Образование

Результаты деятельности

Всего: 64 статьи, 6 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 910, Scopus: 1115

Просмотреть публикации »

Соавторы: Осипова Э.А., Koshechkin A.P., Panfilov A.I., Pliskovskii E.N., Fialkovskii S.V., Kulepov V.F., Milenin M.B., Pan’kov G.L., Gress T., Konischev K., Shaibonov B.A., Миргазов Р.Р., Domogatskii G.V., D’Yachok A.N., Belolaptikov I.A., Gaponenko O.N., Ainutdinov V.M., Doroshenko A.A., Dzhilkibaev Z.A., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Klabukov A., Tarashansky B., Полещук В.А., Попова Е.Г., Golubkov K., Гресь О.А., Просин В.В., Rubzov V.Y., Sheifler A. Spiering C. Wischnewski R. Budnev N.M. Balkanov V. Яшин И.В. Bogorodsky D. Zhukov V.A. Широков А.В. Mikheyev S. Grishin O. Lyashuk V. Rjabov E.V. Avrorin A.V. Kochanov A. Лубсандоржиев Б.К. Bannasch R. Zagorodnikov A.V. Климов Е.А. Скурихин А.В. Brudanin V.B. Kebkal K.G. Gafarov A.R. Kuleshov D. Kebkal O.G. Bezrukov L. Chensky A. Shelepov M.D. Смагина Т.И. Koshel F.K. Tabolenko V. Суворова О.С. Klimushin S. Middell E. Mikolajski T. Парфенов К.В. Kuznetzov V.E. Budnev N.M. Pavlov A.I. Tarashanky B. Кочин А.В. Avrorin A.V. Honz Z. Korobchenko A. Semenei Y.A. Belolaptikov I.A. Borschov D. Davidov Y. Kuleshov D.A. Аврорин А.Д. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Domogatsky G.V. Klimov A.I. Djilkibaev Z.A. Moiseiko N.I. Streicher O. Suvorova O.V. Vasiljev R.V. Zurbanov V.L. Буднев Н.М. Яковлев С.А. Burmistrov K.V. Honz Z. Pan’kov A.L. Perevalov A. Yagunov A. Zhukov V.A. Thon T. Кожин В.А. Kiss D.D. Koshel' F.K. Petuhov D.P. Rozinov M. Sokalski I.A. Vyatchin E. Васильев Р.Б. Aynutdinov V.M. Garus A.A. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Netikov V.A. Tarashanski B.A. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Похил Г.П. Яковлев С.А. Яковлев С.Г. Antipin K.V. DOBRYNIN V. LOVTSOV S. Lovzov S.V. Mikheev S.P. Portyanskaya I. Rastegin A. Rubtsov V.F. Sinegovsky S.I. Tarashchanskii B.A. Yu R.V. Безруков Л.Б. Перевалов А.А. Borisovets B.A. Demidov Domogatsky G.V. Djilkibaev J.A. Dobrinin V. Donskych L.A. Dudkin G.N. Dzhilkibaev J.M. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. EGOROV Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Golikov A.V. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Il’yasov R. Kabikov V.B. Karle A. Kostunin D. Krabi J. Lanin O.Y. Laudenskaite J.J. Laudinskaite J.J. LjashukVI Ljaudenskaite J.J. Lopin A.L. Lovtzov S.V. M I.R. M I.R. M I.R. Middell A. Migneco E. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. Padusenko A.N. Petruccetti M. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. Rubtsov P. Rzhestshitski A.V. Shaibonov V. Sumanov A.A. T Gress (Irkutsk State I.U. Tanko L. Toht G. Toth G. Tothi G. Vishnevskii R. Wiebusch C. Yashin Y.S. Zurbanov Hide V.L. the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o. Гапоненко А.Ю. Павлов А.А. Пахоруков А.Л. Чернов Д.В. дорошенко