Образование

Результаты деятельности

Всего: 85 статей, 38 тезисов докладов, 1 диссертация, 1 дипломная работа, 53 доклада на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 478, Scopus: 913

Просмотреть публикации »

Соавторы: Карганова Г.Г., Осолодкин Д.И., Палюлин В.А., Ishmukhametov A., Орлов А.А., Белова О.А., Зефиров Н.С., Волок В.П., Дуева Е.В., Romanova L.I., Шустова Е.Ю., Rogova Y.V., Гмыль А.П., Холодилов И.С., Шевцова А.С., Буренкова Л.А., Коршун В.А., Aralov A.V., Chistov A.A., Егоров А.М., Еремеева Т.П., Коротков Ю.С., Пиняева А.Н., Романова Л.Ю., Уварова В.И., Shishova A.A., Ивин Ю.Ю., Игнатьев Г.М., Ковпак А.А., Мотузова О.В. Gmyl L.V. Vorovitch M.F. Аверина Е.Б. Елецкая А.А. Красота А.Ю. Лукашев А.Н. Никитина А.А. Хватов Е.В. Чернохаева Л.Л. Baykova O.Y. Brylev V.A. Shakaryan A. Беляев Е.С. ГОРДЕЙЧУК И.В. Доценко В.В. Короткова Е.А. Матюгина Е.С. Морозова Н.С. Пиванова Г.П. Устинов А.В. Drenichev M.S. Ivanova O.E. Pentkovski V.M. Proskurin G.V. Варижук А.М. Иванова О.Е. Колпакова Е.С. Кочетков С.Н. Литов А.Г. Рогова Ю.В. Седенкова К.Н. Слесарчук Н.А. Штро А.А. Bell-Sakyi L. Bespyatova L.A. Bugmyrin S.V. Frolov K.A. Goryashenko A.S. Khandazhinskaya A. Korshun V.A. Kutyakov S.V. Maikova G.B. Shevtsova A.S. Siniugina A.A. Tsvetkov V.B. Алферова В.А. Аралов А.В. Бибилашвили Р.Ш. Гмыль Л.В. Гришин Ю.К. Жеребкер А.Я. Каира А.Н. Кирпичников М.П. Михайлов С.Н. Моисеенко А.В. Молокоедов А.С. Никитин Т.Д. Ословский В.Е. Палькеева М.Е. Перминова И.В. Сидорова М.В. Соколова О.С. Тучинская К.К. Фомина А.Д. Хапчаев Ю.Х. Хватов Е.В. Ходарович Ю.М. Шайтан К.В. CHUMAKOV K. Frolenko V.S. Ieshko E.P. Ignatova A.A. Jegorov A.V. Krivokolysko S.G. Lioznov D. Manuvera V.A. Pivanova G.P. Snoeck R. Streshnev P.P. Varnek A. Авдеев Д.В. Анкудинова А.В. Апарин И.О. Байкова О.Ю. Бартов М.С. Белялетдинова И.Х. Беспятова Л.А. Бугмырин С.В. Бутов Г.М. Василенко Д.А. Глухов Г.С. Гра О.А. Грунина Т.М. Дедков В.Г. Ершова А.С. Иешко Е.П. Карягина-Жулина А.С. Килячина А.С. Коручеков А.А. Кузнецова Т.С. Курагина В.М. Кучина В.В. Лазарев В.Н. Лунин В.Г. Маркелов М.Л. Мефед К.М. Мустафина А.Н. Никитин Н.А. Николаева Ю.В. Овчинников М.В. Парфёнова Е.В. Помазкина Л.В. Пурмак К.А. Радченко Е.В. Рубекина А.А. Савина Д.М. Сапожникова К.А. Сухоруков М.В. Феофанов А.В. Цзан С. Чистов А.А. Чумаков С.П. Шамсутдинов А.Ф. Шипулин Г.А. Ширшин Е.А. Яковенко М.Л. Aibulatov S.V. Akhmatova N.K. Akhmedova D.A. Ales C. Anastasia G. Antonova L. Aydakova A.V. Bayurova E. Bekova M.V. Bell-Saky L. Bobokhonova M.S. Bobrovsky P.A. Boiko E.A. Bulanenko V.P. Butenko A.M. Böttcher S. DYUNIN A.G. Danilenko Deshevoi S.E. Diedrich S. Dobrosmislov I.A. Dodina M.S. Drexler J.F. Drosten C. Dzhaparidze N.I. Dzhivanian T.I. Eis-Hübinger A. Erovichenkov A.A. Erovichenkov A.A. Eugene K. Eugene N. Faizuloev E.B. Fedonin G. Feldblium I. Galushkina Z.M. Garshinina A. Gavelya N.V. Golitsyna L.N. Gracheva A. Grafskaia E. Grard G. Greiner L. Gridneva K.A. Grishina