Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2014 д.х.н. Дизайн и синтез бифункциональных аурофильных органических лигандов и координационных соединений на их основе для биологического применения.
  • 2005 к.х.н. Пиридилзамещенные 2-тиоксотетрагидро-4-н-имидазол-4-оны, 2-алкилтио-3,5-дигидро-4н-имидазол-4-оны и их комплексы с переходными металлами. Синтез и физико-химическое исследование

Результаты деятельности

Соавторы: Белоглазкина Е.К., Зык Н.В., Клячко Н.Л., Головин Ю.И., Скворцов Д.А., Гаранина А.С., Абакумов М.А., Горелкин П.В., Ефремова М.В., Кабанов А.В., Моисеева А.А., Мачулкин А.Э., Ivanenkov Y.A., Ерофеев А.С., Красновская О.О., Рудаковская П.Г., Ванеев А.Н., Финько А.В., Савченко А.Г., Успенская А.А., Петров С.А., Власова К.Ю., Кукушкин М.Е., Ямансаров Э.Ю., Koteliansky V., Веселов М.М., Колмогоров В.С., Петров Р.А., Ананьева И.А., Белоглазкина А.А. Шпигун О.А. Корчев Ю.Е. Алова А.В. Грибановский С.Л. Зык Н.Ю. Киреев И.И. Маклакова С.Ю. Чехонин В.П. Антипин Р.Л. Ковалев С.В. Пичугина Д.А. Науменко В.А. Шафиков Р.Р. Нименко Е.А. Водопьянов С.С. Березина А.В. Лопухов А.В. Голубина Е.В. Зайцева Е.А. Ле-Дейген И.М. Nalench Y.A. Бер А.П. Зефиров Н.С. Никитин А.А. Тафеенко В.А. Гук Д.А. Длин Е.А. Елфимова Я.А. Лопатухина Е.В. Юдин И.В. Wiedwald U. Алиева И.Б. Барская Е.С. Новак П. Edwards C. Romashkina R.B. Ерофеев А.С. Рахимов Р.Д. Усвалиев А.Д. Филатова Л.Ю. Farle M. Spasova M. Аверочкин Г.М. Воробьева Н.С. Донцова О.А. Евтеев С.А. Котелянский В.Э. Миронов А.В. Тимошенко Р.В. Prelovskaya A.O. Zhigachev A.O. Абакумова Т.О. Белова А.Б. Должикова В.Д. Кост О.А. Шаповалова Е.Н. (Schetinin I. Akasov R. Saltykova I.V. Барашкин А.А. Биневский П.В. Бутин К.П. Вацадзе С.З. Головин Д.И. Демихов Е.И. Ливанцова Л.И. Мельников М.Я. Плотникова Е.А. Ромашкина Р.Б. Abakumov M.A. Khlobystov A.N. Kutsenok E. Блохина А.Д. Богданова Ю.Г. Волкова Н.С. Ефременко Е.Н. Зацепин Т.С. Низамов Т.Р. Николаев С.А. Покровский В.С. Семкина А.С. Упоров И.В. Aladinskaya A.V. Deyneka E. Veselov M.S. Ворожцов Н.И. Грин М.А. Легоцкий С.А. Манжелий Е.А. Мирошников К.А. Науменко В.А. Польшаков В.И. Спектор Д.В. Степанова С.П. Хазанова Е.С. Saltykova I.V. Алексашкин А.Д. Герасимов В.М. Гопко В.В. Иваненков Я.А. Кудряшова Е.В. Кузьменко Н.Е. Пергушов В.И. Сахаров Д.А. Смирнова Г.Б. Сокольски М. Chekhonin V.P. Demikhov T. Novak P. Nukolova N.V. Выговский А.А. Елизарова А.Л. Зефирова О.Н. Мажуга М.П. Малинников В.М. Мельников П.А. Мишкинис Б.Я. Новоторцев В.К. Подругина Т.А. СОМОНОВА О.В. Соколов А.И. Софронова А.А. Теренин В.И. Трофимова Е.В. Царева Я.О. Чупров А.Д. Шипулин Г.А. Шишкина И.Н. Шкиль Д.О. (Salihov S. Filkov G.I. Melnikov P.A. Mogilnikov P. Moiseev F.S. Ostroverkhov P.V. Shimorskiy A.V. Zorkina Y.A. Абакумов А.