Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2018 стажировка University of Manchester, UK (Великобритания)
  • 2017 к.б.н. Стимуляция миграции и изменение секреции МСК человека при сокультивировании с макрофагами

Результаты деятельности

Соавторы: Ефименко А.Ю., Басалова Н.А., Виговский М.А., Сагарадзе Г.Д., Новоселецкая Е.С., Александрушкина Н.А., Дьячкова У.Д., Нимирицкий П.П., Макаревич П.И., Калинина Н.И., Арбатский М.С., Ткачук В.А., Акопян Ж.А., Кулебякин К.Ю., Кулебякина М.А., Еремичев Р.Ю., Попов В.С., Камалов А.А., Сысоева В.Ю., Охоботов Д.А., Тюрин-Кузьмин П.А., Данилова Н.В., Клементьева А.Г., Vepkhvadze T., Домогатский С.П., Зайцев И.Л., Камалов Д.М., Кирпатовский В.И., Осидак Е.О., Попов Д.В. Чечехина Е.С. Карагяур М.Н. Курочкина Н.С. Орлова Я.А. Парфёнова Е.В. Рубина К.А. Толстолужинская А.Е. Kirpatovsky V.I. Дыйканов Д.Т. Асратян Д.А. Балацкий А.В. Бородай Я.Р. Высоких М.Ю. Какоткин В.В. Кириллова К.И. Самоходская Л.М. Федотов Д.А. Филиппов В.В. Злотников И.Д. Кудряшова Е.В. Леднев Е.М. Манухова Л.А. Марей М.В. Скулачев В.П. Акопян А.А. Белогурова Н.Г. Болдырева М.А. Гарджук А.А. Евтушенко Е.Г. Ежов А.А. Мальков П.Г. Махновский П.А. Миловская И.Г. Омельяненко Н.П. Скрябина М.Н. Стражеско И.Д. Чечехин В.И. Bakhchinyan E. Агеева Л.В. Антропова Ю.Г. Балацкая М.Н. Вавилов Н.Э. Внукова А.А. Волошин Н.С. Дергилев К.В. Ерохина М.В. Зиновьева А.А. Карпов В.К. Кирпатовcкий В.И. Курынина А.В. Лазарева О.А. Лепеха Л.Н. Монакова А.О. Онищенко Г.Е. Семина Е.В. Шевченко Е.К. Boyko A.N. Bulanov N. Daria I. Ishkin A. Kaprin A.D. Kotova E.O. Kotovskaya Y. Lazarev P. Lvov A.N. Maev I.V. Naida D. Orlov A.V. Plokhova E.V. Potekaev N. Rodionov S.A. Safarova A. Selina D.V. Troitskiy A.A. Vasiliev O.S. Vassiliy L. Zgoda V.G. Zgoda V.G. Авакян Г.Н. Аверков О.В. Анаев Э.Х. Аришева О.С. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Балабаньян В.Ю. Бахчинян Е. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Бутенко И.О. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Виллевальде С.В. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Говорун В.М. Гогия Б.Ш. Громова О.А. Грудянов А.И. Гусев Е.И. Давыдова М.П. Данилов М.Р. Джауари С.С. Дичива Д.Т. Добрякова Н.В. Домнина Л.В. Дробышев А.Ю. Дугина В.Б. Дундуа Д.П. Дусь Т.А. Егиазарян М.В. Егоров А.Д. Ефименко А.В. Ефремов Е.А. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Зыкова А.С. Иванова А.М. Иванова Д.П. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Камчатнов П.Р. Капанадзе Г.Д. Караулова Ю.Л. Картошкин А.А. Катунина Е.А. Киякбаев Г.К. Кобалава Ж.Д. Коровина И.В. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Мацкеплишвили С.Т. Мелерзанов А.В. Миченко А.В. Моисеев А.С. Моисеев В.С. Моисеев С.В. НИКИФОРОВ А.С. Низов А.Н. Новиков П.И. Орлова М.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павликова Е.П. Павлова З.Ш. Петров Р.А. Петрухин А.С. Пикин О.В. Плисюк А.Г. Плющий И.В. Потекаев Н.Н. Примак А.Л. Рамеев В.В. Родионов С.А. Румянцев С.А. Рысенкова К.Д. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Самсонова М.В. Санадзе А.Г. Семенов Х.Х. Середенина Е.М. Синопальников А.И. Соловьева А.Е. Суслина С.Н. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Терновой Ю.В. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тюрин И.Е. Усачёв В.А. ФЕСЕНКО О.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. Царева Н.А. Цоколаева З.И. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Чапленко А.А. Чаусская И.Ю. Черняев А.Л. Черняк А.В. Черняк Б.В. Шаварова Е.К. Шагиева Г.С. Шаронов Г.В. Шестакова М.В.