Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 к.м.н. Изучение клинико-морфологических и молекулярно-биологических аспектов карциномы Меркеля

Результаты деятельности

Соавторы: Демидов Л.В., Назарова В.В., Самойленко И.В., Харкевич Г.Ю., Utyashev I.A., Петенко Н.Н., Строяковский Д.Л., Трофимова О.П., Новак А.В., Жукова Н.В., Маркина И.Г., Барышников К.А., Маркович А.А., Абрамов М.Е., Белышева Т.С., Насхлеташвили Д.Р., Орел Н.Ф., Абрамов И.С., Делекторская В.В., Мазуренко Н.Н., Проценко С.В., Protsenko S.A., Vikhrova A.S., Вишневская Я.В., Горбунова В.А., Емельянова М.А., Утяшев И.А., Цыганова И.В., Юрченко А.Е., Яровой А.А., Mudunov A.M., Novik A.V., Orlova R., Sinelnikov I., Алиев М.Д., Ахметьянова А.Е., Бекяшев А.Х., Емельянова Г.С., Жукова Л.Г., КАРАБИНА Е.В., Любимова Н.В., Мартынков Д.В., Наседкина Т.В., Рябая О.О., Строганова А.М., Телышева Е.Н., Яровая В.А., Garanina O., Kazmin A.I., Moiseenko F.V., Unguryan V.M., Volkonskiy M.V., Yurchenkov A.N., Zaretsky A.R., Zhukova N.V., Абрамов И.С., Артамонова Е.В., Горбунова А.И., Карпова А.С., Когай Е.В., Крамчанинов М.М., Круглов Е.А., Кузьминов А.Е., Ледин Е.В., Медведев С.В., Михайлова И.Н., Панов С.М., Проценко С.А., Снигирева Г.П., Соснин М.И., Фалалеева Н.А., Федянин М.Ю., Шубина И.Ж., трифонов в.а., Akhmatova A.M., Akhmetianova A.E., Akhmetyanova A.E., Alessandro F., Anokhina E.Р., Antoshkina M.I., Ascierto P.A., Avagimyan K.L., Azanov A.Z., Babina K.G., Baldin P.L., Benincasa E., Bogacheva D.V., Bogacheva M.V., Borzyanitsa S.M., Chang V.L., Chermakova K.V., Chernova V.V., Chiarion S.V., Chichkanova A.S., Chirkova T.A., Demchenkova M.V., Dergunov A.S., Deshkina T.I., Diduk O.V., Dmitrochenko M.V., Doroshenko M.E., Dudzisz‐Śledź M., Dumbrava R.A., Dzhentemirov S.K., Efendieva S.N., Emelyanov S.A., Ershova M.M., Fabio C., Fedenko A.A., Feoktistova P.S., Fortier L., France M., Goldshmidt P.R., Gorshenina M.N., Grignani G., Ivanilov K.Y., Johansen C.e., Kanagavel D., Khabrieva K.M., Khodkevich A.V., Kogay E.V., Komoza Y.V., Kopanev A.S., Kornienko T.I., Kostalanova Y.V., Kramkimel N., Krasilnikova M.A., Kryuchkova E.I., Kuzevanova E.A., Lebedeva L.N., Li Yaroslav A., Lorigan P., Lozovskaya Y.A., Lukhmanova D.A., Lvov A.N., Maleyko M.L., Markina P.M., Mashtapa V.V., Mazur N.S., Mezhueva A.O., Mironenkova Y.A., Mironov O.V., Mischenko A.A., Mitapov Z.S., Mochalnikova V.V., Murzina Y.I., Musaeva K.S., Musin S.I., Narovenkova K.V., Neill S.F., Ogloblin A.N., Osodoeva S.N., Ovsienko E.N., Parsadanova E.L., Pavlikova O.A., Pavlova E.M., Peganova E.V., Petrukhnenko V.A., Pimonova I.S., Pobedintseva U.A., Pobedintseva Y.A., Polshina N.I., Prokopenko I.A., Radyukova I.M., Ramazanova M.S., Ruzhnikova A.A., Safarova A.R., Saydullaeva A.F., Shakhnovich E.B., Shakurova N.R., Simanenkov K.E., Sivunova I.D., Skotnikov R.A., Sobolev M.M., Soloveva E.P., Sotnikov A.P., Subramanian S., Syusyukaylova O.A., Tantsyrev D.A., Taskina D.K., Temirsultanova K.T., Teterich A.A., Tkachenko S.A., Tsygankova N.S., Tyugina Y.A., Tyulegenova M.Z., Vaschenko V.A., Voronkova L.M., Vorotilina L.V., Yavorskaya M.A., Zheleznyak A.V., Zinkevich M.V., Авагимян К.Л., Азанов А.З., Алешин В.А., Анохина Е.П., Антошкина М.И., Ахматова А.М., Бабина К.Г., Балдин П.Л., Банов С.М., Бехтер А.Т., Бисовская Ю.В., Богачева Д.В., Богачева М.В., Болотина Л.В., Борзяница С.М., Борисова Т.А., Бредер В.В., Валиев Т.Т., Варфоломеева С.Р., Ващенко В.А., Волконский М.В., Воронкова Л.М., Гагарин И.М., Гамаюнов С.В., Гафтон Г.И., Голанов А.В., Гольдшмидт П.Р., Горанина Н.С., Горбунова В.А., Горшенина М.Н., Григоренко В.А., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Дорошенко М.Е., Думбрава Р.А., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жукова Н.В., Заседателев А.С., Зафирова М.А., Зефирова М.Ю., Зинькевич М.В., Зырянов С., Иванилов К.Ю., Имянитов Е.Н., Исаев А.А., Казьмин А.И., Каприн А.Д., Кениг Е.Я., Ким А., Кирсанов К.И., Клеянкина С.С., Козлова В.М., Комоза Ю.В., Кондратьева Т.Т., Копанев А.С., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Косырев В.Ю., Краснов Г.С., Крючкова Е.И., Кузеванова Е.А., Лебедева Л.Н., Лесовая Е.А., Ли Я.А., Лозовская Ю.А., Лухманова Д.А., Любченко Л.Н., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Маркина П.М., Маштапа В.В., Межуева А.О., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Михайлова С.Н., Михайлович В.М., Миченко А.В., Мищенко А.А., Моисеенко В.М., Москвина Е.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Наровенкова К.В., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Орлов С.А., Орлова Е.А., Орлова С.А., Осодоева С.Н., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Перминова М.С., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Польшина Н.И., Поляков А.П., Поляков В.Г., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Романов Д.С., Ружникова А.А., Сайдуллаева А.Ф., Самими Н., Сарибекян Э.К., Сафарова А.А., Сельчук В.Ю., Семенова В.В., Сендерович А.И., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Синельников И.Е., Скотников Р.А., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Султанаев С.П., Султанбаев А.В., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Тарасов А.В., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Тулин П.Е., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Тюляндин С.А., Унгурян В.М., Федченко А.К., Феоктистова П.С., Хабриева Х.М., Харатишвили Т.К., Хестанов Д.Б., Ходкевич А.В., Холявка Е.Н., Царева А.С., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Чиркова Т.А., Чичканова А.С., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Шишкина В.С., Шумилкина Е.А., Эфендиева С.Н., Яворская М.А., Якубовская Р.И., Янис С.А., иванов с.а., орлова и.н.