Образование

Результаты деятельности

Всего: 14 статей, 5 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 12

Просмотреть публикации »

Соавторы: Федянин М.Ю., Владимирова Л.Ю., Болотина Л.В., Покатаев И.А., Строяковский Д.Л., Трякин А.А., Tjuljandin S., Orlova R., Базин И.С., Бредер В.В., Игнатова Е.О., Кит О.И., Лактионов К.К., Ледин Е.В., Тюляндин С.А., Dranko S., Kudryavtseva A., Protsenko S.A., Tsukanov A., Демидов Л.В., Демидова И.А., Жабина А.А., Лядова М.В., Реутова Е.В., Румянцев А.А., Самойленко И.В., Саранцева К.А., Строганова А.М., Тимошкина Н.Н., Филиппенко М.Л. Шелыгин Ю.А. Alexandria L. Androsova A.V. Belonogov A.V. Buzova N.L. Chang V.L. Chkhikvadze V.D. Chubenko V.F. Demidov Y. Elsnukaeva H.H. Elsnukaeva K. Ergnian S.M. Gayryan M. Goryainov A.Y. Ivanova N.V. Karpenko E. Karpova N.V. Kazmin A.I. Kertiev B. Khavaneva O.V. Kirtbaya D.V. Kramchaninov M.M. Kramchaninov M. Krutov A.A. Miller S. Mochalnikova V.V. Mukhametshina G.Z. Musaeva K.S. NIKULIN V. Novik A.V. Novikov S.N. Oskorbin I.A. Panina M.V. Perepletova A.S. Petkau V.V. Plaksa I. Ponomarenko D. Romanchuk O.V. Savelov N.A. Shemerovskiy A.K. Shikina V.E. Shubin V. Stradaeva I. Stradaeva I.Y. Tespizhek I.S. Tkachenko S.A. Utyashev I.A. Vikhrova A.S. Volkonskiy M.V. Vorotilina L.V. Yukalchuk D.Y. Yurchenkov A.N. Zagorskaya L.A. Zhukova N.V. Zinkina-Orikhan A.V. Арзуманян А.Л. Артамонова Е.В. Артемьева Е.В. Балахнин П.В. Борисова Т.Н. Бузиков С.Р. Бутенко А.Н. Бычков И.В. Вагабова Д.Р. Веселовский Е.М. Виршке Э.Р. Волков Н.И. Волков Н.С. ГОРДЕЕВ М.Л. Гамаюнов С.В. Геворкян Г.Г. Гильмутдинова Л.Р. Гринева И.А. Дворкин М.С. Ерёмушкин М.А. Зубенко В.А. Иванов М.И. Ионова Т.И. Исаев А.Э. КАРАБИНА Е.В. Кавун А.М. Карпенко Е.В. Каспаров О.С. Кондратьева А.С. Кононец П.В. Кончугова Т.В. Коротков С.А. Косырев В.Ю. Крамчанинов М.М. Круглов А.Д. Кузнецова О.А. Кузьминов А.Е. Левченко В.А. Макарова М.А. Малихова О.А. Маринов Д.Т. Медведева Б.М. Миленко В.М. Мороз Е.А. Мочалова А.С. Насхлеташвили Д.Р. Никитина Т.И. Носов Д.А. Обухова О.А. Окружнова М.А. Орлова К.В. Панина М.А. Петенко Н.Н. Пикин О.В. Полина С.Д. Пономаренко Г.А. Попова И.Л. ПорфирьевБ Н. Проценко С.А. Родионов Е. Семенова А.И. Семиглазов А.В. Сехина О.В. Смолин А.В. Смолин А.В. Сотников В.М. Степанова А.М. Степанова М.А. Терещенкова В.Ф. Тимохин Г.С. Тюрин И.Е. Феденко А.А. Филиппов В.М. Филоненко Е.В. Харкевич Г.Ю. Хасанова А.И. Хуламханова М.М. Черниченко А.О. Черных М.В. Шарова М.Ю. Шубина И.Ж. Юркин И.Н. Якушина В. иванов с.а. сакаева д.и.