КАБАНОВ С.Н., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Калядина В.А., Камалов А.А., Камалов Д.М., Камолов Б.Ш., Камчатнов П.Р., Карандеев М.Р., Караулова Ю.Л., Карнаух П.А., Карпов В.К., Карякин А.О., Карякин О.Б., Катунина Е.А., Кирсанова В.А., Киселев В.И., Киякбаев Г.К., Кобалава Ж.Д., Кобяков Г.Л., Кобякова Е.А., Колесников Г.П., Колоколов Ф.А., Колякина Е.В., Кононец П.В., Корниевская А.А., Косырев В.Ю., Крылов В.С., Кузнецов Н.С., Кулевская Е.В., Кутумова А., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лобко С.И., Лубенникова Е.В., Лунев И.А., Любченко Л.Н., Лядов В.К., М М.А., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Маркизов С.Н., Медведева Б.М., Мельниченко Г.А., Мещеряков А.А., Митрофанов А.А., Михайленко Д.С., Миченко А.В., Мишина Ю.А., Мишугин С.В., Моисеев А.С., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеенко В.М., НИКИФОРОВ А.С., Насхлеташвили Д.Р., Нежурина Е.К., Неред С.Н., Низов А.Н., Никулин С.В., Новиков П.И., Новиков С.С., Орлов С.А., Орлова Я.А., Осипов М.А., Осипьянц А.И., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павликова Е.П., Павлова З.Ш., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Полозников А.А., Полторацкий А.П., Пономаренко Д.Е., Попова И.А., Потапов А.А., Потекаев Н.Н., Прокофьев Е.П., Прокофьева Е.А., Пронин И.Н., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., Райгородская М.П., Рамеев В.В., Ратнер Е.И., Румянцев П.О., Русаков И.Г., Рыбаков Е.Г., Рыжова М.В., Рябов А.Б., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СЕВРЮКОВ Ф.Е., СЕВРЮКОВ Ф.Е., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Сафарова А.А., Сафин С.З., Севрюков Ф.Е., Семиглазов В.Ф., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Ситникова Е.Г., Смолин А.В., Соловьева А.Е., Стативка О.А., Стражеско И.Д., Строганова А.М., Султанаев С.П., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТУГЕЕВА Э.Ф., ТЮРИНА Н.Г., Таняшин С.В., Тевс Д.В., Тер-Ованесов М.Д., Тетерин А.А., Тоначева О.Г., Тоневицкий А.Г., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., Усачев Д.Ю., Ушерзон М.Б., ФЕСЕНКО О.В., Фадеев В.В., Фадеева Н.В., Филиппенко М.Л., ХАСАНОВА Э.Р., Хохлов С.В., Хушпульян Д.М., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Чернакова Е., Чернов И.С., Черных М.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шайдоров М.В., Шестакова М.В., Шилкина В.А., Шумский А.А., ЩЕРБИНИН А.В., Юмшанов А.В., Якубов М.Р., Ямшанов А.В., борисов и., орлова и.н.

36 статей, 2 книги

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 10, Scopus: 12

IstinaResearcherID (IRID): 105378746

Деятельность