Образование

Результаты деятельности

Всего: 61 статья, 14 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 895, Scopus: 1156

Просмотреть публикации »

Соавторы: Kulepov V.F., Осипова Э.А., Gress T., Pan’kov G.L., Konischev K., Panfilov A.I., Pliskovskii E.N., Миргазов Р.Р., Fialkovskii S.V., Koshechkin A.P., Shaibonov B.A., Danilchenko I.A., Belolaptikov I.A., D’Yachok A.N., Ainutdinov V.M., Dzhilkibaev Z.A., Rozanov M.I., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., Кузьмичев Л.А., Klabukov A., Doroshenko A.A., Полещук В.А., Попова Е.Г., Spiering C., Tarashansky B., Гресь О.А., Budnev N.M., Wischnewski R., Просин В.В. Golubkov K. Rubzov V.Y. Sheifler A. Широков А.В. Яшин И.В. Zhukov V.A. Balkanov V. Bogorodsky D. Mikheyev S. Grishin O. Avrorin A.V. Rjabov E.V. Zagorodnikov A.V. Климов Е.А. Kochanov A. Lyashuk V. Лубсандоржиев Б.К. Bannasch R. Brudanin V.B. Kebkal K.G. Gafarov A.R. Kuleshov D. Скурихин А.В. Kebkal O.G. Shelepov M.D. Tabolenko V. Chensky A. Mikolajski T. Semenei Y.A. Суворова О.С. Middell E. Koshel F.K. Tarashanky B. Парфенов К.В. Смагина Т.И. Avrorin A.V. Honz Z. Klimushin S. Kuznetzov V.E. Pavlov A.I. Кочин А.В. Belolaptikov I.A. Bezrukov L. Korobchenko A. Kuleshov D.A. Аврорин А.Д. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Borschov D. Davidov Y. Domogatsky G.V. Streicher O. Буднев Н.М. Klimov A.I. Budnev N.M. Moiseiko N.I. Zurbanov V.L. Burmistrov K.V. Pan’kov A.L. Perevalov A. Suvorova O.V. Vasiljev R.V. Vyatchin E. Yagunov A. Яковлев С.А. Djilkibaev Z.A. Zhukov V.A. Кожин В.А. Чернов Д.В. Яковлев С.Г. Honz Z. Koshel' F.K. Petuhov D.P. Tarashchanskii B.A. Thon T. Васильев Р.Б. Aynutdinov V.M. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Kiss D.D. Rozinov M. Sokalski I.A. Tarashanski B.A. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Яковлев С.А. Antipin K.V. DOBRYNIN V. Dvornicky R. Fajs L. Garus A.A. LOVTSOV S. Lovzov S.V. Mikheev S.P. Netikov V.A. Portyanskaya I. Rastegin A. Rubtsov P. Rushai V.D. Simkovic F. Sinegovsky S.I. Stekl I. Yu R.V. Безруков Л.Б. Дьячок А.Н. Карамов Э.В. Козликин М.Б. Панфилов А.И. Перевалов А.А. Похил Г.П. Сафронов Г.Б. Borisovets B.A. Djilkibaev J.A. Dobrinin V. Donskych L.A. Dudkin G.N. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. EGOROV Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Golikov A.V. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Il’yasov R. Kabikov V.B. Karle A. Klimushin B. Kostunin D. Krabi J. Lanin O.Y. Laudenskaite J.J. Ljaudenskaite J.J. Lopin A.L. M I.R. M I.R. M I.R. Middell A. Migneco E. Nemchenko M.N. Nikiforov S. Ogievetsky N.V. Padusenko A.N. Petruccetti M. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. Polityko S.I. Rubtsov V.F. Rzhestshitski A.V. Rzhetsichkii A.V. Sorokovikov M.N. Sorokovikov M.N. Sumanov A.A. Tanko L. Toht G. Toth G. Tothi G. Vishnevskii R. Wiebusch C. Гапоненко А.Ю. Павлов А.А. Пахоруков А.Л.