Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2021 стажировка Психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2016 стажировка The University of Wisconsin Madison (США)

Результаты деятельности

Соавторы: Фролова Н.Л., Крыленко И.Н., Киреева М.Б., Харламов М.А., Григорьев В.Ю., Семенова Н.К., Агафонова С.А., Лисина А.А., Василенко А.Н., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Терский П.Н., Илич В.П., Магрицкий Д.В., Ефимов В.А., Беликов В.В., Головлев П.П., Амербаев А.Н., Завьялова Е.В., Фатхи М.О., Горин С.Л., Ефимова Л.Е., Репина И.А., Гельфан А.Н., Гречушникова М.Г., Корнилова Е.Д., Ломов В.А., Повалишникова Е.С., Зотов Л.В., Калугин А.С., Самсонов Т.Е. Чалов С.Р. Беляев Б.М. Белякова П.А. Гайдамуха М.С. Захарова Е.А. Захарченко Д.И. Коваль М.В. Одоев Л.С. Соловьева С.С. Телегина Е.А. Hikmatov F.H. Turgunov D.M. Алабян А.М. Аландаренко Е.М. Базилова В.О. Глызин Д.А. Гусева С.П. Казанцев В.С. Кенсовский И.А. Краснова Е.Д. Кузнеченко И.А. Миллионщикова Т.Д. Мишин Д.В. Мотовилов Ю.Г. Осипов А.М. Пашкина М.П. Подчезерцева С.Б. Пойменова Т.А. Рец Е.П. Романова У.А. Сенин И.М. Степаненко В.М. Сучилина З.А. Телегина А.А. Тимошенко А.А. Фингерт Е.А. Энтин А.Л. Abeshu G.W. AghaKouchak A. Aznar B. Balkhi L. Biancamaria S. Bradley C. Budiyono Y. Capewell L. Carlson H. Cavus Y. Coxon G. Daliakopoulos I. Delus C. Erfurt M. Esposito G. Freer J. Gain A.K. Grillakis M. Huning L.S. Ionita M. Khoi D.N. Kieboom N. Koutroulis A. Kreibich H. Macdonald D. Mazzoleni M. McKenzie A. Mendiondo E.M. Mens M. Mobini S. Mohor G.S. Nagavciuc V. Petrucci O. Razavi S. Riegel J. Sadik M.S. Sairam N. Savelli E. Sharma S. Stahl K. Steinhausen M. Stoelzle M. Tang Q. Tian F. Tokarczyk T. Tovar C. Vorogushyn S. Wagener T. Wang Y. Ward P.J. Wendt D.E. Wickham E. Wouter B. Yang L. van_Loon A. Ахмерова Н.Д. Балабин Ф.А. Банщикова Л.С. Беркович А.К. Богуцкая Е.М. Варенцова Н.А. Воронов Д.А. Гончаров А.В. Дмитрович П.Д. Езерова Н.Н. Ерина О.Н. Иванов Е.Р. Калмацкая О.А. Кириллов Д.А. Кобякова А.А. Колодкин П.А. Конева У.А. Корпушенков И.А. Косенков А.В. Косицкий А.Г. Кочнев А.А. Кузнецова А.Д. Кукушкин В.М. Куликов М.Е. Кучменова И.И. Ломаков О.И. Никольский Н.В. Озерова Н.А. ПИМАНОВ И.Ю. Панченко Е.Д. Пахомова О.М. Платонов М.М. Платонов М.С. Потрясаев С.А. Румянцев А.Б. Савенкова В.М. Семин В.Н. Снытко В.А. Соколов Д.И. Соломатов А.С. Сурков В.В. Теплякова А.Д. Терешина М.А. Тутубалина О.В. Фаев К.К. Хорошилова Е.А. Цыпленков А.С. Чалов Р.С. Чеснов В.М. Шерементьев И.А. Шестеркин В.П. Широков Р.