В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

Жукова Людмила Григорьевна

Соавторы: Ганьшина И.П., Гречухина К.С., Лубенникова Е.В., Калядина В.А., Гордеева О.Г., Фролова М.А., Артамонова Е.В., Тюляндин С.А., Чеботарева Н.В., Komov D.V., Болотина Л.В., Строяковский Д.Л., Филоненко Д.В. показать полностью..., краснова т.н., Коваленко Е.И., Мещеряков А.А., Пароконная А.А., Семиглазов В.Ф., Абдуллаев А.Г., Гордеева О.Ф., КАРАБИНА Е.В., Кондратьева О.Е., Королева И.А., Королёва И.А., МАНИХАС А.Г., Манзюк Л.В., Стенина М.Б., Goldberg V., Nazarenko A.V., Ryabishina O.E., Архипов А.В., Борзов К.А., Вишневская Я.В., Воронцова К.А., Глигоров Д., Горбунова А.И., Демидов Л.В., Зейналова А.Р., Иванова К.А., Имянитов Е.Н., Кадагидзе З.Г., Кулага А.В., Луд А.Н., Матвеев В.Б., Мусаев Э.Р., Орлова К.В., ПОПОВА Н., Петровский А.В., Поддубная И.В., Пономаренко Д.С., Портной С.М., Раевская Н.В., Самойленко И.В., Семиглазова Т.Ю., Синюкова Г.Т., Славина Е.Г., Смолин С.А., Феоктистова П.С., Франк Г.А., Харькова Е.М., Черткова А.И., Шоуа Э.К., Androsova T.V., Chernova E.V., Cофронов Д.И., Evstigneev I.V., Fedorov A.N., Garanina O., Gasparov B., Gavrishchuk P.A., Gligorov J., Karpov V.V., Kazantseva M.A., Khaylenk\cyrchar\cyro A.V., Kolyago E.M., Kvetenadze G., Marfutov V.V., Nersesov I., Parokonnaia A.A., Poddubnaya I.V., Savelov N.A., Shagina I.A., Tigrov M.S., Zakiriakhodzhaev A.D., Авагимян К.Л., Авилов А.С., Агабекян Г.О., Агапова О.И., Азанов А.З., Акопян А.А., Алексеев Б.Я., Алиев А.А., Алиева Г.А., Алясова А.В., Андреева Ю.Ю., Андронова Е.С., Анохина Е.П., Антонова А.В., Антошкина М.И., Артемьева Е.В., Арутюнян Э.А., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Балдин П.Л., Бамматов Б.И., Бекяшев А.Х., Белик А.Д., Боброва Е.А., Богачева Д.В., Богачева М.В., Борзяница С.М., Борисова Е.И., Бороздин С.А., Борунова (Буркова) А.А., Бурневич Э., Буров Д.А., Валиев А.К., Василевская А.К., Вахитов А.Б., Ващенко В.А., Владимирова Л.Ю., Волкова М.И., Волковский Н.Л., Волконский М.В., Волов А.Н., Воронкова Л.М., Воротников И.К., Вышинская Е.И., Глигоров Ж., Гольдшмидт П.Р., Горшенина М.Н., Гуторов С.Л., Данзанова Т.Ю., Дашков А.А., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джалилов С.А., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Доброва Н.В., Дорофеев А.С., Дробот Н.Д., Думбрава Р.А., Егоренков В.И., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жуков Н.В., Заботина Т.Н., Завалишина Л.Э., Завалишина Л.Э., Зайцев В.Г., Зафирова М.А., Зикиряходжаев А.Д., Зинькевич М.В., Зуева Е.В., Зырянов А.В., Иванюк М.А., Игнатьева М.Н., Кабардаев Р.М., Кабардаев Р.М., Казьмин А.И., Карлов П.А., Карпов В.В., Карпова А.С., Карякин О.Б., Качмазов А.А., Керимов Р.А., Кобякова Е.А., Колоколов Ф.А., Колякина Е.В., Комаров И.Г., Комаров М.И., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Копыльцов Е.И., Корниевская А.А., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Краснова Т.Н., Кропотов М.А., Крючкова Е.И., Кудашкин Н.Е., Кузеванова Е.А., Кулевская Е.В., Курочкин А.С., Лебедева Л.Н., Ли Я.А., Личиницер М.Р., Лозовская Ю.А., Лунев И.А., Лухманова Д.А., Любченко Л.Н., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Маркизов С.Н., Маркина П.М., Маштапа В.В., Межуева А.О., Минасян А.А., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Миченко А.В., Мищенко А.А., Моисеенко В.М., Москвина Е.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Невольских А.А., Новак А.В., Носов Д.А., Нуртдинова В.А., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Окружнова М.А., Орлов С.А., Орлова С.А., Осодоева С.Н., Ошейчик А.В., ПРОСВИРНОВ А.А., Павликов Р.Е., Пайчадзе А.А., Палтуев Р.М., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петкау В.В., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Полторацкий А.П., Польшина Н.И., Поляков А.П., Пономаренко Д.Е., Попов А.М., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Ружникова А.А., Русаков И.Г., Сайдуллаева А.Ф., Саманева Н.Ю., Сафаров Д.А., Сафарова А.А., Светлова Е.С., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Ситникова Е.Г., Скотников Р.А., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Соснин М.И., Софронов Д.И., Стативка О.А., Степаненко М.В., Степанова А.М., Сторожакова А.Э., Стрельникова Т.С., Султанаев С.П., Султанбаев А.В., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Тимофеев И.В., Трофимова О.П., Турова Т.П., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Тюрин И.Е., Утяшев И.А., Фадеева Н.В., Федченко А.К., Федянин М.Ю., Хабриева Х.М., Хайленко В.А., Харкевич Г.Ю., Хатькова Е.И., Ходкевич А.В., Ходос К.В., Хохлов С.В., Хоченков Д.А., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Черняев В.А., Чижиков, Чиркова Т.А., Чистяков В.М., Чичканова А.С., Шагова Ю.О., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Широкорад В.И., Шишкина В.С., Шорохова Е.А., Шумилкина Е.А., Шумский А.А., Эрдниев С.П., Эфендиева С.Н., Юкальчук Д.Ю., Юмшанов А.В., Юрченко А.Е., Яворская М.А., Яковлева Л.П., Якубов М.Р., иванов с.а.

59 статей, 4 доклада на конференциях, 2 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 1

IstinaResearcherID (IRID): 164153547

Деятельность