М. Жиронкина О.А. Кротова И.Н. Кузнецова О.Ю. Лебедев Д.Н. Локтева Е.С. Лягин И.В. Метелкина О.Н. Никитина В.Н. Никольская И.И. Ондар Е.Э. Рыжова О.Н. Селезнев Е.И. Тищенко К.И. Чмелюк Н.С. Шумм А.Б. Шумм Б.А. Юреня А.Ю. Якубовская Р.И. Abakumov М.А. Frolova N.A. Grebennikov I.S. Kalinina M.A. Korchev Y.E. Legotsky S.A. Manzheliy E.A. Myrovali E. Pavel N. Sandulenko Y.B. Shilova O.V. Valikhov M.P. Vishnevskiy D.A. Yamidanov R.S. abramova o. Айгинин А.А. Архангельская О.В. Безруков Д.С. Белогурова Н.Г. Борисова Ю.А. Габбасов Р.Р. Гурина О.И. Еремеев Н.Л. Еремин В.В. Каргов С.И. Кашаев А.С. Кораблина Д.Д. Кудринский А.А. Кучеров Ф.А. Лаврушкина С.В. Мазо Г.Н. Морозов И.В. Морозова А.Ю. Назаренко А.Г. Обрезкова М.В. Осин С.Б. Остерман И.А. Павлов К.Г. Панченко В.Я. Пистрак А.Г. Поликарпов М.А. Путилин Ф.Н. Сарвин Н.А. Свиридова Л.А. Сергиев П.В. Стеклов М.Ю. Стрелкова О.С. Тагирова М.А. Тарасевич Б.Н. Тарасов В.П. Уварова В.И. Узбеков Р.Э. Ушакова В.М. Филатов В.Е. Чернышева А.Н. Чеснокова Н.Б. Чуев М.А. Шестаков А.Ф. Эзжеленко Д.И. Aladinskiy V.A. Angelakeris M. Chernysheva A.N. Chufarova N.V. Edwards C. Frolov V.V. Grigorkevich O. Grinenko N.F. Heidelmann M. Khabashesku V.N. Khudyakov A.D. Lapankova A.V. Levada E. Lopatuhina E. Naumov A.V. Polyakova Y.A. Priyma A.D. Salihov S.V. Samodurov A.S. Semkina A. Shchetinin V. Shevchuck A.I. Sokolski-Papkov M. Sokolsky-Papkov M. Zhang Y. Аскерка М.С. Батракова Е.В. Болдырев И.А. Будынина Е.М. Буренина О.Ю. Варфоломеев С.Д. Василевский С.В. Васильева Л.А. Гервиц Н.Е. Гиппиус А.А. Головин Д.Ю. Гудкова И.О. Загрибельный Б.А. Зверева М.Э. Зефиров Н.А. Зубков Е.А. Каргов И.С. Карпов Н.А. Карпова Е.В. Кляцкина С.Р. Ковальчук М.В. Комарова Е.С. Константинов Д.И. Константинов М.В. Котковский Г.Ю. Кузнецов И.И. Кунин М.А. Ларенков А.А. Леонов С.В. Мазур Д.М. Миронов А.Ф. Ненайденко В.Г. Нуколова Н.В. Ольшанова А.С. Омельянчик А.С. Першина А.Г. Пистрак Г.М. Поташникова Д.М. Решитько Г.С. Родионова В.В. Рубцова М.П. Рыбаков А.С. Рябая О.О. Свириденкова Н.В. Тишков В.И. Трофименко А.В. Черепанов В.М. Чумакова Н.А. Шилина М.И. Юдина А.С. Яминский И.В. Agafonov V.N. Beloglazkin A.A. Beshnova D.A. Chamberlain T.W. Champness N.R. Davydov V. Dejneka A. Dozhikova V.D. Edwards A. Egorov M.V. Ivachtchenko A.V. Jonusauskas G. Kashaev A.S. Kavalerskaya N.E. Khazanova E.S. Khramtsov M.A. Kondratyeva A.A. Kuznetsov A. Kuznetsov S.A. Lebedeva M. Lobov A. Lunov O. Lunova M. Marina S. Minin A.S. Murugesan S. Neustroeva N. PUCHNINA E. Pantiushenko I.V. Parkhomenko Y.N. Pavlovskaya G.E. Popkov A.M. Rance G.A. Schroder M Silantyev A.N. Silantyev A. Soloveva K. Suvorov N.V. Sviderskaya E.V. Sypalov S.A. Tsepkov M.G. Vorobyeva N.S. Y e.I. Yasufumi T. Zhigachev A.O. Zi-An L. Абрамович М.