С. Широкова В.А. Шицова Т.А. Юмина Н.М. попрядухин а.а. 10 Бабинцев Д.В. Aksoy H. Aksoy H. Alfonso M. Alvarez-Garreton C. Alvarez-Garreton C. Arguello Souza F.A. Arguello Souza F.A. Barendrecht M.H. Blöschl G. Bos-Burgering L. Bos-Burgering L. Bugayets A. Couasnon A. Couasnon A. Di Baldassarre G. Di_Baldassarre G. François D. François D. Frappart F. Frappart F. Grima J.O. Guzmán D.A. Guzmán D.A. Hall J. Irina O. Jarsjö J. Jarsjö J. Karthe D. Kopylov V.N. Kosolapov A.E. LLasat M.C. LOMAKOV O. Lavado-Casimiro W. Lavado-Casimiro W. Li H. Li H. Llasat M.C. Mathew-Richards H. Mathew-Richards H. Mejia A. Mård J. Mård J. Natalia C. Ngo-Duc T. Ngo-Duc T. Nguyen H.Q. Nguyen Huynh T.T. Orio M. Pietroń Quan N.H. Quintana-Seguí P. Quintana-Seguí P. Ridolf E. Ridolfi E. Saltykova E.A. Schröder R. Schröter K. Shevchenko A.I. Stanislav B. Szalińska W. Szalińska W. Sörensen J. Sörensen J. Thao Nguyen H.T. Thao Nhi P.T. Thao Nhi P.T. Thorslund J. Tran T.V. Tran T.V. Van Huijgevoort Marjolein H.J. Zakharova E. Zambrano-Bigiarin M. Zambrano-Bigiarini M. de Ruiter M.C. de Ruiter M.C. van Huijgevoort M.H. van Vliet M.T. van Vliet Michelle T.H. Алексеенко А.В. Алексюк А.И. Алиева А.М. Андреева Ю.И. Андронова С.М. Артамонов М.С. Барендрегт Белозёрова М.И. Белоусова В.Н. Бешенцев А.Н. Богданова М.Д. Болгов М.В. Быковский А.И. Вервальд А.М. Гаврило М.В. Галямов Р.С. Гармаев Е.Ж. Герасимова М.И. Глазов Д.М. Глотко А.В. Голованов Д.Л. Головлева В.О. Гончуков Л.В. Гунин П.Д. Джамалов Р.Г. Дод Е.В. Доржготов Д. Дорожкин Е.И. Дурманов И.Н. Евстигнеев В.М. Ефимова А.А. Журавлев С.А. Завадский А.С. Зеленцов В.А. Камышев А.А. Касимов Н.С. Киреева М.Б. Клюев А.А. Коваленков С.В. Кораблина А.Д. Коробкина Е.А. Кошелева Н.Е. Кошутин Р.А. Кравчук Г.А. Краснов Ю.В. Курочкина Л.С. Лаптинский К.А. Ликарь Э.Д. Лысенко Е.А. Лычагин М.Ю. Мазурин Э.Г. Максимова Т.А. Мардашова М.В. Марьинский В.В. Мо- рейдо В.М. Моисеев А.И. Морейдо В.М. Нестеров Е.М. Низовцев В.А. Никитский А.Н. Нифантьева В.И. Норин С.В. Орлова А.В. Пантюлин А.Н. Пиотровский А.А. Пластинин И.В. Платонов С.В. Платонов С.В. Пожидаева Д.С. Полюхов А.А. Романенко Ф.А. Романова О.С. Романченко А.О. Рыжов А.В. Рябова Н.В. Самолетова М.И. Семенов В.А. Собисевич А.В. Соколова Д.И. Соловьев Б.В. Спиридонов В.А. Тарасов М.К. Терская А.И. Тертицкий Г.М. Тимофеев И.В. Тузова (Морозова) Е.А. Турмачев Н.В. Улановский А.А. Устюхина А.В. Харчева А.В. Чуприна Е.В. Чурюлин Е.В. Шальнова (Сорокина) О.И. Шевченко А.И. Шиловцева О.А. Шинкарева Г.Л. Шпунтова А.М. Щенин М.В. платонов а.в.