Образование

Результаты деятельности

Всего: 45 статей, 2 книги, 2 руководства диссертациями, 15 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 77

Просмотреть публикации »

Соавторы: Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., Яровая В.А., Горовцова О.В., Саакян С.В., Голубева О.В., Погребняков И.В., Голанов А.В., Chantada G.L., Ganesan S., Глеков И.В., Горшков И.М., Долгушин Б.И., Костюченко В.В., Трофимов И.А., Yugay O.V., Серов Ю.А., Ankit S.T., Barr J., Essuman V.A., Fandino A., Finger P.T., Gallie B., Kim J., Lam C.P., Lau W.W., Long Q.B., Mallipatna A., Moorthy S., Nummi K. Paul B. Renner L.A. Schaiquevich P. Sharwood P. Utyashev I.A. Wilson F.J. Wilson M.W. Yam J.C. Yosef K. Yousef Y.A. Zhang C. Zhao J. Беннер К.С. Булгакова Е.С. Волкова А.С. Володин Д.А. Демидов Л.В. Котова Е. Намм Р.В. Орлова К.В. Поляков В.Ю. Цинцадзе А.А. Andino R. Brenna R.C. Burges M. Carrera R. Carreras E. Ching-yue W. Jonathan W. Khetan V. Lam C. Liu W.W. Sherwood C.C. Бенда А.Ф. Булгакова Е.С. Виршке Э.Р. Горобцова О.Н. Жильцова М.Г. Ильялов С.Р. Кивель В.А. Козлова В.М. Котельникова А.В. Котова Е.В. Кривовяз О.С. Кривовяз О.С. Кукушкин А.В. Малахова А.А. Матинян Н.В. Михайлова С.Н. Мякошина Е.Б. Назарова В.В. Пантелеева О.Г. Сингх Трофимов И.А. Тунян А.А. Чочаева А.М. Шацкий А.Ф. Abdulkader R.S. Abdulrahaman A.A. Abouelnaga S. Ademola-Popoola D.S. Adeyeye A.O. Aggarwal P. Aghaji A.E. Akatan K. Al A.A. Al-Badri S.A. Al-Dahmash S.A. Al-Hussaini H.H. Al-Jadiry M.F. Al-Jumaily U. Al-Mafrachi A.A. Al-Shaheen A.A. Al-Shammary E.H. Alcasabas Ana P.A. Alemany-Rubio E. Ali A.A. All-Eriksson C. Allen S.K. Almeida A. Alsawidi K.M. Amand A.S. Amankwaa-Frempong D. Amiruddin P.O. Arribas O. Astbury N.J. Atala A. Ataseven E. Atchaneeyasakul L. Atsiaya R. Autrata R. Avshar H. BI Balaguer J. Balayeva R. Barranco H. Bartoszek P. Bartuma K. Bascaran C. Bechrakis N.E. Begimkulova A.S. Benmiloud S. Berete R.C. Bhat S.S. Bhattacharyya A. Bin X. Bolt G. Bonanomi Maria T.B. Borda R. Born F. Bouguila H. Brichard B. Buxton M. Calderón-Sotelo P. Calvo J.P. Camuglia J.E. Carreras Y.A. Cassoux N. Castela G. Català J. Català J. Català J. Català-Mora J. Català-Mora J. Català-Mora J. Cavieres I. Chandramohan A. Correa-Llano G. Correa-Llano G. Correa-Llano G. Correa-Llano G. Dewald I. Eerme K. Epstein N. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. FKantar M. Fernandez D. Fernández-Teijeiro A. HAIDU I. Hime A. Ingvar N. Kapelushnik N. Kara D.A. Kaspi S. Keomisy J. Kivelä T.T. Kivelä T.T. Kivelä T.T. LA Livi R.P. Lopez A. Ma S. Magnusson A. Mano M. Monier E. Morales L. Mruthyunjaya P. Msukwa G. Mudaliar S.S. Muma Kangwa I.M. Murray T. Mustapha T. Naida L. Nair A.G. Natarajan A. Nikitovic D. Nkanga E.D. Nkumbe H.E. Numbi M.N. Nuruddin M. Nyaywa M. Nyirenda C. Obono-Obiang G. Ortega-Hernández M. Ossandon D. Pagarra H. Paintsil V. Parrozzani R. Patton K. Pe\textquotesingleer J. Plager D.A. Polania R.A. Portabella S.A. Porto A.M. Qayyum S. Ramanjulu R. Ramasubramanian A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Randhawa J.K. Randrianarisoa H.L. Rashid R. Reynders D. Ribadu D. Rijin K. Ritter-Sovinz P. Rogowska A. Rojanaporn D. Roth Paule A.N. SWaddell K. Sahoo C. Saiju R. Saintot A.a. Suresh P. Sutyawan F.O. TM USA Uyên H.T. Walia D. Wang S. Wangtiraumnuay N. Widiarti W. Wiwatwongwana A. Wiwatwongwana D. Worley C.C. Xiao Y. Yaghy A. Yang H. Ye Ye H. Yi X. Yizhuo H. Zaretsky A.R. Zein E. ad a.l. al e. ali a.a. papyan r.a. saa a.a. Абдигалиева Ж.К. Аким А.А. Алина А.А. Антипина Н.А. Арифи Н. Ася М.М. Володин Д.П. Горбунова Т.В. Дзампаев А.З. Долгополов И.С. Желудкова О.Г. Кадим А.К. Казанцев А.П. Керимов П.А. Клеянкина С.С. Косырев В.Ю. Котова Е.С. Котова Е.С. Крепак А.И. Лапин В.Н. Ледовских И.Н. Лестровая А.И. Летягин И.А. Лис Д.А. Малюгин Б.Э. Маркина И.Г. Мартынков Д.В. Мартынов Л.А. Местер Л.Д. Михайлова Е.В. Мусина А.Я. Мусина Ю.О. Науменко О. Нероев В.В. Нижников А.И. Нисиченко Д.В. Перин А.С. Попов А.В. Попович М.И. Пути ф. Рассада С.А. Редли М. Ремез А.С. Рот С. Рубанская М.В. Рубанский М.А. Сарян А.Г. Семенов В.А. Сенжапова Э.Р. Сухоруких О.Т. Тацков Р.А. Тацков Р.А. Хадури В.Г. Харкевич Г.Ю. Хестанов Д.Б. Цапук Д.А. Шапрон Б. Шахер Ф.Х. Шубина И.Ж. Югай О.В. Якуб М. Ян Ц. нечушкина и.с.