С. Акаев А.А. Аль-Хазраджи А.S. Андреева И.П. Апарин И.О. Балабушевич Н.Г. Бачева А.В. Беззубов С.И. Белый Т.С. Богданов А.А. Борисов Р.С. Бублей А.А. Виллемсон Е.В. Власова К.В. Водовозова Е.Л. Воробьева Е.С. Гачок И.В. Головнин Д.С. Голубева Г.А. Гребенников И.С. Григоренко В.Г. Гринева Л.А. Гришин Д.А. Дагаев Н.Д. Дмитриев Д.С. Дружко А.Б. Дядченко В.П. Евстафьев И.В. Егоров А.М. Ерофеев А.А. Жиркина И.В. Заверткина М.В. Замятнин А.А. Капитанова К.С. Каплан М.А. Киржанова Е.А. Киселев Ф.Л. Кисляков И.В. Кисляков И.В. Колесников В.А. Косарев М.А. Красников П.А. Курдюмов Е.В. Лайков Д.Н. Ланин С.Н. Ловская Д.Д. Лунин В.В. Лысенко В.В. Мадатли Н.М. Максимов Г.В. Малошицкая О.А. Маникам Д.С. Марквичева Е.А. Маркова А.А. Маслаков К.И. Меньшутина Н.В. Миронов А.Ф. Морозова А.Ю. Мочалова М.С. Муратова М. Мустафина Т.Б. Никитин А.А. Никитина Н.А. Нуколова Н.В. Офицеров Е.Н. Очнева А.Г. Панкратов А.А. Пантюшенко И.В. Панченко П.А. Пасанаев Е.А. Пирутин С.К. Полежаева Е.Д. Поляков В.С. Прийма А.Д. Проскурнин М.А. Родин И.А. Рознятовский В.А. Рубцова М.Ю. Русанов А.Л. Салтыков Е.Г. Самодуров А.А. Семенов В.А. Синяков С.Д. Скориков А.С. Солдатов А.В. Тарасов В.П. Терентьев В.А. Тоневицкий А.Г. Трещалина Е.М. Тригуб А.Л. Туровецкий В.Б. Турсина А.И. Ульяновский Н.В. Федорова М. Фролова Н.А. Цыганков А.А. Цыганков П.Ю. Чалых А.Е. Чепикова О.Е. Чертков В.А. Шапагин А.В. Шаповалов В.В. Штиль А.А. Юсипович А.И. пп Agafonov V. Aladinskaya A. Aladinskaya A.G. Aladinskiy M.S. Aladinskiy V. Alexander O. Alexander); S. Alyabieva A. Askerka M. Averochkin G.M. Aytekenov S.A. Azibek D. Barakovskaya I.A. Baranovsky S.S. Batrakova E. Beloglazkin E.K. Birgit W. Biskupek J. Blake A.J. Bodenko V. Bratschitsch R. Brikunova O.Y. Bronich T.K. Brylev V.A. Burmistrov V.V. Carey B.J. Davies E.S. Davydov V.A. Davydova G.I. Denisov D.A. EFREMOV Y.Y. Edwards Christopher R.W. Elena B. Elena S.K. Eletskaya B. Emily K. Erofeev Ezeogo O. Fang X. Fedorov Y.V. Fedorova N.D. Fengjie L. Fujii M. Fursov I.V. Fursov V.V. Galkina N.Y. Glukhov I.V. Gorb L.G. Gorelkin V.N. Hackenberg C. Haney M. Hanoon Nwaedh N.M. Hasnowo L.A. Henrich-Noack P. Hong S. Igor); S. Iros B. Ivachtchenko S.V. Ivan V Y. Jirsa M. Johannes B. Junjia D. Kaiser U. Kallio J. Kan Y. Kaplan M. Kashaev A. Khazanova E. Khlusov I. Kiselev G.A. Kislyakov P.A. Klimyuk S.V. Kohl H. Koteliansky A.V. Kotovsky G. Kovalev S.V. Kovalev S.S. Krasnov V.P. Kraus S. Kreuter J. Kudryavceva A.A. Kuliaev P. Kurasch S. Kutateladze A.G. Kuznetsova O.V. Kvach M.V. Lamzin V.S. Lari L. Larionova I.V. Lendinez S. Leszczynski J. Li Z.A. Lipatova A.V. Lodge R.W. Luca