Образование

Результаты деятельности

Всего: 38 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 317, Scopus: 449

Просмотреть публикации »

Соавторы: Pliskovskii E.N., Осипова Э.А., Konischev K., Shaibonov B.A., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Миргазов Р.Р., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Pan’kov G.L., Bogorodsky D., Gress T., Doroshenko A.A., Milenin M.B., Panfilov A.I., Golubkov K., Ainutdinov V.M., Gaponenko O.N., Lyashuk V., Tarashansky B., Belolaptikov I.A., Domogatskii G.V., Dzhilkibaev Z.A., Rjabov E.V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Rozanov M.I., Скурихин А.В. Avrorin A.V. Gafarov A.R. Полещук В.А. Kebkal O.G. Kuleshov D. Zagorodnikov A.V. Klabukov A. Кузьмичев Л.А. Смагина Т.И. Budnev N.M. Koshel F.K. Rubzov V.Y. Гресь О.А. Grishin O. Shelepov M.D. Spiering C. Tabolenko V. Zhukov V.A. Попова Е.Г. Широков А.В. Wischnewski R. Просин В.В. Суворова О.С. Kochanov A. Middell E. Mikheyev S. Климов Е.А. Кочин А.В. Honz Z. Balkanov V. Avrorin A.V. Korobchenko A. Аврорин А.Д. Яшин И.В. Belolaptikov I.A. Kuleshov D.A. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Domogatsky G.V. Tarashanky B. Budnev N.M. Suvorova O.V. Буднев Н.М. Яковлев С.А. Djilkibaev Z.A. Honz Z. Pan’kov A.L. Perevalov A. Yagunov A. Zhukov V.A. Zurbanov V.L. Koshel' F.K. Кожин В.А. Rozinov M. Aynutdinov V.M. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Яковлев С.А. Яковлев С.Г. Klimov A.I. LOVTSOV S. Mikheev S.P. Portyanskaya I. Rastegin A. Rubtsov V.F. Tarashanski B.A. Yu R.V. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Демидов С.В. Ермаков Г.Г. Перевалов А.А. Antipin K.V. DOBRYNIN V. Dobrinin V. Dvornicky R. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. Fajs L. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Hons Z. Kostunin D. LjashukVI Lolenko A.I. M I.R. M I.R. M I.R. Middell A. Mikolajski T. T Gress (Irkutsk State I.U. Tarashchanskii B.A. the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o. Гафаров Р.Р. Мишенин М.В. Пахоруков А.Л. РУБЦОВ В.Ю. дорошенко