Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 к.м.н. Эффективность вакцинотерапии в комбинации с химиотерапией в лечении диссеминированной меланомы кожи

Результаты деятельности

Соавторы: Демидов Л.В., Харкевич Г.Ю., Орлова К.В., Михайлова И.Н., Киселевский М.В., Петенко Н.Н., Строяковский Д.Л., Шубина И.Ж., Заботина Т.Н., Барышников К.А., Новак А.В., Utyashev I.A., Абрамов М.Е., Жукова Н.В., Чкадуа Г.З., Проценко С.В., Трофимова О.П., Юрченко А.Е., Sinelnikov I., Vikhrova A.S., Брюшкова Е.А., Кадагидзе З.Г., Маркина И.Г., Насхлеташвили Д.Р., Чикилева И.О., Baryshnikov A.Y., Orlova R., Protsenko S.A., Serebrovskaya E.O., Zaretsky A.R. Бекяшев А.Х. Борунова (Буркова) А.А. Горбунова В.А. Караулов А.В. Когай Е.В. Утяшев И.А. Харатишвили Т.К. Chudakov D.M. Garanina O. Gogas H. Gutzmer R. Malvehy J. Moiseenko F.V. Novik A.V. Sacco J.J. Schadendorf D. Алиев М.Д. Артамонова Е.В. Ахметьянова А.Е. Бердников С.Н. Жукова Л.Г. Жуликов Я.А. Захарова Е.Н. КАРАБИНА Е.В. Киргизов К.И. Куравский М.Л. Маливанова Т.Ф. Медведев С.В. Назарова В.В. Панов С.М. Петкевич А.А. Петровский А.В. Ситдикова С.М. Строганова А.М. Сулейманова А.М. Табаков Д.В. Хатырев С.А. Хоченкова Ю.А. Циклаури В.Т. Черткова А.И. Шолохов В.Н. Шпудейко П.С. Aa A.K. Abraham A.G. Alessandro F. Chang V.L. Gorski K. Gorski K.S. Grob J. Grob J. Kanagavel D. Karasik S. Kato T. Kazmin A.I. Khakurinova N. Khanonina Е.К. Kirtbaya D.V. Lvov A.N. Mamaev V.M. Mudunov А.М. Mukhametshina G.Z. Nakonechnaya T.O. Pickett A. Pickett C. Podolyakina А.I. Pogorelyy M.V. Serebrovskaya O.E. Shagina I.A. Shemerovskiy A.K. Shubinа I. Stepanova E.V. Tabakov D. Tkachenko S.A. Turchaninova M.A. Valiev R. Vand N. VikhrovaValery V Nazarova A.S. Volkonskiy M.V. Vorotilina L.V. Yurchenkov A.N. Yuzhakova D. Zhukova N.V. Zhulikov Y.I. Zinkina-Orikhan A.V. АНАТОЛЬЕВНА7 Ц.Н. Авагимян К.Л. Автомонов Д.Е. Азанов А.З. Алексеева Е.А. Алиев В.А. Амосова В.А. Анисимова Н.Э. Анохина Е.П. Антошкина М.И. Ахматова А.М. Бабина К.Г. Баграташвили В.Н. Балдин П.Л. Банов С.М. Барышников А.Ю. Барышникова А.М. Барышникова М.А. Богачева Д.В. Богачева М.В. Борзяница С.М. Буйденок В.Ю. Бурова О.С. Вартанян А.А. Ващенко В.А. Вишневская Я.В. Вишнякова Х.С. Волконский М.В. Воронкова Л.М. Гамаюнов С.В. Гаранина О.Е. Гафтон Г.И. Герштейн Е.С. Голанов А.В. Голубцова Н.В. Гольдшмидт П.Р. Горбунова Т.В. Горшенина М.Н. Дворкин М.С. Демченкова М.В. Дергузов А.В. Дешкина Т.И. Джентемиров С.К. Дидук О.В. Дмитроченко М.В. Думбрава Р.А. Емельянов С.А. Ершова М.В. Ефимова М.И. ЖУКОВА Л.Г. Железняк А.В. Жукова Н.В. Жуликов Я.И. Загайнов В.А. Зафирова М.А. Зинькевич М.В. Казьмин А.И. Карабут М.М. Карпова А.С. Ким А. Клейменова И.А. Козлов А.Н. Козлов Н.А. Комоза Ю.В. Копанев А.С. Корниенко Т.И. Косталанова Ю.В. Крючкова Е.И. Кузеванова Е.А. Курганова Е.В. Кушлинский Н.Е. Лебедева Л.Н. Ледин Е.В. Ли Я.А. Лозовская Ю.А. Лукьяшин А.В. Лухманова Д.А. Лушникова А.А. Мазур Н.С. Мазуренко Н.Н. Малейко М.Л. Малик Д.В. Маринов Д.Т. Маркина П.М. Маштапа В.В. Межуева А.О. Мироненкова Я.А. Миронов О.В. Мисюрин В.А. Митапов Ж.С. Михайленко Д.С. Миченко А.В. Мищенко А.А. Морозова Л.Ф. Москвина Е.А. Мочалова А.С. Мурзина Ю.И. Муронец В.И. Мусаева Х.С. Наровенкова К.В. Незнахина М.С. Нечушкин М.И. Овсиенко Е.Н. Оглоблин А.Н. Орлова С.А. Осодоева С.Н. Парсаданова Э.Л. Парсункова К.А. Пеганова Е.В. Перминова М.С. Петрухненко В.А. Пимонова И.С. Польшина Н.И. Поляков А.П. Пресняков А.З. Прокопенко И.А. Проценко С.А. Радюкова И.М. Рамазанова М.С. Романов А.И. Ружникова А.А. Рябая О.О. Сагоян Г.Б. Сайдуллаева А.Ф. Сайтбурханов Р.Р. Сарибекян Э.К. Сафарова А.А. Севостьянова И.А. Семенов Н.М. Сергеев Ю.С. Сивунова И.Д. Симаненков К.Э. Синельников И.Е. Скаткова В.Ю. Скотников Р.А. Смирнова А.В. Сниткин В.М. Соболев М.М. Соловьева Е.П. Соснин М.И. Степанова А.В. Стилиди И.С. Султанбаев А.В. Сысоева Т.А. Сюсюкайлова О.А. Танцырев Д.А. Таскина Д.К. Темирсултанова Т.Х. Тетерин А.А. Ткаченко Г.В. Торжевская г.И. Трещалина Е.М. Тюгина Я.А. Тюлегенова М.Ж. Тюляндин С.А. Файнштейн И.А. Федченко А.К. Федянин М.Ю. Феоктистова П.С. Филиппова М.Г. Филоненко Е.В. Хабриева Х.М. Хакуринова Н.Д. Ходкевич А.В. Хуламханова М.М. Цыганкова Н.С. Черемушкин Е.А. Чермакова К.В. Чиркова Т.А. Чичканова А.С. Чудаков Д.М. Шакурова Н.Р. Шаронов Г.В. Шахнович Е.Б. Шишкина В.С. Шливко И.Л. Шмальгаузен Е.В. Шоуа Э.К. Шумилкина Е.А. Эфендиева С.Н. Яворская М.А.