Образование

Результаты деятельности

Всего: 34 статьи, 12 тезисов докладов, 10 книг, 14 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 67, Scopus: 71

Просмотреть публикации »

Соавторы: Клёнова А.В., Зубакина Е.В., Краснова Е.Д., Ерёмкин Г.С., Artukhin Y.B., Волков С.В., Липилина И.А., Сорокин П.А., Харитонов С.П., Konyukhov N.B., Авилова К.В., Володин И.А., Володина Е.В., Морковин А.А., Галушин В.М., Пшеничникова О.С., Шамин М.С., Шорников В.С., Калякин М.В., Касаткина Ю.Н., Конюхов Н.Б., Мищенко А.Л., Мищенко В.Н., Мосалов А.А., Редькин Я.А., Суханова О.В., Тиунов Н.А., Шварц Е.А., Воронов Д.А., Коблик Е.А. Любимова К.А. Марова-Кляйнбуб И.М. Мелихова Е.В. Павлушкин А.В. Панфилова И.М. Поповкина А.Б. Свиридова Т.В. Сметанин И.С. Супранкова Н.А. Шиенок А.Н. Andreev A.V. Pshenichnikova O.S. Schacter C. Бондарева Н.А. Водолазова Д.С. Гринченко О.С. Кайгородов П.В. Ковальковский С.Ю. Конторщиков В.В. Кулыгина Н. Куранова Г.А. Куркина И.И. Мардашова М.В. Миклин Н.А. Мищенко А.Л. Могильнер А.А. Николаева Н.Г. Никонорова М.Е. Никулин В.А. Полежанкина П.Г. Смирнова С.Л. Соболев Н.А. Соловьев М.Ю. Чекулаева Е.Ю. Шамина К.Ю. Авдеев В.П. Ашитко А. Буйволов Ю.А. Булай В.Г. Варламов А.Е. Виноградова Н.Г. Гришин В.И. Кадетов Н.Г. Кадетова А.А. Кайгородова Е.М. Ковалёв К.И. Косенко С.М. Кудрявцев Н.В. Пегова А.Н. Преображенская Е.С. Рудовский В.С. Семенцова М.В. Скачков С.А. Татаринова Е.О. Юрьев А.И. Andreev A.V. Ivanovsky K. Kreindlin M.L. Kuptsova A.D. Lapshina E.N. Schacter S.R. Voloshina O.N. Аксенов Е.М. Алимова А.С. Ахатов Е.А. Бакумова А.Д. Бащинская С.В. Беме И.Р. Блохин Ю.Ю. Бородин О.В. Букреев С.А. Бурский О.В. Бурцева О.И. Валяева Е.М. Варлыгина Т.И. Виноградов Г.М. Вишневский В.А. Воеводин П.В. Войнова И. Волцит О.В. Гавриков А.С. Гаврикова М.С. Ганицкий И.В. Гороховский К.Ю. Гроот К.Х. Гущина Л.Г. Деев М.М. Диментова Е.А. Дмитриев Д.В. Дровянникова Д. Елисеев с. Забелин А.В. Зарубина М.А. Иванов А.П. Игнатов А.И. Кавтарадзе Д.Н. Калякина Н.М. Квартальнов П.В. Климов К.А. Ковинька Т. Колесникова Ю.А. Кольцов Д.Б. Коновалова Т.В. Копотий В.А. Костин А.Б. Кошевой Д.В. Кошкин А.Н. Кузиков И.В. Куленов Д.Ж. Куленова Л.Р. Лапшина Е.Н. Лебедева Е.А. Ломоносова Л.М. Лупачик В.В. Мадрид Хименес Л.А. Миловидова Е.Д. Милютина М.Л. Михневич Ю.И. Мурашко О.В. Недолужко А.В. Никитский Н.Б. Никифиров А.Е. Николаев С.Н. Николайчук Д.И. Очагов Д.М. Пархаев П.Ю. Певницкая Е.Л. Першин О.А. Пожидаева Н. Полухин А.А. Полюдченков И.П. Потанский В.Г. Русанов А.В. Самойлова М.В. Сапунков Н.Э. Сапункова Н.Ю. Свечинский Ю.Б. Свиридова Т.В. Синицына О.И. Стопалова О.А. Суслина А.Г. Суслова Е.Г. Суханова О.В. Тиунова М. Тихомиров В.Н. Толпышева Т.Ю. Томкович П.С. Федорищев П.А. Федорищева Е.П. Федосеева О.В. Флинт В.Е. Харитонов Н.П. Хромов А.А. Цуканова К. Чурбанов Д.В. Шариков А.В. Шитиков Д.А. Шишкина Е. Щербаков А.В. куманин г.м.