M. Lucas C.H. Luzgina N.G. Lysenko A.M. Ma Z. Malyshev A.N. Mamed-Nabizade V.V. Manickam D. Manoj S. Manzhelii E.A. Marc N. Maria del C.G. Markov A. Martynenko-Makaev Y.V. Marusich E. Maxim V.S. Maxim); K. Mikhail S. Mironov A.F. Mukhin A.G. Mukhin D.S. Mullen K.M. Murthy S. Murugesan S. Murzakaev A.M. Muslimov A.R. Myannik K.A. Myslitskaya N. Nataliya);Golovin Nechushkina V.M. Nikitin A. Novosad V. Nurgustaana N. Ogorodova L.M. Olga); B. Olsen P.A. Orlova A. Parkhomenko E.I. Pearson J. Pogorilii V.A. Polina); M. Pothayee N. Reimer O. Rezekin I.G. Riffle J.S. Romanko Y.S. Sabel B.A. Sakaki H. Samusev I. Savchenko А.G. Savel’ev O.Y. Savin N.A. Savin N. Scaini D. Seleznev E.P. Semenova E. Serdakova K.G. Sergey); A. Shakhbazyan A. Shakhbazyan A.G. Shakhbazyan V.A. Shmanai V.V. Shumilin E. Sickel J. Skowron S.T. Skvotvortsov D.A. Starchikov S.S. Stasyuk E. Suchalko O. Sviridova L.A. Takahashi Y. Takahashi Y. Thilo Z. Tikhonov S.I. Timin A. Tonevitsky A.G. Trashin S.A. Turchanin A. Uimin M.A. Ul’yanovskiy N.V. Ul’yanovskiy N.V. Upendra R.A. Ustynyuk N.A. Ute K. Uzhytchak M. VEL I.G. Vagin M.Y. Vakula N.I. Valyaev D.A. Vantskul A. Vantskul A.V. Vanzcool A. Venu G.A. Vishwasrao H.M. Vtorushin S.V. Waaler J. Walter M. Weiss D.G. Wesley L. Wobith B. Yartsev S. Yazev S. Yoshimoto S. Yudin Frolova Zyk L.V. Yudin L.V. Yuldasheva F. Yuriy); M. Yves N. Zakharova A.A. Zatonskii S.V. Zhang E. Zhukov D.G. Zhukov V.A. Zhukova V. and Nikolai S.Z. von Kries J.P. vv k.n. Аrtem K. Абизов Е.А. Абрамова О.В. Аверина Ю.М. Аксель Е.М. Антипов Е.В. Аргон Л.А. Бабыкин М.М. Баринов В.В. Барулин А.В. Беднарська О. Безнос О.В. Безнос О.В. Безрук И.А. Безчаснюк А.Н. Белецкая А.В. Бибикова Т.Н. Бокина Л.И. Бондаренко Г.Н. Борисов Ю.А. Бронич Т.К. Булычев А.А. Бурмистрова А.В. Бутов Г.М. Бухвостов А.А. Вакула О.А. Васильев А.Л. Вобит Б. Волкова Н.В. Волкова Н.В. Володина Ю.Л. Волынчук П.В. Воробьева Н.С. Воробьева Н.А. Гаранин А.В. Гельперина С.Э. Геринг Л. Гибадуллина К.Р. Гифер П.К. Годовиков И.А. Голышев С.А. Горбачева Л.Р. Гоф Д. Грибановский С.Л. Грибановский С.Л. Грицай А.Н. Гришин Ю.К. Гришина И.В. Громов О.И. Губайдуллин Р.Р. Гулин Д.А. Гусева Т.Г. Давыдова И.Ю. Давыдова К.А. Демидов Л.В. Демкин А.М. Десяткин В.Г. Дмитриев Д.С. Дмитриев Д.Д. Дмитриева Н.В. Дроздов А.А. Евтушенко Е.Г. Егоров М.П. Ефремов Ю.М. Жаков В.В. Жорданиа К.И. Журавлева Е.Ю. Закиров Б.А. Захарова Т.И. Злобин А.Б. Зыбин А.А. Иванишин Т.В. Иванов А.П. Иванов Д.А. Иванов К.Л. Иванова А.В. Игнатов А.Н. Игнатов П.А. Игнатова А.А. Иоутси А.Н. Иоутси В.А. Ипатова Д.А. Кавалерская Н.Е. Кадагидзе З.Г. Казубская Т.П. Калабай Е.Д. Калмыков С.Н. Кармакова Т.А. Карпенков Д.Ю. Каршиева С.Ш. Киселева Е.В. Кленерман Д. Коваленко А.