Keesha отправить сообщение

Мардашова Мария Валерьевна пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, другие должности, с 1 сентября 2011

ООО "Центр морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова"

Соавторы: Краснова Е.Д., Воронов Д.А., Крылова М.А., Изъюров И.В., Косенков А.В., Меньшенина Л.Л., Виноградов Д.С., Балабин Ф.А., Фролова Н.Л., Ефимова Л.Е., Мокиевский В.О., Столяров А.П., Цетлин А.Б. показать полностью..., Ерёмкин Г.С., Ильченко С.А., Кручинин И.В., Морковин А.А., Пантюлин А.Н., Шамин М.С., Шорников В.С., Белова Е.В., Воронова А.Д., Гармаева С.Б., Добрынин Д.В., Дорофеев Д.С., Иванов А.П., Липилина И.А., Локтева В.А., Муртазина А.Р., Несмеянова Е.С., Спирихина Л.Н., Тиунов Н.А., Ganiukova A., Matsyna A., Proensa G.A., Ravinsky D., Shupikova A., Авилова К.В., Бащинская С.В., Белевич Т.А., Бондарева Н.А., Бувалый С.Е., Буйволов Ю.А., Варламов С.А., Власова С.Н., Волович Н.М., Грачев Д.И., Григорьева А.А., Демиденко Н.А., Зубакин В.А., Исаченко А.И., Конюхов Н.Б., Лялина Е.М., Мелихова Е.В., Михайлюкова П.Г., Никитин М.А., Никонорова М.Е., Никулина Т.В., Поповкина А.Б., Романенко Ф.А., Саввичев А.С., Самсонов Т.Е., Ситников К.М., Скачков С.А., Смиренский С.М., Соколова О.С., Супранкова Н.А., Трифанов П.В., Шамина К.Ю., Щербакова Т.Д., Ivanovsky K., Izyurov I.V., Karpychev V.V., Агафонов И., Азаров А., Алёшин В.В., Анисимов M.Н., Асанов Г.С., Афентьева Д., Беляев Б.М., Булай В.Г., Валиева А.С., Василенко А.Н., Виноградова Н.Г., Воробьева Е.С., Гизатулин Т.М., Глазов Д.М., Глебова М.А., Гончаров Р.В., Гущина Л.Г., Диментова Е.А., Ермилова Ю.В., Ефимов В.А., Житина Л.С., Загретдинова Д.Р., Зубакин В.А., Ильяш Л.В., Илюшин Д.Г., Карпычев В.В., Килина А., Кокрятская Н.М., Куркина И.И., Кущенко Ю., Лазарева Р.Е., Леденев П.В., Лунина Н.А., Любезнова Н.В., Любимова К.А., Марфенин Н.Н., Мищенко В.Н., Павлушкин А.В., Пацаева С.В., Прудковский А.А., Репкина Т.Ю., Репкина Т.Ю., Савишкина Ю.С., Семенцова М.В., Семёнова М.И., Смахтина А.В., Смирнов А., Смирнова С.Л., Смоленцева Д., Терский П.Н., Тиунова М., Удовик Д.А., Харчева А.В., Хилькевич Г.В., Чекулаева Е.Ю., Шабалин Н.В., Шведко М.А., Яковлева Е.Ю., Якушева А.А., Andrilenas K., Aphentyeva A., Buvaly S.E., Byrne A., Citarella M., Collin P., Khudiakov I., Kohn A.B., Krylova M.A., Kuptsova A.D., Kuznetsov V.A., Lea-Anne H., Luttrell S., Matzsyna A., Rybalko A., Senik V., Shevchenko V., Sopher K., Swalla B., Tabachnik K.R., Ulyana S., Verkuil Y.I., Volovich N.M., Zalota A.K., Zou M., z e.a., Авдеев В.П., Азовский А.И., Артамонова К.В., Бадина С.В., Базилова В.О., Беликов С.Е., Белоусова В.Н., Большаков Ф.В., Бородин О.В., Варагина С.А., Варламов А.Е., Васильева Е.Н., Вахрамеева Е.А., Веденин А.А., Воронов Д.А., Воропаева И.С., Гаврило М.В., Гангнус И.А., Гаранина С.А., Гебрук А.А., Герасева Е.П., Горин С.Л., Горленко В.М., Гороховский К.Ю., Григорьев В.А., Гуляев М.В., Гусева С.П., Давыдов Д.В., Демиденко Н.А., Джаврунова Е.Х., Дианский Н.А., Долгова Н.Д., Дугина И.О., Дунаева И.М., Егорова Е.А., Ермолов А.А., Жданова Е.Ю., Железная Е.Л., Закусин С.В., Захарченко Д.И., Злочевская Я.О., Ивашечкин А.А., Иерусалимский Н.В., Калинина (Гайнанова) О.Ю., Калмацкая О.А., Катанова О.М., Кизяков А.И., Ковалёв К.И., Коновалов Д.Д., Коновалова О.П., Кораблина А.Д., Коробкина Ю.Д., Коробова И.В., Корпушенков И.А., Кособокова К.Н., Кошкин А.Н., Кошутин Р.А., Кравчук Г.А., Крамарева Л.Л., Краснов Ю.В., Крупская В.В., Кублицкий Ю.А., Кудрявцев Н.В., Кузищин К.В., Кузнецов В.А., Кулагина Н.К., Лапашина А.С., Лаптинский К.А., Леонтьев П.А., Летарова М.А., Литвин А.В., Лобарев С.А., Лобышев В.И., Лопанская Ю.Н., Лосюк Г.Н., Луговой Н.Н., Лупачик В.В., Максимов В.С., Максимова О.В., Масанова А.А., Медведева В.А., Мироненко А.А., Моисеев А.И., Мокиевская Н.В., Мороз Л.Л., Мурашко О.В., Найда Е.М., Наумов А.Д., Неретина Т.В., Никитина О.И., Николаева П.А., Николайчук Д.И., Никулин В.А., Осипов А.М., Павлов В.И., Пакусина А.П., Панасенкова И.И., Панова В.В., Панфилова И.М., Пегова А.Н., Платонова Т.П., Полежанкина П.Г., Полюдченков И.П., Полюхов А.А., Радкевич Э.М., Сазонов А.А., Сапожников Ф.В., Сапунков Н.Э., Сапункова Н.Ю., Свечинский Ю.Б., Сергиенко Л.А., Симакова У.В., Синицына О.И., Соловьев М.Ю., Спиридонов В.А., Стрелкова Н.В., Суслина А.Г., Табачник А.К., Татаринова Е.О., Телегина А.А., Телегина Е.А., Тепкина А.В., Токарев М.Ю., Трутнева Н.В., Турмачев Н.В., Федорищев П.А., Федорищева Е.П., Феркюл И., Филиппов А.С., Филькова А.А., Фомин В.В., Харламов М.А., Хасанова Л.Х., Хворостова А.Д., Цуканова К., Чертопруд Е.С., Шагиев А.Х., Шапоренко С.И., Шевченко В.П., Шехватова Н.А., Шилова О.С., Щербаков А.В., Щербаченко Е.В., Щукин И.И., Энтин А.Л., Эрендженова А.А., Юрьев А.И., попрядухин а.а.

44 статьи, 4 книги, 63 доклада на конференциях, 51 тезисы докладов, 3 НИР, 2 научного отчёта, 2 награды, 7 учебных курсов, 1 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 25, Scopus: 15
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 3331480

Деятельность