Область научных интересов

Образование

  • 2021 стажировка Психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2021 стажировка Московский морской учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России (Россия)

Результаты деятельности

Соавторы: Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Романенко Ф.А., Беляев В.Р., Гуринов А.Л., Аляутдинов А.Р., Леонтьев П.А., Шилова О.С., Беляев Ю.Р., Шварев С.В., Баранов Д.В., Энтин А.Л., Кублицкий Ю.А., Иванов М.М., Деркач А.А., Корсакова О.П., Смирнова В.В., Харченко С.В., Болысов С.И., Бредихин А.В., Ван В.Г., Яковенко А.К., Кузнецов М.А., Вахрамеева Е.А., Еременко Е.А., Лосюк Г.Н., Фузеина Ю.Н., Баранская А.В., Батаев Ю.В., Боголюбский В.А. Веревкина П.К. Воронов Д.А. Гаранкина Е.В. Жиндарев Л.А. Ильясов А.К. Корзинин Д.В. Полетаева Ю.А. Фоминых П.И. Шатохина В.Е. Авдонина А.М. Балдина Е.А. Буркова А.А. Глухова Е.В. Голосов В.Н. Голубева Е.И. Жданова Е.Ю. Иванов А.Н. Котенков А.В. Краснова Е.Д. Крехов А.К. Панин А.В. Писцова М.А. Разумовский Р.О. Сёмочкина А.Е. Фролова Н.Л. Алдошин И.А. Власов М.В. Григорьев В.А. Ефимова Л.Е. Матлахова Е.Ю. Огородов С.А. Хмылова М.А. Шоркунов И.Г. Demidenko N.A. Sadkov S.A. Бондарь И.В. Вяткин Е.Г. Денисова А.П. Дорохов Д.В. Иванова Н.Н. Иоч М.Э. Кажукало Г.А. Камалов А.М. Лисова А.Д. Лудикова А.В. Мардашова М.В. Маркелов М.В. Мишуринский Д.В. Посаженникова В.С. Смирнова С.В. Стрелецкая И.Д. Чупраков Н.Р. Шеремецкая Е.Д. Шиловцева О.А. Яковлева А.П. Basin A.B. Kuznetsov D. Pronina E.S. Аверина Е.П. Александровский А.Л. Алексеева А.И. Антонова В.В. Асеева Е.Н. Баженова Е.С. Барабанова А.Е. Баслеров С.В. Белых М.Н. Битюков П.П. Буданов Л.М. Валеев Л.Г. Вашков А.А. Вержбицкий К.Д. Гаврило М.В. Головнина Е.А. Григорьянц А.Д. Гриневич П.А. Десинов В.Л. Дорохова Е.В. Дудков И.Ю. Ежов А.В. Жиба Р.Ю. Журавлев П.Д. Забавина А.Б. Загрядских А.Р. Зазовская Э.П. Исаков М.А. Караваев В.А. Качалов А.Ю. Кезина Е.М. Кирьянова О.М. Кирякова М.В. Кособокова К.Н. Кочубей К. Крашенинников А.Б. Кузнецова Ю.С. Кузьменкова Н.В. Курепин И.В. Леонтьев П.А. Лукашенко Д.Р. Лукьянова С.А. Маккавеев А.Н. Мартиросян М.О. Минеев В.Е. Мысливец В.И. Парамонова Т.А. Перетрухина А.О. Першин Н.Ю. Пискова А.Д. Разин С.А. Рахимова У.Р. Репкина Т.Ю. Рудинская А.И. Свирский Г.А. Седова Н.Б. Семин В.Л. Сердюк Е.А. Сметанкина И.С. Смирнова А.П. Спиридонов В.А. Степанов А.А. Субетто Д.А. Суворов Н.В. Тайманов А.С. Тарбеева А.М. Тимошенко П.А. Тихонова Т.И. Торопова В.С. Трофимова С.С. Фатеева М.А. Хисматуллин Т.И. Шамшурина Е.Н. Шереметьев И.А. Широколобова Е.В. Ширшова В.Ю. Юров Ф.Д. Anastasia K. Bagirov N.E. Bubnova E.S. Dudkov I.Y. Ezhova E.E. Gavruchenkova A. Grigoriev V. Jung-Hyun K. Krekhov A.K. Merkuliev A.V. Molod'kov A. Nam S.I. Orlov A.V. Ruchkin M. Serdyukov A.G. Son Y. Vyatkin E.D. and A.M. Авессаломова И.А. Архипов В.В. Бадюкова Е.Н. Барышников Д.С. Белова П.М. Берб М.С. Богданова О.А. Бондарев В.П. Бутузова Е.А. Вахнина О.В. Вахрамеева Е.А. Викулина М.А. Воловинский И.В. Вяткин Е.Д. Дегтерев А.В. Дорохов Д.В. Дудоркин Е.С. Дёмина Н.В. Зарайский А.Г. Зарайский Н.П. Захаров А.Л. Зверев А.В. Зимин М.В. Игнатов Е.И. Илюшина (Михайлюкова) П.Г. Карпухина Н.В. Кизяков А.И. Кондрашов А.А. Константинов Е.А. Константинов П.И. Королева А.О. Коспанов А.А. Кравцова В.И. Кублицкий Ю.А. Кублицкий Ю.А. Лазукова Л.И. Лосюк Г.Н. Малютина А.К. Мерекалова К.А. Моисеев А.И. Нечушкин Р.И. Омельченко Ю.Г. Орлов А.В. Осинова Е.С. Пашков А.А. Петраков Д.А. Петров О. Петрушина М.Н. Ручкин М.В. Рыбалко А.Е. Рыбин А.В. Савенко А.В. Сафьянов Г.А. Свищёва Я.И. Свищёва Я.И. Сердюков А.Г. Старицын В.А. Степанов А.А. Субетто Д.А. Суворова А.Н. Тарнопольский Д.А. Толстобров Д.С. Турыкин Л.А. Тутубалина О.В. Тюнин Н.А. Украинцев В.Ю. Успенская О.Н. Харьковец Е.Г. Хохлов С.Ф. Цекина М.В. Чалова Е.Р. Черноморец Л.С. Чеченков П.Д. Шабанова Н.Н. Шафоростов В.М. Шилова О.С. Школьный Д.И. Шумовская Д.А.