Е. Коваль С.В. Ковальчук М.В. Кодина Г.Е. Козаченко В.П. Козин С.В. Колмогоров Е.И. Комаров А.Н. Комлев А.С. Коновалов Н.А. Константинова М.В. Конькова Т.В. Коршун В.А. Костюков А.А. Косяков Д.С. Кочев Д.З. Кравец О.С. Кубынина Т.Н. Кузнецов В.В. Кузнецов Д.А. Кузнецов С.А. Кузнецова Ю.В. Кузьменко Н.Е. Кузьмин В.А. Курамшина Г.М. Курдюков В.Н. Кутузов И.А. Лазарева Н.И. Ламзин В.С. Лапанькова А.В. Ларькина М.С. Латышев Г.В. Лебедев А.И. Лебедев А.Е. Легков С.А. Леменовский Д.А. Лемешев Д.О. Леонов А.С. Леонтьев С.А. Линдеман С.В. Литвинова Л.В. Лобанов А.В. Лобанов М.В. Лунёв А.С. Любутин И.С. Любченко Л.Н. Макаров А.М. Макаров М.М. Макаров М.М. Маклаков С.А. Максименко О.О. Максимов Г.Н. Малиновская Ю.А. Малихов А.С. Малышев А.С. Масленникова М.В. Мацкевич М. Мешков Г.Б. Мещерякова Л.А. Милаева Е.Р. Мильман И.Е. Миронова Е.И. Михалюк А.Н. Моисеев Ф.С. Моськин А.В. Мохов А.А. Мухамедзянова Д.Ф. Н Ю.В. НАЗАРОВ К.С. Науменко В.А. Никитин А.Д. Никитин А.Я. Никогосян Р.А. Никольская И.И. Нифантьев И.Э. Новоторцев В.М. Олейниченко А.В. Осипов А.О. Осипова Н.С. Павлова Е.Н. Павлова Л.С. Павлова М.А. Пархоменко Ю.Н. Паяниди Ю.Г. Перов Н.С. Петрова А.С. Петровский П.В. Петросова К.А. Петухова А.М. Петухова И.Н. Пиковской И.И. Плетнёв Ф.И. Плодухин А.Ю. Плотников Е.В. Покатаев И.А. Полозников А.А. Полякова М.Е. Полякова Я.А. Порозов Ю.Б. Поромов А.А. Приказчикова Т.А. Проскурякова К.А. Прусов А.Н. Пулькова Н.В. Пшеничников С.Е. Рейтер А.В. Родионова В.В. Рыбаков В.Б. Рябых Г.К. Саакян А.С. Савченко А.Г. Савченко А.П. Самсонова В.В. Сельчук В.Ю. Семейкин О.В. Семёнкин А.С. Сенявин В.М. Сергеев Е.П. Сергеева О.В. Серебрякова М.В. Сиротина М.А. Скворцов Д.В. Смирнова А.В. Сокольски-Папков М. Солдатов А.А. Солдатов М.А. Соловая Н.А. Соловьев Ю.П. Сорокин И.Д. Степанова О.Г. Степанян М.А. Стомахин А.А. Сухинич К.К. Сухинич К.К. Тавторкин А.Н. Тайц Е.С. Тактарова Ю.В. Терновой С.К. Тимашев П.С. Тимченко Ю.В. Ткачёв А.В. Тоневицкая С.А. Торжевская г.И. Тригуб А.Г. Трушков И.В. Тышковский А.Э. Тюляндин С.А. Уварова А.А. Улащик Е.А. Устинов А.В. Утегенов К.И. Фарзан В.М. Федоров Ю.В. Федорова И.А. Федорова Н.В. Федорова О.А. Федотова О.А. Феофанов А.В. Фомичева А.Н. Фролов В.В. Фролова Н.А. Хайдуков Е.В. Хан И.И. Ханни M. Харкевич Г.Ю. Хорева Н.Е. Худяков А.И. Хуторненко А.А. Цыганков Н.А. Ч Д. ЧУПРОВ-НЕТОЧИН Р. Черепанинец В.Д. Черепанов В.В. Чернышева А.А. Чеснокова Н.Б. Чеснокова Н.Б. Ш Е.Н. Шаповалова Е.Н. Шахов А.С. Шевчук А.Г. Шелепов В.В. Ширяева А.С. Ширяева Е.С. Шматова О.И. Шпаковский Д.Б. Шубернецкая О.С. Шуклинов А.В. Шульц Е.И. Шульц М.А. Щербина А.А. Щетинин И.В. Щетинин И.В. Юдина Э.С. Юрцева Н.Н. Юсубов М.С. Яковлев А.П. Якубовская Р.И. моисеева а.а.