Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 210, Scopus: 278

Просмотреть публикации »

Соавторы: Bogorodsky D., Golubkov K., Konischev K., Pliskovskii E.N., Shaibonov B.A., Sheifler A., Осипова Э.А., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Pan’kov G.L., Belolaptikov I.A., Doroshenko A.A., Gaponenko O.N., Gress T., Milenin M.B., Panfilov A.I., Tarashansky B., Миргазов Р.Р., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Lyashuk V., Суворова О.С., Rozanov M.I., Полещук В.А., Dzhilkibaev Z.A., Zagorodnikov A.V. Klabukov A. Кузьмичев Л.А. Budnev N.M. Korobchenko A. Rjabov E.V. Bannasch R. Brudanin V.B. Grishin O. Kebkal K.G. Rubzov V.Y. Spiering C. Zhukov V.A. Гресь О.А. Попова Е.Г. Скурихин А.В. Широков А.В. Gafarov A.R. Wischnewski R. Просин В.В. Kochanov A. Middell E. Mikheyev S. Климов Е.А. Kebkal O.G. Смагина Т.И. Balkanov V. Djilkibaev Z.A. Honz Z. Pan’kov A.L. Perevalov A. Yagunov A. Zurbanov V.L. Koshel' F.K. Shelepov M.D. Tabolenko V. Буднев Н.М. Кочин А.В. Яшин И.В. Koshel F.K. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Кожин В.А. Яковлев С.Г. Klimov A.I. Mikheev S.P. Portyanskaya I. Rubtsov V.F. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Avrorin A.V. DOBRYNIN V. Dobrinin V. Hons Z. Kostunin D. LOVTSOV S. Lolenko A.I. Middell A. Rastegin A. Rozinov M. T Gress (Irkutsk State I.U. Tarashanky B. Tarashchanskii B.A. Yu R.V. the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o. Аврорин А.Д. Пахоруков А.Л. РУБЦОВ В.Ю.