Область научных интересов

Образование

  • 1973 к.б.н.
  • 1969–1972 Аспирантура МГУ имени М.В.Ломоносова, Биолого-почвенный (Биолог-зоолог)
  • 1964–1969 Специалитет МГУ имени М.В.Ломоносова, Биолого-почвенный (Биолог-зоолог)

Результаты деятельности

Соавторы: Поповкина А.Б., Ерёмкин Г.С., Калякин М.В., Морковин А.А., Зубакин В.А., Марова-Кляйнбуб И.М., Артюшин И.В., Зубакин В.А., Мосалов А.А., Скобеева В.А., Сметанин И.С., Волков С.В., Галушин В.М., Голубева Т.Б., Зубакина Е.В., Краснова Е.Д., Лебедева Н.В., Лыков Е.Л., Полежанкина П.Г., Редькин Я.А., Фокин С.Ю., Шамин М.С., Бащинская С.В., Бондарева Н.А., Горбаренко Е.В., Гребенников П.Б., Еремина И.Д., Касаткина Ю.Н., Коблик Е.А., Комаров А.Ю. Мардашова М.В. Никонорова М.Е. Полевова С.В. Северова Е.Э. Селиверстов Ю.Г. Скачков С.А. Сократов С.А. Тиунов Н.А. Шорников В.С. Асанов Г.С. Богданович А.Ю. Буйволов Ю.А. Булай В.Г. Волцит О.В. Воробьева Е.С. Жданова Е.Ю. Ильина Т.А. Казарова С.Ю. Кайгородов П.В. Кияткина Н.П. Конюхов Н.Б. Косенко С.М. Лаврова Т.В. Липилина И.А. Локощенко М.А. Мелихова Е.В. Незваль Е.И. Орлов М.С. Панфилова И.М. Супранкова Н.А. Чубарова Н.Е. Шведко М.А. Ivanovsky K. Александрийская К.А. Беме И.Р. Бойко Г.А. Ванина Л.С. Виноградова Н.Г. Волкова О.А. Герасимов К.Б. Гущина Л.Г. Диментова Е.А. Железная Е.Л. Иваницкий В.В. Илларионова О.А. Кайгородова Е.М. Квартальнов П.В. Климанова О.А. Колбовский Е.Ю. Купцов С.В. Леденев П.В. Мерекалова К.А. Павлушкин А.В. Савишкина Ю.С. Соловьев М.Ю. Сучилин А.А. Тиунова М. Турчанинова А.С. Федоренко А.Г. Харитонова Т.И. Шамина К.Ю. Шариков А.В. Шиловцева О.А. Konyukhov N.B. Kostromina M. Sulkarnaeva L.D. Sviridova Т.V. Zou M. z e.a. Ёлкина А.С. Абрамов А.В. Авданин В.О. Авдеев В.П. Аксенов Е.М. Алексеевский Н.И. Андреева Е.И. Антипов В.А. Антоновский Т.Р. Артамонов А.Ю. Арчаков А.Ю. Афанасьев К.Е. Баженов Ю.А. Богомолов М.А. Бригадирова О.В. Брохович Е.Н. Брусенцова Н.А. Буйновская М.С. Букреев С.А. Бунина Н.А. Бушуев А.В. Быков Ю.А. Ванисова Е.А. Варагина С.А. Варламов А.Е. Веницианов Е.В. Верещагин А.Г. Владимирова М.Ю. Власенко С.А. Волкова Л.Б. Волох А.М. Вольперт Е.В. Воронов Д.А. Воронова А.Д. Воскресенский И.С. Гаврилов В.В. Гаврилов В.М. Ганицкий И.В. Гашев С.Н. Глазов М.В. Голосов В.Н. Гринченко О.С. Грицышин В.А. Грудинская В.А. Гусев А.В. Давыдов Д.В. Давыдов Д.В. Дгебуадзе Ю.Ю. Дмитриев П.П. Дровянникова Д. Дупляков А.В. Емельянова Л.Г. Енукова Е.А. Завьялов Н.А. Замолодчиков Д.Г. Захаров Е.С. Зиновьев А.В. Злочевская Я.О. Камалова Е.С. Караман Н.К. Карасева А.Ю. Карнаухов А.С. Ковалёв К.И. Колобова О.С. Колчин С.А. Конторщиков В.В. Коныгин М. Коробова И.В. Костин А.Б. Котенкова Е.В. Крейндлин М.Л. Кривенко В.Г. Крученкова Е.П. Кулагина Н.К. Куликова Г.Г. Кулыгина Н. Куркина И.И. Леонтьева О.А. Лисицына Т.Ю. Локощенко М.В. Лупачик В.В. Любимова К.А. Мартынович Н.В. Масалев А.Г. Маслов М.В. Мельников Менюшина И.Е. Мечникова С.А. Минин А.А. Миронов А.П. Мищенко А.Л. Мищенко В.Н. Недосекин С.В. Низовцев Д.С. Никольский А.А. Овсяников Н.Г. Орлов О.Ю. Осипова О.В. Панин А.В. Пастухова А.А. Пахлеванова М.Б. Пахлеванова П. Пашкин А.Д. Певницкая Е.Л. Переладова О.Б. Перепелкин В.Г. Поддубная Н.Я. Поярков А.Д. Поярков Н.Д. Прокуронов И.Б. Равкин Е.С. Робустова С.Д. Рожнов В.В. Ронкин В.И. Рутовская М.В. Савченко Г.А. Самохвалова А.В. Сарычев В.С. Свиридов Д.Т. Семенцова М.В. Сеник В.А. Сенина Д.А. Сидорчук А.Ю. Сидорчук Н.В. Симаков К.В. Симкин Г.Н. Смирнова С.Л. Сосинская И.Н. Спиридонов С.Н. Степаненко В.М. Сулкарнаева Л. Суханова О.В. Те Д.Е. Тепкина А.В. Тихомиров В.Н. Трепет С.А. Тяхт В.В. Улахович О.С. Фионина Е.А. Фокина М.Е. Фридман В.С. Фролов Д.М. Хасанова Л.Х. Хижнякова А.С. Хромов А.А. Цветкова Ю.Н. Цуканова К. Чекулаева Е.Ю. Черногубов К.А. Чудненко Д.Е. Шапина О.С. Шашков С.Н. Швец О.В. Шепелев А.А. Шехватова Н.А. Шипилина Д.А. Штарев Р.Ф. Шувалова Ю.О. Щербаков А.В. Эдельштейн К.К. Якубов Х.Г. Яницкая Т.О. Ячменникова А.А. ахлеванова У. куманин г.м.