В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Строяковский Д.Л.

Строяковский Д.Л.

Соавторы: Самойленко И.В., Артамонова Е.В., Демидов Л.В., Орлова К.В., Федянин М.Ю., Харкевич Г.Ю., Трякин А.А., Perminov E.V., Гамаюнов С.В., Новак А.В., Стилиди И.С., Бесова Н.С., Жукова Л.Г. показать полностью..., Ратнер Е.И., Титова Т.А., Юрченко А.Е., Абрамов М.Е., Болотина Л.В., Жабина А.А., КАРАБИНА Е.В., Титова Т.А., Трофимова О.П., Andrievsckih M., Orlova R., Teletaeva G.M., Yukalchuk D., Андриевских М.И., Белик А.Д., Жукова Н.В., Кононец П.В., Мочалова А.С., Повышев А.Ю., Проценко С.В., Телетаева Г.М., Belik N., Kit O.I., Moiseenko F.V., Ponomarenko D., Povyshev A.Y., Protsenko S.A., Tsimafeyeu I.V., Zaberezhny I.A., Багрова С.Г., Ганьшина И.П., Горбунова В.А., Гордеева О.Г., Мещеряков А.Г., Моисеенко Ф.В., Мочалова А.А., Обаревич Е.К., Обаревич Е.С., Орлова Е.А., Перминова Е.М., Пономаренко Д.Е., Попов М.И., Проценко С.А., Семиглазов В.Ф., Смолин А.В., Строганова А.М., Филиппенко М.Л., Шелыгин Ю.А., Юкальчук Д.Ю., Alessandro F., Argilés G., Aubel P., Chang V.L., Danielewicz I., Dan’ko S., Evstigneev I.V., Fedorov A.N., Garcia-Alfonso P., Glynne-Jones R., Kanehisa A., Kazmin A.I., Komov D.V., Kroening H., Marfutov V.V., Nersesov I., Novik A.V., Saunders M.P., Shagina I.A., Tjuljandin S., Tkachenko S.A., Utyashev I.A., Van C.E., Vikhrova A.S., Vladimirova L., Volkonskiy M.V., Vorotilina L.V., Yurchenkov A.N., Zhukova N.V., de Wouw A.J., АНАТОЛЬЕВНА7 Ц.Н., Авагимян К.Л., Авилов А.С., Агапова О.И., Азанов А.З., Акопян А.А., Алиев М.Д., Анохина Е.П., Антонова А.В., Антошкина М.И., Арзуманян А.Л., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Баграташвили В.Н., Балдин П.Л., Белова Н.И., Боброва Е.А., Богачева Д.В., Богачева М.В., Болотина Л.В., Борзяница С.М., Бредер В.В., Василевская А.К., Ващенко В.А., Вишневская Я.В., Владимирова Л.Ю., Волковский Н.Л., Волконский М.В., Воронкова Л.М., Воротников И.К., Глигоров Ж., Гольдшмидт П.Р., Горбунова В.А., Гордеева О.О., Гордеева О.В., Горшенина М.Н., Демидова И.А., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Думбрава Р.А., Егоренков В.И., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жуков Н.В., Жукова Н.В., Зафирова М.А., Зейналова А.Р., Зинькевич М.В., Зуева Е.В., Имянитов Е.Н., Ионова Т.И., Казьмин А.И., Калинин А.Е., Калядина В.А., Каннер Д.Ю., Карпенко Е.В., Карпова А.С., Коваленко Е.И., Колоколов Ф.А., Колякина Е.В., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Крамчанинов М.М., Крючкова Е.И., Кузеванова Е.А., Кулевская Е.В., Лактионов К.К., Лебедева Л.Н., Ледин Е.В., Ли Я.А., Лозовская Ю.А., Лубенникова Е.В., Луд А.Н., Лунев И.А., Лухманова Д.А., МАНИХАС А.Г., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Манзюк Л.В., Маркизов С.Н., Маркина П.М., Матвеев Д.А., Маштапа В.В., Межуева А.О., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Мищенко А.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Насхлеташвили Д.Р., Никитина Т.И., Новожилова Е.Н., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Окружнова М.А., Орлов С.А., Орлова С.А., Оскорбин И.П., Осодоева С.Н., Ошейчик А.В., Панина М.В., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петенко Н.Н., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Польшина Н.И., Поляков А.П., Пономаренко Д.С., ПорфирьевБ Н., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Романов А.И., Ружникова А.А., Сайдуллаева А.Ф., Сайтбурханов Р.Р., Саманева Н.Ю., Саранцева К.А., Сарибекян Э.К., Сафарова А.А., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Ситникова Е.Г., Скотников Р.А., Смолин А.В., Смолин А.В., Смолин А.В., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Сороколетов А.В., Соснин М.И., Стативка О.А., Степанова А.В., Сторожакова А.Э., Стрельникова Т.С., Султанаев С.П., Султанбаев А.В., Сысоева Т.А., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Ткаченко Г.В., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Тюляндин С.А., Утяшев И.А., Фадеева Н.В., Федченко А.К., Феоктистова П.С., Филоненко Е.В., Хабриева Х.М., Харатишвили Т.К., Ходкевич А.В., Хуламханова М.М., Цуканов А.С., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Чиркова Т.А., Чичканова А.С., Чумаков И.В., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Шипилова Э.С., Шишкина В.С., Шубин В.П., Шубина И.Ж., Шумилкина Е.А., Шумский А.А., Эльснукаева Х.М., Эфендиева С.Н., Юмшанов А.В., Яворская М.А., Якубов М.Р., соавт с.

27 статей, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 2 тезисов докладов, 2 патента

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 21, Scopus: 31

IstinaResearcherID (IRID): 1294453

Деятельность