K.G. Gunnar W. Horvath D. Ilia P. Ipatova D.V. Ivanov A. Ivanov A.P. Ivanova O. Joanna Z. KOOPMANS M. Kamzeeva P. Khalin A.V. Khamitov R. Khrulev A.A. Klimentov A.S. Korduban A.K. Korduban A.K. Kozhokar U.S. Kryuchkov R.A. LENEVA I. Lekana-Douki S. Leneva I. Leroy E. Litvinov D.S. Lukyanenko E.R. Lyapustin V.N. Lyashchuk A.M. Matsvay A. Mikhura I.V. Milovanov Y.S. Milovanova L.Y. Morozkin E.S. Mutnykh E.S. Neverov A.D. Nkoghe D. Novikova N.A. Oksanich A.S. Pilikova O.M. Pimkina E.V. Porozov Y.B. Rathi B. Reimerink J. Romanenko E.M. Romanenkova N.I. Romanova E.G. Rozaeva N.R. Safonova M.V. Savelyev E.N. Sergienko O.V. Shchukina V. Shmanai V.V. Svetlova J. Tatjana A.Ž. Taty-Taty R. Tcelykh I.O. Timofeev A.V. Tuchynska K. Tyurin A.P. Uslu G. Vakalova E.V. Vladimir O. Vyacheslav S.K. Yagovkina N.V. Yagovkina N.V. Zakharova M.Y. komissarov Överby A.K. Агол В.И. Акимкин В.Г. Алешенко Н.Л. Алешина Ю.А. Алиева Р.Ш. Антонов Л.П. Антонова Л.П. Артемов Е.К. Астраханцева И.В. Ахмадишина Л.В. Бабкина Г.М. Багров Д.В. Бекетов В.Д. Беляков С.В. Бойко В.А. Бондарева М.А. Бриджеш Р. Брылёв В.А. Брылёв В.А. Бутенко А.М. Валдохина А.В. Ведешина А.А. Войцеховская Я.А. Габибов А.Г. Галочкина А.В. Галушкина З.М. Ганчарова О.С. Гинцбург А.Л. Гоголева В.С. Горелов А.В. Громов А.В. Гудов В.П. Дзагурова Т.К. Драчева Н.А. Друцкая М.С. Дудина М.С. Ежлова Е.Б. Еровиченков А.А. Жернов Ю.В. Зайцев П.А. Зацепин Т.С. Зварцев Р.В. Зверев В.В. Зефиров Н.А. Зефирова О.Н. Золотов Н.Н. Зырина А.Н. Иванов В.Н. Иванов И.С. Иванченко А.В. Исаева О.В. Ишмухаметов А.З. Казеева А.А. Калиберда Е.Г. Карань Л.С. Карлова М.Г. Карташова Н. Карташова Н.А. Кедик С.А. Клементов А.С. Клотченко С.А. Книжник А.А. Кнорре В.Д. Ковальчук И.В. Ковальчук И.В. Кожокарь У.С. Корчева А.П. Костюкевич Ю.И. Краснопрошина Л.И. Круглов А.А. Крючков Р.А. Кудрявцев В.В. Кузнецов Н.А. Куляев П.О. Курашова С.С. Куркин А.В. Лагарькова М.А. Ларичев В.Ф. Липская Г.Ю. Логинова С.В. Логиновских Н.В. Лящук А.М. Мазанкова Л.Н. Макенов М.Т. Максимов Н.Л. Манухина М.С. Мельникова А.А. Миненков Д.С. Миропольская Н.А. Михновец И.Э. Мойсенович А.М. Морозов А.С. Мухин Н.А. Назарова А.А. Недоспасов С.А. Нидхи Д. Николаев Е.Н. Новиков М.С. Оtrashevskaya E.V. Орлинсон Б.С. Орлов А.А. Османов И.М. Охезин Е.В. Парузина Д.В. Парфёнова Е.В. Пейсикова А.В. Петремгвдлишвили К. Погодина В.В. Позмогова Г.Е. Полохов А.Л. Попова А.Ю. Порозов Ю.Б. Поромов А.А. Припузова Н.С. Проскурин Г.В. Простова М.А. Прохорчук Е.Б. Романенко В.В. Романенко Е.Н. Романенко Е.Н. Рыбаков В.Б. Рычев М.В. Северов В.В. Семин Я.К. Семихин А.С. Сильнова О.В. Смирнов И.В. Соломащенко Н.И. Сольев П.Н. Сперанская А.С. Стрелков С.В. Стрешнев Ф.П. Терешкина Н.В. Тихонова Г.А. Ткачук А.П. Трухин В.П. Улащик Е.А. Усенко Д.В. Устюгов А.А. Федорова О.С. Федякина И.Т. Фроленко В.С. Хафизов К.Ф. Хербст А. Хитрина Е.В. Хуторецкая Н.В. Чеканова Т.А. Чернявская О.П. Шаталов Д.О. Юсупов И.Р. Якименко В.В. Яковлев А.С. Яковук А.С. Ярмольская М.С.