Образование

Результаты деятельности

Всего: 67 статей, 1 книга.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 944, Scopus: 1138

Просмотреть публикации »

Соавторы: Осипова Э.А., Kulepov V.F., Pan’kov G.L., Danilchenko I.A., Gress T., Milenin M.B., Koshechkin A.P., Fialkovskii S.V., Konischev K., Pliskovskii E.N., Shaibonov B.A., Миргазов Р.Р., Belolaptikov I.A., Кузьмичев Л.А., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., D’Yachok A.N., Dzhilkibaev Z.A., Ainutdinov V.M., Klabukov A., Rozanov M.I., Гресь О.А., Просин В.В., Попова Е.Г., Doroshenko A.A., Полещук В.А., Spiering C., Tarashansky B., Budnev N.M., Wischnewski R. Golubkov K. Rubzov V.Y. Яшин И.В. Balkanov V. Sheifler A. Широков А.В. Zhukov V.A. Bogorodsky D. Mikheyev S. Лубсандоржиев Б.К. Grishin O. Avrorin A.V. Климов Е.А. Kochanov A. Lyashuk V. Rjabov E.V. Zagorodnikov A.V. Chensky A. Bannasch R. Brudanin V.B. Kebkal K.G. Kuleshov D. Semenei Y.A. Скурихин А.В. Gafarov A.R. Bezrukov L. Парфенов К.В. Суворова О.С. Kebkal O.G. Klimushin S. Middell E. Mikolajski T. Shelepov M.D. Tabolenko V. Koshel F.K. Смагина Т.И. Kuznetzov V.E. Pavlov A.I. Кочин А.В. Korobchenko A. Tarashanky B. Avrorin A.V. Borschov D. Budnev N.M. Davidov Y. Honz Z. ЗУРБАНОВ В.Л. Belolaptikov I.A. Klimov A.I. Kuleshov D.A. Streicher O. Аврорин А.Д. Коробченко А.В. Domogatsky G.V. Moiseiko N.I. Vyatchin E. Zurbanov V.L. Буднев Н.М. Васильев Р.Б. Burmistrov K.V. Djilkibaev Z.A. Pan’kov A.L. Perevalov A. Suvorova O.V. Vasiljev R.V. Yagunov A. Zhukov V.A. Чернов Д.В. Яковлев С.А. Honz Z. Kiss D.D. Koshel' F.K. Petuhov D.P. Rozinov M. Thon T. Коростелева Е.Е. Aynutdinov V.M. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Sokalski I.A. Tarashanski B.A. Tarashchanskii B.A. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Кожин В.А. Яковлев С.А. Яковлев С.Г. Antipin K.V. DOBRYNIN V. Garus A.A. LOVTSOV S. Lovzov S.V. Mikheev S.P. Netikov V.A. Portyanskaya I. Rastegin A. Schmidt T. Sinegovsky S.I. Yu R.V. Безруков Л.Б. Перевалов А.А. Похил Г.П. Borisovets B.A. Djilkibaev J.A. Dobrinin V. Donskych L.A. Dudkin G.N. Dzhilkibaev J.M. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. EGOROV Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Golikov A.V. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Il’yasov R. Kabikov V.B. Karle A. Klimushin B. Kondrashin A.A. Kostunin D. Krabi J. Lanin O.Y. Laudenskaite J.J. Ljaudenskaite J.J. Lopin A.L. M I.R. M I.R. M I.R. Middell A. Migneco E. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. PRZHIYALGOVSKAYA N. Padusenko A.N. Petruccetti M. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. Rubtsov P. Rubtsov V.F. Rzhestshitski A.V. Shaibonov V. Sumanov A.A. Tanko L. Toht G. Toth G. Tothi G. Vishnevskii R. Wiebusch C. Агапов И.И. Апевалова З.В. Гапоненко А.Ю. Егоров Е.Н. Магдесиева Т.В. Павлов А.А. Пахоруков А.Л. Петрова И.С. ТИМЧЕНКО В.В. ТРАПИЦЫН С.Ю. ТРАПИЦЫНА Г.Н. ЧУРИЛИНА И.Н. Черкаев Г.В.