Образование

Результаты деятельности

Всего: 17 статей, 1 тезисы доклада, 1 НИР, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 31, Scopus: 59

Просмотреть публикации »

Соавторы: Зинченко Д.В., Зерний Е.Ю., Бакшеева В.Е., Замятнин А.А., Тихомирова Н.К., Permyakov S.E., Филиппов П.П., Сенин И.И., Nazipova A.A., Sadovnikov V.B., Zolotarev Y., Наволоцкая Е.В., Немашкалова Е.Л., Ганчарова О.С., Серебрякова М.В., Kazakov A.S., Shlyapnikova E.A., Антоновская Е.А., Винаров А.З., Владимирова Л.Ю., Залевский А.О., Шляпников Ю.М., Andreiashkina I.I., Belokhvostova A.S., Cherniakova E.M., Chichkanova A.S., Devred F., Evstigneev I.V., Gil'mutdinova L.A., Goldberg V. Gorokhovets N.V. Grigoriev I.I. Ismailov R.G. Itkin I.M. Iudina I.V. Ivanov A.N. Kasakov A.S. Kazakov A.S. Khasanova A.I. Khrupalo O.V. Klement'eva T.P. Koch K.W. Koch K. Kolokolov D.D. Kostalanova I.V. Koziakov A.E. Kozlov D.V. Levchenko N.V. Lipkin Murashev V.M. Lipkin V.M. Lipkin V.M. Litus E.A. Maklashova S.A. Manikhas A.G. Manziuk L.V. Marfutov V.V. Mikhailova I.V. Mitashok I.S. Mukhametshina G.Z. Ovchinnikova E.G. Permyakov E.A. Ponomarenko D.M. Popova N.O. Potoldykova N.V. Povyshev A.Y. Prokof'eva E.P. Romanchuk O.V. Rzaev A.S. Semiglazova T.I. Shaidorov M.V. Shatokhina A.S. Shchannikova M.P. Sherstnev V.M. Shkodenko O.N. Tiuvinova E.V. Tsvetkov P.O. Tul'china E.A. Wimberg H. Zhilyaeva L.A. Антоненко Ю.Н. Артамонова Е.В. Бакашвили О.А. Балдин А.В. Болотина Л.В. Важенин А.А. Ведрова О. Гайсина Л.А. Горбунова В.А. Готманова Н.Н. Емельянов С.А. Жукова Л.Г. Загуменнова Л.С. Иванова Ф. Имянитов Е.Н. Исраелян Э.Р. КАРАБИНА Е.В. Карандеев А.В. Кекеева Т.В. Кимберг Я.С. Коваленко Е.И. Колобов А.А. Колякина Е.В. Королева И.А. Красильников С.Э. Кузьмина Е.С. Лобода А.П. Любченко Л.Н. Митькевич В.А. Морозов Д.А. Осипов М.А. Пашкова Е.Н. Пономаренко Д.Е. Потолдыкова Н.В. Раевская Н.В. Румянцев А.А. Саевец В.В. Сакаева Д.Д. Сафин С.З. Скорикова Е.Е. Соловьева Е.П. Стаценко Г.Б. Суслова И.В. Тарасов А.В. Тихановская Н.М. Тихомирова Т.Е. Туманян Г.С. Тюляндин С.А. Тюляндина А.С. Удовица Д.П. Филиппенко М.Л. Филоненко Д.В. Фирсов А.М. Фролова А.С. Чернов И.С. Шевелёва М.П. Ширинкин в.Б. Шишкина В. крамская в.А.